Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Øvre Bankegate 14

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 458

Løpenummer i 1901 matrikkel: 386

Matrikkelnummer: 461

Gårds og bruksnummer: 62/243

Det røde huset er i dag Øvre Bankegate 14. Tidligere hus lå nok lengre frem der bilene står i dag.
Foto: Skjermdump fra Google maps

* 2002

 

* 1969

 

* 1965

 

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Øvre Bankegate 14.

 

* 1931

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauksjonsskjøte fra Halden Namsrett til høvleriarbeider Johan August Johannesen for Kr. 7000- Dat. 21/11 1930 Tinglyst 2 janaur 1931

 

* 1930

 

* 1927

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Severin Julius Svendsen til kjører Gustav Ek for Kr. 7800,- dat 2/5-1927 Tinglyst 20.mai 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Ek Anders Gustav
1885
kjører Øvre Bankegate 14
Ek Anna Olivia
1895
g.m. kjører Øvre Bankegate 14
Jensen Olga Marie
1874
skotøiarbeider Øvre Bankegate 14

 

 

 

* 1926

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Svend Hansen Voldene til Severin Julius Svendsen for Kr. 6000,- Dat. 5 november 1921 Tinglyst 8 november 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhetet i Øvre Bankegate 14.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Severin Julius Svendsen

01

1892-06-14

Berg - Østf.

-

hp

g

Løsarb. %Grovarbejder%

002 Cecilia Elisabet Svendsen

01

1893-12-16

Tjernö, Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Charles Sigfrid Svendsen

01

1913-01-29

Skee Sverige

-

s

!!

-

004 John Wiktor Svendsen

01

1915-03-07

Skee Sverige

-

s

!!

-

 

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Mathilde Henriksen til fiskehandler Karl Andreassen for Kr 5000,- Dat. 3 september 1920 Tinglyst 7 september 1920

Testamente hvorved Johannes Johannesen Leiren indsætter Mathilde Henriksen som sin enearving til alt hvad han efterlader sig. Dat. 4/8-1904 med paaført attest om at det er forevist skifteretten i anledning Johannes Johannesens død den 30/10-1910. Dat 6/9-20 Tinglyst 7.september 1920

Kjøpekontrakt med skjøtepaategning fra Karl Andreassen til Svend Hansen Voldene for Kr. 6000,- Dat 11 December 1920 Tinglyst 14 december 1920

 

* 1910

I følge kirkeboken for Fredrikshald, for periosen 1902 - 1925 side 25 nr.74, dør ugift huseier Johannes Johannesen i Vestergade den 30/10 1910. Doktor Brun oppgir dødsårsaken til Apoplexi Cerebri. I følge samme kirkebok var han født i Tistedalen i 1842.

 

Ved folketellinga i 1910 er det et våningshus og et uthus på matrikkelen. Huset har en etasje og to leiligheter. En i første etasje og en kvistleilighet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg eget hus          

Mathilde Henriksen(kvinne)

1852-09-13

Sverige

hm ug Gaardeierske

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Hildora Elstrøm(kvinne)

1877-12-02

Fredrikshald

d ug Strykelærling

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Kvistleilighet 12 kr. pr mnd          

Ludvig Marinius Pettersen(mann)

1881-05-28

Fredrikshald

hf g Malersvend Haandv.

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Arve Martin Pettersen(mann)

1909-10-26

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Anna Marie Pettersen(kvinne)

1889-10-28

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

 

* 1909

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Kristian Kristensen til Johannes Johannesen for 3000 kroner, dat 13/5 1909 Tinglyst 14 mai 1909

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til høvleriarbeider Kristian Kristensen paa d.e. for kr 1350,00 dat. 5/8 04 (Ifl maalebrev af 3/3 03 udgjør tomten 131 m2) Tinglyst 5 august 1904

 

* 1902

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hansen Stine
1840
enke
Johannesen Johan Marinius
1857
bryggearbeider
Johannesen Oline
1860
g.m. bryggearbeider
Svendsen Bernhard
1847
snedker
Svendsen Eva
1853
g.m. snedker
Svendsen Hedvig
1839
gaardeierske

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestergade / Lilliegaden Snedker A. Svendsens Enke 2.000 2.300  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 så er det to leiligheter i første etasje og en kvistleilighet i våningshuset. Det er da registrert et vedskur på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Rasmuss.(mann)

1839

Enningdal Sm

hf ug Graastensmurer

Fredrikshald: Vestergaden

1900-12-03

Andreas Edvard Ols.(mann)

1871

Fredrikshald kjøpstad

hf g Bryggearbeider

Fredrikshald: Vestergaden

1900-12-03

Emilie Ols.(kvinne)

1868

Aremark Sm

hm g Hustru fyrstikfbr arbeiderske

Fredrikshald: Vestergaden

1900-12-03

Kristine Oline Ols.(kvinne)

1898

Fredrikshald kjøpstad

d ug datter

Fredrikshald: Vestergaden

1900-12-03

Karoline Eriks.(kvinne)

1840

Sverige

Svigermoder e Husgjerning hos svigersøn

Fredrikshald: Vestergaden

1900-12-03

Gunhilde Lovise Karls.(kvinne)

