Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Olav Vs gate 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 90

Løpenummer i 1901 matrikkel: 139

Matrikkelnummer: 229 & 230

Gårds og bruksnummer: 160/372

I dag er adressen Olav Vs gate 3, men tidligere var den Storgata 3 - og før det Adelgata 7.
Skjermdump fra Google maps

 

* 2002

 

* 1995

 

* 1994

3. November 1994 har Halden Arbeiderblad et oppslag om planer om posthus på eiendommen.

Hele oppslaget kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

* 1988

 

* 1986

 

* 1973

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1962

 

* 1960

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er det ikke registrert noen beboelse på eiendommen.

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Kirkegaden / Peder Colbjørnsens Gade Haldens Bomuldso. & Væveri 33.000 52.600 Kontor og Lagerb.

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi som hustype registrert et forretningslokale på tre etasjer. Vi finner også et uthus og sidebygning på en etasje, hvor det er en leilighet i sidebygningen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anna Swahn(kvinne)

1855

Ryr i Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgd. Kirkegd.

1900

Herman Werner Swahn(mann)

1885

Fredrikshald kjøpstad

s ug Visergut paa Haldens Bomuldspinderi & Væveri

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgd. Kirkegd.

1900

Jacob Torwald Swahn(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

s ug Skolebarn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgd. Kirkegd.

1900

Thora Marie Swahn(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgd. Kirkegd.

1900

August Swahn(mann)

1849

Krokstad i Sverige

hf g Lagermand ved Haldens Bomuldspinderi & Væveri

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgd. Kirkegd.

1900

Norman Marinius Swahn(mann)

1887

Fredrikshald kjøpstad

s ug Visergut paa Bache & Thoresens Kaabefabrik

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgd. Kirkegd.

1900

Carla Fredrike Swahn(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgd. Kirkegd.

1900

 

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Udskrift af Do. ( Halden Bommuldspinneri og veveris) Forhandlingsprotokol, hvoraf fremgaar at Paul Hofgaard er Disponent og er berettiget til at forpligte Selskabet. dat 9/4 96

 

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra de myndige selvskiftende og eneste arvingene efter procurator T.J. Lyche til Haldens bommuldsspinderi og veveri paa d. eid. dat 16.januar og tinglyst 16. april 1995

 

* 1894

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert åtte personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Truels Johan Lÿche(mann)

1814

Frederikshald

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Adolphine Chrestine Lÿche(kvinne)

1820

Drammen

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Adolf Theodor Lyche(mann)

1860

Berg Smaalenene

Søn, Besøgende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Johan Nicolai Lyche(mann)

1862

Frhald

Søn ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Ida Olava Olsen(kvinne)

1860

Rokke

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Christine Frederikke Lyche(kvinne)

1848

Frederikshald

Datter ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Augüst Marinius Larsen(mann)

1859

Berg Smaalenene

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Nicoline Severine Hansen(kvinne)

1870

Frederikshald

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har Prok. Lyche som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Adolfine Christine Lyche(kvinne)

1821

Drammen

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Laura Eliasen(kvinne)

1860

Bergs Sogn

Tjenestetyende

Fredrikshald: !!

1885

Johanne Thommesen(kvinne)

1859

Fredrikshald

Tjenestetyende

Fredrikshald: !!

1885

Christine Fredrikke Lyche(kvinne)

1848

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885

Ahl Jørgensen(mann)

1861

Bergs Sogn

Tjenestetyende

Fredrikshald: !!

1885

Truels Johan Lyche(mann)

1814

Fredrikshald

Procurator

Fredrikshald: !!

1885

Johan Nicolai Lyche(mann)

1862

Fredrikshald

Søn Fuldmegtig

Fredrikshald: !!

1885

Rudolfine Marie Christiansen(kvinne)

1866

Bergs Sogn

Tjenestetyende

Fredrikshald: !!

