Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nedre Bankegate 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 442

Løpenummer i 1901 matrikkel: 360

Matrikkelnummer: 498a

Gårds og bruksnummer: 62/298

Foto: Andreas Ebeltoft første halvdel syttitallet
 
  Foto: SW 24.januar 2022

 

* 1976

 

*1975

 

* 1971

19. november 1971 finner vi ens tørre artikkel om Sven Elvestad i Halden Arbeiderblad.

Les hele artikkelen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 6)

 

 

* 1962

24.november 1962 har Halden Arbeiderblad en helside om Sven Elvestad som vokste opp i Nedre Bankegate 9. (Huset på bildet)

Hele artikkelen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 7)

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Nedre Bankegate 9.

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Skifteskjøte fra skifteforvalteren i avdøde Amalie Olsen og før avdøde mand Josef Olsens dødsbo til Alf Anonsen for Kr. 15750,- paa d.e. og matr. 498b. Dat. 16 januar 1921. (iflg kartforretning av 20/6-17 er eiendommen 498a 178 m2) Tinglyst 21 Januar 1921.

 

* 1919

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasej og to uthus på eiendommen. Her finner vi et verksted og to boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken + to kvistværelser har eget hus          

Amalia Olsen(kvinne)

1852-08-22

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgate

1910

Arfin Olsen(mann)

1892-12-20

Wikane??

t.f. ug skomagerlæring

Fredrikshald: Strandgate

1910

Josef Olsen(mann)

1852-01-27

Sverige

hf g Skomagermester S

Fredrikshald: Strandgate

1910

Aron Olsen(mann)

1882-07-14

Fredrikshald

s ug Sjømand Matros

Fredrikshald: Strandgate

1910

Martha Olsen(kvinne)

1891-10-29

Fredrikshald

d ug Butikexpeditrice kjødforretning

Fredrikshald: Strandgate

1910

Klara Olsen(kvinne)

1893-09-27

Fredrikshald

d ug h.m. medhjelper

Fredrikshald: Strandgate

1910

David Olsen(mann)

1884-03-05

Fredrikshald

s ug Fabrikarbeider ved jernbaneværksted

Fredrikshald: Strandgate

1910

Nimrod Olsen(mann)

1890-04-07

Fredrikshald

s ug Skomagerarbeider

Fredrikshald: Strandgate

1910

Johan Lindholm(mann)

1874-02-18

Sverige

el g Stenhugger

Fredrikshald: Strandgate

1910

Hovedbygning forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 10,50 pr mnd          

Ragnhild Pedersen(kvinne)

1893-09-02

Fredrikshald

d ug tjenestepike hos Grosserer

Fredrikshald: Strandgate

1910

Ebba Pedersen(kvinne)

1895-01-02

Fredrikshald

d ug

Fredrikshald: Strandgate

1910

Hanna Oline Pedersen(kvinne)

1857-02-12

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgate

1910

August Th. Pedersen(mann)

1855-09-07

Fredrikshald

hf g Stuerarbeider

Fredrikshald: Strandgate

1910

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Skomager Josef Olsen 3.500 5.260  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våningshus på to etasjer, pluss "Udhus, Vedskur og 1 etages Sidebygning".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken          

Amalie Ols.(kvinne)

1851

Sverige

hm g

Fredrikshald: Strandgaden

1900

David Ols.(mann)

1884

Fredrikshald kjøpstad

s ug Skomagerlærling

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Hanna Elisabeth Ols.(kvinne)

1886

Fredrikshald kjøpstad

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Karl Otto Ols.(mann)

1887

Fredrikshald kjøpstad

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Martha Theresse Ols.(kvinne)

1891

Fredrikshald kjøpstad

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Josef Ols.(mann)

1851

Sverige

hf g Skomagermester og gaardeier

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Aron Martinius Ols.(mann)

1882

Fredrikshald kjøpstad

s ug Matros Pr. Seilskib

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Klara Elevine Ols.(kvinne)

1893

Fredrikshald kjøpstad

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Josef Andreas Ols.(mann)

1880

Fredrikshald kjøpstad

s ug Fyrbøder Pr. Stimbad

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Jakob Nimerod Ols.(mann)

1890

Fredrikshald kjøpstad

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

%Karl E. Grundt(mann)

!!

