Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Peder Ankers gate 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 424

Løpenummer i 1901 matrikkel: 306

Matrikkelnummer: 474

Gårds og bruksnummer: 62/264

 

 

I dag er det kommunen som har en pumpestasjon på denne eiendommen. Pumpestasjonen ble bygd i 1980 i forbindelse med nytt renseanlegg på Refne.

 

*1974

 

* 1959

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 31/5-1947 fra Chr.A. Næridsrød til Georg Nilsen f. 8/6-1894 på d.e. for kr. 4500,-

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer oppført i Peder Ankers gate 9.

 

* 1941

 

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 27/6-1938 fra Kristian Edvard Hagelund først 16/9-1855 til Christian A. Næridsrød født 30/6-1875 for Kr. 4500,00

 

 

* 1926

 

* 1925

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra avdøde lods Andreas Olsen Hagelund og hsutru Anna Sofies arvinger: Marie Sørensen,Karen Jacobsen ogOlava Lie til deres medarving Edvard Hagelund for kr 1700, dat 3 oktober 1911, (Iflg maalebrev av 8/8 11 indeholder tomten 643 m2) Tinglyst 13 oktober 1911

Eklæing fra dampskibsexpd. Lud. Lund og kjøbm. J.Wetby, at fru Olava Lie (g.m. kjøbm. Syver Lie) Edvard Hagelund, fru Kaen Jacobsen (g.m. Jakob Jacobsen) og fru Marie Sørensen (g.m. dampskibsfører Carl Sørensen) er eneset og myndige arvinger efter avdøde Lods Aadreas Olsen Hagelund og hustru Anne Sofie dat 7/11- 11, påført J.Jacobsen og Syver Lies erklæring om at de tiltrår skjøtelsen av d.e. til Edvard Hagelund.. Tinglyst 17 November 1911

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus og almindeligt uthus" og at det bor seks personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

A. Sofie Olsen Hagelund(kvinne)

1818-01-03

Fredrikshald

fl e Pensioneret Lods Enke

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Chr. E. Hagelund(mann)

1855-09-16

Fredrikshald

hf g Styrmand Cellulosearbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Ellen B. Hagelund(kvinne)

1857-11-14

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Anna D. Hagelund(kvinne)

1889-06-10

Fredrikshald

d ug Tilhjelp i Huset

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Karl A. Hagelund(mann)

1892-01-31

Fredrikshald

s ug Sømand

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Erik Hagelund(mann)

1898-04-28

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Peder Ankers Gade Lods Andreas Olsen 2.000 3.050  

 

* 1900

Går vi til folkeellinga i 1900 er det regstrert et "vaaningshus med Udhus Kjælder Vedskjul". Det bor da ni personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Sofie Hagelund(kvinne)

1819

Fredrikshald kjøpstad

hm e egene Midler

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900-12-03

Edvard Hagelund(mann)

1855

Fredrikshald kjøpstad

hf g Sømand Styrmand

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900-12-03

Ellen Bolette Hagelund(kvinne)

1857

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900-12-03

Andreas Ols. Hagelund(mann)

1881

Fredrikshald kjøpstad

s ug Handelsbetjent Kolonial

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900-12-03

Gustav Hagelund(mann)

1884

Fredrikshald kjøpstad

s ug Handelsbetjent Manufagtur

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900-12-03

Anna Dorthea Hagelund(kvinne)

1889

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900-12-03

August Hagelund(mann)

1892

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900-12-03

Einar Hagelund(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900-12-03

Erik Hagelund(mann)

1898

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900-12-03

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har Lods A. Olsen regstrert som eier av matrikkelen. I 1885 bor det fem personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andreas Olsen Hagelund(mann)

1818

Fhald

Lods

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Sofhie Olsen(kvinne)

1818

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans J.A. Olsen(mann)

1865

Fhald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jakob Jakobsen(mann)

1857

Fhald

Styrmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen O. Jakobsen(kvinne)

1859

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Peder Ankers Gade Lods Andreas Olsen 1.800 1.920  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har Lods Andreas Olsen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andreas Olsen(mann)

1819

Frhald

hf g Lods

Fredrikshald: Rødsveien

1875-12-31

Anne Sophie Olsen(kvinne)

1818

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Rødsveien

1875-12-31

Christian Edv. Olsen(mann)

1855

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Rødsveien

1875-12-31

Marie Elisabet Olsen(kvinne)

1863

Frhald

d ug

Fredrikshald: Rødsveien

1875-12-31

Hans August Olsen(mann)

1865

Frhald

s ug

Fredrikshald: Rødsveien

1875-12-31

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Præsteattest der vider at afdøde Ægtefolk Rorskarl Ole Larsen (død 30/4 57) og Hustru Trine Dorthea (død 25/10 64) efterlader sig følgende eneste og myndige Arvinger 1) Lods Andreas Olsen, 2) Carl Lauritz LArsen, 3) Skipper Hans Johan Larsen HAlvorsen, dateret 18 Marts og thinglæst 22. August 1865

 

Ved folketellinga i 1865 er det A.Olsen som har signert på skjemaet. Vi finner ingen dyr, men syv personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Johan August Olsen(mann)

1865*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: Sugbanken

1865-12-31

Andreas Olsen(mann)

1818*

Frederikshald

Huusfader g Lods

Fredrikshald: Sugbanken

1865-12-31

Anne Sofie Olsdatter(kvinne)

1819*

Frederikshald

Hans Hustru g

Fredrikshald: Sugbanken

1865-12-31

Olava Olsen(kvinne)

1846*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: Sugbanken

1865-12-31

Christian Edvard Olsen(mann)

1856*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: Sugbanken

1865-12-31

Karen Otilde Olsen(kvinne)

1859*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: Sugbanken

1865-12-31

Marie Elisabet Dortea Olsen(kvinne)

1862*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: Sugbanken

1865-12-31

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Rorskarl Ole Larsens Enke Trine, med paategnet Vedtagelse af Carl L.Lasen og Hans Johan Halvorsen til hendes Svigersøn Lods Andreas Olsen paa Gaard MaN 474 med Grund og Tomt, dateret 1. Nivbr 1858 og thinglæst 7. Januar 1859

 

* 1838

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Rorskarls Ole Larsen paa Gaard MaN 474 Thinglæst 19.Novbr. 1838

 

Sist oppdatert 14.02.2022 18:25