Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Peder Colbjørnsens gate 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 229

Løpenummer i 1901 matrikkel: 131

Matrikkelnummer: 158 & 160

Gårds og bruksnummer: 160/308

 
Foto: SW 1.februar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps

 

* 2012

 

* 1980

 

* 1945

manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på adressen:

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 1/3-1939 fra Arnt Georg Olsen født 20/5-1904 til snekker Axel Olsen født 46/4-1886 for kr. 20.000,00

 

 

* 1936

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Saugbrugsforeningen til maler Arnt Georg Olsen f. 20/5-1904 for Kr. 16500,- dat 15/6-36

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Olsen Astrid
1898
g.m. montør Peder Kolbjørnsens gate 2
Olsen Sverre Georg
1896
montør Peder Kolbjørnsens gate 2
Saga Gunnar
1892
matrialforvalter Peder Kolbjørnsens gate 2
Saga Wilhelmine Valborg
1893
g.m. matrialforvalter Peder Kolbjørnsens gate 2
Svendsen Lilly
1896
g.m. cellulosearbeider Peder Kolbjørnsens gate 2
Svendsen Vilhelm
1882
cellulosearbeider Peder Kolbjørnsens gate 2

 

 

* 1926

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Kgl. Resol. av 30/7 1920 hvorved det tillates Saugbruksforeningen at erhverve d.e.

 

Ved folketellinga i 1920 ser det ut til at Peder Colbjørnsens gate 2 er ført på to skjemaer, 2a og 2b. På 2a er disse personene registrert.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Carl Johan Christiansen

01

1890-03-07

Moss

-

hp

g

Bokholder

002 Laura Christiansen

01

1876-11-17

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Bodil Christiansen

01

1913-03-11

Borge Østf

-

d

ug

Ingen

001 Christen Julius Christiansen

02

1877-09-23

Nøterø

-

hp

g

Transportformand Saugbrugsforeningen

002 Olga Marie Christiansen

02

1878-07-30

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Otto Christian Christiansen

02

1904-05-07

Nøterø

-

s

ug

Fabrikarbeider skotøiart

004 Ruth Christiansen

02

1905-10-11

Nøterø

-

d

ug

-

005 Margareth Christiansen

02

1907-10-02

Nøterø

-

d

ug

-

006 Ragnar Eugen Christiansen

02

1911-04-28

Nøterø

-

s

ug

-

001 Johannes Wiig

03

1883-09-23

Fredrikshald

-

hp

g

Maler

002 Marie Kristine Wiig

03

1890-05-10

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Arnold Kristian Wiig

03

1911-09-25

Fredrikshald

-

s

ug

-

004 Gunhild Wiig

03

1914-04-28

Fredrikshald

-

d

ug

-

005 Martha Wiig

03

1916-02-16

Fredrikshald

-

d

ug

-

006 Ragnhild Wiig

03

1918-10-04

Fredrikshald

-

d

ug

-

På 2b finner vi to personer registrert.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Mathilde Linderoth

01

1875-04-20

Porsgrund

-

hp

e

Systue, elever i kjolesøm

002 Klara Decidera Johanson

01

1904-05-06

Sverige

-

l

ug

Elev i kjolesøm

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Bevilling fra Østfold fylke til Gunda Lund til at sitte i uskiftet bo efter sin avdøde mand Thor Eugen Lund der avgik ved døden den 30/3- 1919 Dat 19. april 1919

Skjøte fra fru Gunda Lund til Saugbruksforeningen for Kr. 30000,- Dat. 24 august 1919

 

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Karoline Søberg, enke efter avdøde fanejunker Gunder Søberg (der i flg skifterettens paategnede attest hensitter i uskiftet bo) til fuldmægtig Thor Lund for kr. 13000,00, dat 18/3-1912 (Iflg maalebrev av 29/11 1911 indeh. tomten 935 m²)

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et vaaningshus, Sidebygning og uthus hvor det er fire leiligheter - med til sammen seksten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg regnes for kr.300 pr Aar          

Gunder Søberg(mann)

1852-11-14

Elverum

hf g Fanejunker Huseier

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Karoline Søberg(kvinne)

1852-11-29

Fredrikshald

hm g Huslig arbeide

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Forhus 1.etg 384 kr pr aar          

Knut Nordtorp(mann)

1883-06-17

Øier

hf g Politibetjent

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Gudrun Nordtorp(kvinne)

1885-05-14

Biri

hm g Hustru

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Gudmund Olav Nordtorp(mann)

1909-10-11

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Hagbart Halvorsen(mann)