Sverige

Skomagersven g

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Sideebygning 1.etg et rom og kjøkken          

Fredrikke Ols.(kvinne)

1840

Berg Sm

hm e ernæres af børnene

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Karl Ols.(mann)

1878

Berg Sm

s ug Løsarbeider

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Ole Amandus Ols.(mann)

1882

Berg Sm

s ug Høvleriarbeider

Fredrikshald: Strandgaden

1900

August Ols.(mann)

1874

Berg Sm

s ug Løsarbeider

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Sverre Amunds.(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

dattersøn ug Dattersøn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus 2.etg et rom          

Charlotte Anderss.(kvinne)

1842

Sverige

hm ug Vaskekone

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Anton Ludvig Kristens.(mann)

1873

Fredrikshald kjøpstad

s g Løsarbeider

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus 2.etg to rom og kjøkken          

Elias Johans.(mann)

1864

Sverige

hf g Høvleriarbeider

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Anna Magdalene Johans.(kvinne)

1860

Skibtvedt Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Dagny Margrethe Johans.(kvinne)

1892

Fredrikshald kjøpstad

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Oscar Weber Daniel Johans.(mann)

1899-01-05

Fredrikshald kjøpstad

s ug søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Ruth Ester Mathilde Johans.(kvinne)

1894

Fredrikshald kjøpstad

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

 

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skipper C.Svendsen til skomagermester Josef Olsen for kr. 4500,00 - dat 8/7 99 Thinglæst 11 juli 1899

 

* 1896

 

Utdrag fra panteregister:

Bevidnelse af 1/9 96 fra J. Bigum og R.Torjusen for at Enke Otilde Slang født Elvestad, Adolfine gift med Skibsfører Carl Svendsen og Karoline, gift med Kommandersergeant Th. Bakke er eneste og myndige arvinger efter Andrine Elvestad og tidligere afd. Mand Andreas Elvestad.

Skjøde fra t.Bakke og Otilde Slang til Medarvingen Skipper Carl Svendsen paa d.E. for Kr. 3000,00. dat 10/9 96 Thinglæst 11.Septbr. 1896

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir Elvetstads enke som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jacob Thoresen(mann)

1838

Nordre Odalen

Bryggearbeider

Fredrikshald: !!

1885

Carl Edvin Svendsen(mann)

1852

Fredrikshald

Skibsfører

Fredrikshald: !!

1885

Kristine Olsen(kvinne)

1824

Id

Enke Ingen Nøringsvei

Fredrikshald: !!

1885

Thorvald Thoresen(mann)

1870

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Nils August Carlsen(mann)

1876

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Elen Andrine Elvestad(kvinne)

1820

Fredrikshald

Huseier

Fredrikshald: !!

1885

Hans August Olsen(mann)

1860

Fredrikshald

Maler

Fredrikshald: !!

1885

Adolfine Helene Svendsen(kvinne)

1849

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Alf Oliver Svendsen(mann)

1881

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Kristoffer E. Svendsen(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Maren J. Thoresen(kvinne)

1829

Berg

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Hoboist Elvestads Enke 3.500 5.040  

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 er det A.Elvestads enke som står oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marie Sandbo(kvinne)

1844

Håby Sverige

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Emelie Amundsen(kvinne)

1847

Sarpsborg

d ug

Fredrikshald: Strandgade

1875

August Sandbo(mann)

1874

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Ragna Jacobsen(kvinne)

1864

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Thorvald Jacobsen(mann)

1870

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Karoline Elvestad(kvinne)

1855

Fr.hald

d ug Sypige

Fredrikshald: Strandgade

1875

Britta Magnusson(kvinne)

1816

Sverige

Konens Moder e Fattigvæsenet

Fredrikshald: Strandgade

1875

Jacob Thoresen(mann)