1884

Fredrikshald kjøpstad

Pleiedatter ug fyrstikfbr. arbeiderske

Fredrikshald: Vestergaden

1900-12-03

Hedvig Svends.(kvinne)

1839

Sverige

hm e gaardeierske

Fredrikshald: Vestergaden

1900-12-03

Eugen Vilhelm Karls.(mann)

1881

Fredrikshald kjøpstad

Søstersøn af hm ug Snedkerlærling

Fredrikshald: Vestergaden

1900-12-03

Pauline Marie Karls.(kvinne)

1883

Fredrikshald kjøpstad

søsterdatter ug Maanedspige

Fredrikshald: Vestergaden

1900-12-03

Oskar Adolf Karls.(mann)

1885

Fredrikshald kjøpstad

søstersøn ug Sadelmagerlærling

Fredrikshald: Vestergaden

1900-12-03

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Dødsattest for Snedker Anders Svendsen af 13/10 90 Thinglæst 14. Oktober 1890

 

* 1885

Utdrag fra panteregister:

Testamente mellem Snedker Anders Svendsen og Hustru Hedda Svendsen om at den længslevende skal have det hele Bo. dat 20/6-85

Folketellinga i 1885 har registrert A. Svendsen som eier av matrikkelen hvor det da bor syv personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Oskar Adolf Karlsen(mann)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Svensen(mann)

1832

Berg song

Sneker

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Heda Svensen(kvinne)

1831

Nesinge Sverget

Fredrikshald: !!

1885-12-31

August Karlsen(mann)

1852

Svartelan Sverget

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gustava Karlsen(kvinne)

1844

Nesinge Sverget

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Wilhelm Ausgen Karlsen(mann)

1881

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Pauline Marie Karlsen(kvinne)

1883

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1884

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestregade Snedker Andreas Svendsen 1.600 800  

 

* 1875

Ser vi i folketellinga i 1875 finner vi ni personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anna Sørensen(kvinne)

1864

Frhald

d

Fredrikshald: Vestregade

1875

Pauline Andersen(kvinne)

1862

Sverige

Leiebarn Af Anders Svendsen

Fredrikshald: Vestregade

1875

Oliane Sørensen(kvinne)

1830

Moe Soken Sverige

hm e Bagerkone

Fredrikshald: Vestregade

1875

Carl Johan Sørensen(mann)

1859

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Vestregade

1875

Anton Sørensen(mann)

1866

Frhald

s

Fredrikshald: Vestregade

1875

Hedda Svendsen(kvinne)

1837

Moe Sverige

Kone g

Fredrikshald: Vestregade

1875

Julie Sørensen(kvinne)

1862

Frhald

d

Fredrikshald: Vestregade

1875

Carl Bentsen(mann)

1827

Skee Sverige

Logerende e Dagarbeider

Fredrikshald: Vestregade

1875

Anders Svendsen(mann)

1836

Berg

hf g Snedker

Fredrikshald: Vestregade

1875

 

 

* 1865

I folketellinga i 1865 er det  A. Svendsen som har satt sin underskrift på skjemaet for en matrikkel hvor det bor åtte personer. Svendsen har også to griser på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nils Lillieqvist(mann)

1865*

Smaalenne

hans Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Anders Svendsen(mann)

1837*

Smaalene

Husfader g Snedkersven

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Hedda Christensen(kvinne)

1838*

Sverige

hans Kone g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Olaf Lillieqvist(mann)

1828*

Sverige

g Skomager Sven

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Ane Jørgine Norby(kvinne)

1835*

Smaalene

hans Kone g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Martin Lillieqvist(mann)

1856*

Smaalenne

hans Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Jørgen Lillieqvist(mann)

1859*

Smaalenne

hans Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Marie Lillieqvist(kvinne)

1862*

Smaalenne

hans Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Snedkersvend Anders Svendsen paa Arrestforvarer Helgesens Enkes Gaard MaN 461 med Tilliggelser, dateret 31.December 1862 og thinglæst 13.Janaur 1863

 

* 1836

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Lods Wincentz Holm til murer Ole Peter Petersen paa Hus MaN 461 forsaavidt det indeholder at Kjøberen er forpligtet til at underholde og bekoste begravet Sælgerens Kone Thinglæst 29. August 1836

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 er det registrert syv personer på denne matrikkelen i Vester Gaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Hansen Neuman(mann)

1751*

Huusbonde I første ægteskab Coffardie skipper

Friderichshald: Vester Gaden

1801-02-01

Sara Torgersdatter(kvinne)

1753*

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Vester Gaden

1801-02-01

Torger Neuman(mann)

1785*

Deres søn Ugift Til søes

Friderichshald: Vester Gaden

1801-02-01

Ole Neuman(mann)

1793*

Deres søn

Friderichshald: Vester Gaden

1801-02-01

Ingeborg Kirstine Neuman(kvinne)

1780*

Deres datter Ugift

Friderichshald: Vester Gaden

1801-02-01

Anne Maria Neuman(kvinne)

1783*

Deres datter Ugift

Friderichshald: Vester Gaden

1801-02-01

Sara Neuman(kvinne)

1795*

Deres datter

Friderichshald: Vester Gaden

1801-02-01

 

 

Sist oppdatert 18.03.2023 11:46