Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Oscars gate 8

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 492

Løpenummer i 1901 matrikkel: 444

Matrikkelnummer: 523

Gårds og bruksnummer: 62/325

 

Foto: Skjermdump fra Google Maps Oktober 2019
 

1941 - 945 overtok de tyske styrkene lokalet og her hadde de Casino og festlokale for offiserer.

  Foto: Halden Arbeiderblad

 

* 1945

I manntallet for Halden i 1945 er det ikke registrert noen beboelse på adressen.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har her registrert et våningshus på to etasjer med møtelokale i 1.etasje.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 2.etg to rom og kjøkken eget hus          

Asta Hansen(kvinne)

1877-07-26

Tjømø

ug Frelsesofficer kaptein

Fredrikshald: Oscarsgate

1910

Hanna Gulbrandsen(kvinne)

1884-08-09

Ness Øvre Romerike

ug Frelsesofficer løitnant

Fredrikshald: Oscarsgate

1910

 

* 1902

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Frelsesarmeens general William Booth til "Frelsesarmeens Eiendomsaktiebolag" for 19.000,00, dat 5/7 1900 (Kartforretning af 6/8 01) 815 m2. Tinglyst 31 Januar 1902

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Oscars Gade Frelsesarmens General Both 13.000 22.570  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert et forsamlingslokale med "udhus og vedskur" på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken + et kvistværelse          

Christian Theodor Michels.(mann)

1872

Odense Danmark

hf g Kaptein i Frelses armeen

Fredrikshald: Oskarsgaden

1900

Marie Michels.(kvinne)

1869

Odense Danmark

hm g Hustru

Fredrikshald: Oskarsgaden

1900

 

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Christi Menighed ved H.Olsen, B. Lindberg og P.Svendsen til Frelsesarmeens General W Booth for 18.500 dat 16 Februar 90 Thinglæst 7 Marts 1890

Udskrift fra Christi Menigheds Forhandlingsprotokol om Bemyndigelse for de 3 forannævnte personer til at udstede dette skjøde til W. Booth, dat 7/3 90 Thinglæst 7. Marts 1890

Skrivelse af 24/12-87 fra Indredepartementet til Amtmanden i Smaalenene om Tilladelse for englesk Undersaat W Booth til at erhverve Eiendomsret til d.E. i følge Resol af 11/6 88

 

* 1885

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Murmester G. Johnsen til Christi Menighed i Frhald for Kr. 11000,00 dat. 30 Oktober 1885 Thinglæst 6 Novbr 1885

Folketellinga i 1885 oppgir "Indre Missjonen" som eier av matrikkelen. Dette er vel mest trolig feil. Dette burde være i skiftet mellom Murmester Johnsen og Kristi Menighet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Dahløf(mann)

1846

Sverige

Predikant

Fredrikshald: !!

1885

Hilma Maria Dahløf(kvinne)

1874

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Julius Alfred Dahløf(mann)

1871

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Olga Serafia Dahløf*(kvinne)

1876

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Gustaf Amandus Dahløf*(mann)

1879

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Brita Stina Dahløf(kvinne)

1836

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Jde Jenssen(kvinne)

1868

Eningdalen

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra den vesnskablige Forening til Bager M.Hansens Concursbo paa denne Gaard dat 23 September Thinglæst 4 Oktober 1878

Auctionsskjøde fra den frie indre Missionsforening for Fredrikshald og Omegn ved dens Bestyrelse til Murmester G. Johnsen Dat 23 September Thinglyst 4. Oktober 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Tordenskjolds Gade Den ungre Indre-Missions-Foren. 5.000 10.880  

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til "Den frie indre Missions foreningfor Frhald og Omegn" paa Tomten Matr. 523 med paastaaende Keglebane, dateret 15. og Thinglæst 21. Mai 1872

 

* 1850

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Olea Maag til Selskabet "Den venskabelige Forening" paa Haugen Matr. 523, dateret 12. og Thinglæst 21 October 1850.

 

Sist oppdatert 12.01.2022 13:52