1838

Odalen

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Strandgade

1875

Lina Nielsen(kvinne)

1853

Berg

Steddatter ug Strygepige

Fredrikshald: Strandgade

1875

Andrine Elvestad(kvinne)

1822

Fr.hald

hm e Bagerkone

Fredrikshald: Strandgade

1875

Marie Sophie Klaumann(kvinne)

1838

Fr.hald

hm's Søster ug Sypige

Fredrikshald: Strandgade

1875

Ole Sandbo(mann)

1844

Id

hf g Pedel

Fredrikshald: Strandgade

1875

Carl Sandbo(mann)

1872

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Christen Amundsen(mann)

1810

Kongsvinger

hf g Bødker

Fredrikshald: Strandgade

1875

Christine Amundsen(kvinne)

1816

Vestby

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Johan Alfred Andersen(mann)

1855

Fr.hald

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Strandgade

1875

Emma Andersen(kvinne)

1834

Bohuslæn Sverige

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Hans August Johannessen(mann)

1864

F.hald

Stedsøn

Fredrikshald: Strandgade

1875

Maren Thoresen(kvinne)

1828

Berg

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har registrert tjueen personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andrine Elvestad(kvinne)

1822

Frederikshald

Husmoder e

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Otilie Elionore Elvestad(kvinne)

1847

Frederikshald

Hendes Datter ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Olaves Olsen(mann)

1829

Frederikshald

Deres Søn ug Bryggearbeider

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Laura Augusta Hansen(kvinne)

1865

Frederikshald

Hendes Datter ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Kristine Jørgensen(kvinne)

1804

Fredikshald

e Selgekone

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Oline Marie Olsen(kvinne)

1846

Fredikshald

Hendes Datter ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Karoline Augusta Elvestad(kvinne)

1854

Frederikshald

Hendes Datter ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Ole Olsen(mann)

1791

Berg sogn

Husfader g Fattiglem

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Lars Kristiansen(mann)

1814

Fredrikstad

Logerende e Bryggearbeider

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Elisabeht Bergren(kvinne)

1814

Frederikshald

e Vadskekone

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Elisabet Sten(kvinne)

1810

Frederikstad

Logerende ug Dagleierske

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Stine Helgesen(kvinne)

1805

Son

Hans Hustru g

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Sophie Marie Klauman(kvinne)

1837

Frederikshald

Hendes Datter ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Karen Marie Kristiansen(kvinne)

1793

Frederikshald

Hans Kone g Fattiglem

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Johan Pedersen(mann)

1788

Sverige

Logerende e Bryggearbeider

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Emelie Amundsen(kvinne)

1846

Sarpsborg

Deres Datter ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Elisabet Arvesen(kvinne)

1795

Id Prgj.

e Handlende

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Kristian Larsen(mann)

1824

Berg sogn

Deres Søn ug Bryggearbeider

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Jens August Bergren(mann)

1841

Frederikshald

Hendes Søn ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Olava Sophie Bergren(kvinne)

1844

Frederikshald

Hendes Datter ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Kristian Amundsen(mann)

1813

Kongsvinger

Husfader g Bøkker

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

 

 

* 1852

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Henrik Olsen Eng til Janitchar Andreas Elvestad paa Jalvdelen af Gaarden Matr N 498, hvilken Del har faaet "Matr 498a" medens Sælgerens igjenhavende Halvdel af Matr 198 haar Matr 498b, dat 23 og Thinglæst 24. August 1852

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det seks personer på det som da var matrikkel 498 i Strand Gaden. Matrikkelen ble først delt i 1852.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Christian Holm(mann)

1764

Huusbonde I første ægteskab Smedmester

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Erik Warneberg(mann)

1779

Tienestefolk Ugift Læredreng

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Grethe Andersdatter(kvinne)

1773

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Jonas Norstrøm(mann)

1778

Tienestefolk Ugift Smeed

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Anders Michalsen(mann)

1800

Deres søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Anders Larsen(mann)

1786

Beslægtet Ugift

Friderichshald: Strand Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 25.01.2022 14:16