1885

Vergine Johnsen(kvinne)

1830

Bergs Sogn

Enke

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Ved Kirkegaden og Adelgaden Prokurator Lyche 25.000 28.160  

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi Procurator Lyche oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Truels Johan Lyche(mann)

1814

Frederikshald

hf g Procurator, Medbestyrer af Frederikshalds Baadcontor?? Skibsreder

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Adolphine Christine Lyche(kvinne)

1820

Drammen

Kone g Manden

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Christine Frederikke Lyche(kvinne)

1848

Frederikshald

d ug Faderen %Student%

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Johan Nicolai Lyche(mann)

1862

Frederikshald

s ug Faderen %Student%

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Maja Stina Bryngildsdatter(kvinne)

1835??

Eds Sogn Dalsland Sverrige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Christiane Andrea Mathisen(kvinne)

1855

Frederikshald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Poul Lyche(mann)

1851

Frederikshald

s ug Faderen %Student%

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Adolph Theodor Lyche(mann)

1860

Frederikshald

s ug Faderen %Student%

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Mathilde Andersdatter(kvinne)

1852

Skee Sogn Bohuus Sverrige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Christian Olavesen(mann)

1856

Frederikshald

tj ug Gaardsdreng

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi T.J.Lyche sin underskrift på skjemaet. Lyche har da tre hester og tre kuer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Susanne Margrethe Kiel Lyche(kvinne)

1847

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Kirkegaden %Borg%

1865

Christine Lyche(kvinne)

1848

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Kirkegaden %Borg%

1865

Ole Hansen(mann)

1836

Bergs Prgj.

ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Kirkegaden %Borg%

1865

Emilie Caroline Marie Ekman(kvinne)

1845

Bergs Prgj.

ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Kirkegaden %Borg%

1865

Truels Johan Lyche(mann)

1814

Frederikshald

Husfader g Procurator

Fredrikshald: Kirkegaden %Borg%

1865

Adolph Theodor Lyche(mann)

1860

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Kirkegaden %Borg%

1865

Regine Blikstad(kvinne)

1847

Bergs Prgj.

ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Kirkegaden %Borg%

1865

Poul Frederik Lyche(mann)

1851

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Kirkegaden %Borg%

1865

Adolphine Christine Lyche(kvinne)

1820

Drammen

Førstnævntes Hustrue g

Fredrikshald: Kirkegaden %Borg%

1865

Johan Nicolai Lyche(mann)

1862

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Kirkegaden %Borg%

1865

Elise Syversen(kvinne)

1846

Frederikshald

ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Kirkegaden %Borg%

1865

Christine Larsdatter(kvinne)

1845

Sverrige

ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Kirkegaden %Borg%

1865

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Fru A. Anker til Prokurator Trul Johan Lyche paa Gaard Matr 239 & 230 med Tomt og tilliggelser. Dateret 4. og tinglyst 23. Septbr. 1850

 

* 1840

Tilkjøbs

Gaarden Nr. 229 & 230, beliggende paa hjørnet af Fæstnings og Adelgaden er underhaanden tilkjbs paa billige Vilgaar. Liebhabere vill behage at henvende Dem til.

D.C.Andersen

 

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har registrert åtte personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Carolina von Pechlin(kvinne)

1785

Hans niece Ugift

Friderichshald: Skipper Gaden

1801

Ole Olsen(mann)

1767

Inqvarterede Ugift Gevorbene i tienesten

Friderichshald: Skipper Gaden

1801

Georg Ludevig von der Schulenburg(mann)

1756

Huusbonde Begge i første ægteskab Major ved syndenfieldske regiment

Friderichshald: Skipper Gaden

1801

Gunild Andersdatter(kvinne)

1776

Tieneste piger Ugift

Friderichshald: Skipper Gaden

1801

Joachime Trankska Wilhelmine V. Løwenstern(kvinne)

1765

Hans kone Begge i første ægteskab

Friderichshald: Skipper Gaden

1801

Olie Sørensdatter(kvinne)

1751

Tieneste piger Ugift

Friderichshald: Skipper Gaden

1801

Søren Gundersen(mann)

1768

Tiener Ugift Gevorben soldat og friemand

Friderichshald: Skipper Gaden

1801

Herman Linnersen(mann)

1769

Inqvarterede Ugift Gevorbene i tienesten

Friderichshald: Skipper Gaden

1801

 

Sist oppdatert 29.10.2021 12:37