Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Osbekkgata 7

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 900b

Løpenummer i 1901 matrikkel: 598

Matrikkelnummer: 592a2

Gårds og bruksnummer: 66/164

 
Foto:

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Osbekkgata 7.

 

* 1927

 

* 1926

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer med fire leiligheter og et verksted - pluss et uthus.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg bor i egen gård          

Alfred Johansen(mann)

1847-04-08

Sverige

hf g Klinkesmed S Eget Værksted

Fredrikshald: Osdalen

1910-12-01

Karoline Johansen(kvinne)

1840-12-31

Sverige

hm g hustru

Fredrikshald: Osdalen

1910-12-01

Karl Johansen(mann)

1880-08-01

Fredrikshald

s ug Smedsvend

Fredrikshald: Osdalen

1910-12-01

Vilhelmine Johansen(kvinne)

1882-09-07

Fredrikshald

d ug Butikjomfru Manufakturforr.

Fredrikshald: Osdalen

1910-12-01

Aagot Johansen(kvinne)

1902-03-12

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Osdalen

1910-12-01

1.etg 13 kr pr mnd          

Mathilde Andreassen(kvinne)

1853-11-26

Fredrikshald

hm e Husmor

Fredrikshald: Osdalen

1910-12-01

Ludvig Andreassen(mann)

1880-07-13

Tune

s ug Brandkonstabel

Fredrikshald: Osdalen

1910-12-01

David Andreassen(mann)

1883-10-17

Berg Smålenene

s ug Høvleriarbeider

Fredrikshald: Osdalen

1910-12-01

Josef Andreassen(mann)

1887-06-17

Fredrikshald

s ug Dagarbeider Høvleriet

Fredrikshald: Osdalen

1910-12-01

Petrus Andreassen(mann)

1889-05-09

Fredrikshald

s ug Dæksgut

Fredrikshald: Osdalen

1910-12-01

Paul Andreassen(mann)

1891-02-03

Fredrikshald

s ug Skotøiarbeider

Fredrikshald: Osdalen

1910-12-01

Hartvig Andreassen(mann)

1893-01-28

Fredrikshald

s ug Skotøiarbeider

Fredrikshald: Osdalen

1910-12-01

2.etg 13 kr pr mnd          

Olaus Hauge(mann)

1832-11-24

Sverige

hf g Skræddersvend

Fredrikshald: Osdalen

1910-12-01

Mathilde Hauge(kvinne)

1834-03-15

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Osdalen

1910-12-01

Hilda Katrine Hauge(kvinne)

1870-02-25

Sverige

d ug sypike

Fredrikshald: Osdalen

1910-12-01

2.etg 180 kr pr år          

Petter Gabrielsen(mann)

1878-08-28

Berg Smålenene

hf g skofabriksarbeider

Fredrikshald: Osdalen

1910-12-01

Ingeborg Gabrielsen(kvinne)

1874-02-05

Fredrikstad

hm g hustru

Fredrikshald: Osdalen

1910-12-01

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ousdalen Smed Alfred Johannesen 7.000 7.010  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert et våningshus på to etasjer og to uthusbygninger. Bruker av eiendommen er oppgitt til "Smedemester og Husejer Alfred Johannesen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg          

Alfred Johannes.(mann)

1847

Sverige

hf g Smedemester egen Regning

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

Markus Tøgers.(mann)

1882

Sverige

Læregut ug Smed

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

Karoline Johans.(kvinne)

1840

Sverige

hm g

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

Wilhelmine Johans.(kvinne)

1882

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

1.etg          

Hans Marthin Andreas.(mann)

1854

Bergsogn Sm

hf g Tømermand for Frhalds Commune

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

Mathilde Andreas.(kvinne)

1853

Bergsogn Sm

hm g

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

Ole Arnt Andreas.(mann)

1876

Bergsogn Sm

s ug Dagarbeider for Komunen

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

Ludvig Andreas.(mann)

1880

Bergsogn Sm

s ug Dag-Arbeider for Komunen

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

Amandus Andreas.(mann)

1882

Bergsogn Sm

s ug Typograflerling

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

Markus Andreas.(mann)

1885

Fredrikshald kjøpstad

s ug Arbeider for Sagbrugsforeningen

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

Josef Andreas.(mann)

1887

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

Peterus Andreas.(mann)

1889

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

Paul Andreas.(mann)

1891

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

Hartvig Andreas.(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

2.etg          

Carl Johan Johanss.(mann)

1864-04-21

Gøteborgs og Bohuslæn

hf g Koffertsarbeidarer

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

Ida Carlotta Johanss. f Lindqvist(kvinne)

1870-07-03

Wenersborg

hm g

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

2.etg          

Carl Fredrik Carls.(mann)

1865

Sverige

hf g Malersvend

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

Karoline Carls.(kvinne)

1867

Sverige

hm g

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

Karl Harry Kraft Carls.(mann)

1895

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

Leif Norman Carls.(mann)

1898-03-31

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Ousdalen

1900-12-03

 

 

 

 

Sist oppdatert 11.04.2021 23:21