1887-03-10

Kraakstad

fl ug Stationsbetjent v/ jernbanen

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Forhus 1. etg 138 kr pr aar          

Lars Hansen Henni(mann)

1883-03-19

Næs Romerike

hf g Lokomotivpudser

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Elise Kristine Hansen Henni(kvinne)

!!.05.11

Aremark

hm g Hustru

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Harald Jon Hansen Henni(mann)

1907-01-13

Kristiania

s ug Barn

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Bakbygning 2. etg 162 kr pr aar          

Otter Marinius Hansen(mann)

1880-01-20

Id

hf g Vognmand

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Josefine Petronelle Hansen(kvinne)

1882-10-31

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Ingeborg Konstanse Hansen(kvinne)

1901-01-01

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Nils Hartvik Hansen(mann)

1902-11-05

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Aagot Josefine Hansen(kvinne)

1907-06-08

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Gudrun Elisabeth Hansen(kvinne)

1909-10-08

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Johan Adolf Hansen(mann)

1884-07-18

Sverige

el ug Skomaker for egen regning S

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Eilertsen Amandus
1864
fløder
Eilertsen Elen
1821
enke
Eriksen Petra 
1875
Tjenestepige
Lahn Drude
1851
g.m. telegrafbestyrer
Lahn Kristian
1843
telegrafbestyrer
Søberg Gunder
1852
fanejunker
Søberg Karoline
1852
g.m. fanejunker

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Fanejunker Søberg oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 10.500 kroner og var branntaksert til 18.140 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus" med en etasje. Det må også på eiendommen være en "bagbygning, for en av de fire leilighetene som er registrert på eiendommen er oppført i 2.etg på denne.
Tre rom og kjøkken
Gunder Søberg hf g Fanejunker, Kontorist, Bankrevisor 1852 Elverum Hed
Karoline Søberg hm g Hustru 1852
Olga Søberg d ug Kontorist 1878
Halvor Søberg s ug Smed 1876 (midlertidig boasatt på Strømmen i Akershus)

Tre rom og kjøkken + et kvistværelse
Christian August Lahn hf g Telegrafbestyrer ved Rigstelgrafen 1843 Bergen
Druda Christiane Lahn f Riisnæs hm g Hustru 1851 Dale Søndfjord
Trygve Lahn s ug Student 1881 Rørvik Namdalen NT (midlertidig bosatt i Chria fra 02. til 06.12.1900)
Jensina Maria Lahn ug Datter 1886 Levagner NT
Helga Lahn ug Datter 1887 Levanger NT
Leif Lahn ug Søn 1887 Levanger NT
Petra Eriks. ug Tjpige 1875 Frhald

ett rom og kjøkken
Nils Olsson hf g Stenhuggersmed 1875 Sverige Kristi Menighed
Albine Olsson hm g Hustru 1875 Sverige Kristi Menighed
Eval Olsson ug Søn 05.09.1899 Id Sm Kristi Menighed
Helga Anders. ug Tjenestepige 1884 (vanligvis bosatt på Id)
Elvin Olsson el ug Smedlærling 1886 Sverige (midlertidig bosatt i Berg)

Tre rom og kjøkken i 2.etg bagbygning
Johan Ludvig Svens. hf g Fabrikkjørrer 1864 Berg Sm Baptistmenighed
Valborg Svens. hm g Hustru 1873 Berg Sm Baptistmenighed
Anna Lovise Svens. ug Datter 1891 Berg Sm
Olga Adinne Svens. ug Datter 1898 Baptistmenighed
Sigvard Ols. el ug Skomager paa Skofabrik 1879 Berg Sm

 

* 1981

Ved folketellinga i 1981 bor det fjorten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olga Elise Søberg(kvinne)

1878

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: P.Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Eva Förlie(kvinne)

1880

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: P.Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Halvor Wilhelm Søberg(mann)

1876

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: P.Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Joakim Jörgensen Liumgh Schiörn(mann)

1859

Balestrand

Familiens overhode g

Fredrikshalds: P.Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Jenny Schiörn(kvinne)

1860

Sverge

Hustru g

Fredrikshalds: P.Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Adora Josefine Olsen(kvinne)

1872

Fredrikshald

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: P.Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Anna Förlie(kvinne)

1850

Tönköping, Sverige

Hustru g

Fredrikshalds: P.Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Hanna Sofie Magnusen(kvinne)

1861

Aremark

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: P.Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Anna Förlie(kvinne)

1885

Frshald

Datter ug

Fredrikshalds: P.Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Gunder Halvorsen Søberg(mann)

1852

Elverum

Familiens overhode g

Fredrikshalds: P.Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Karoline Amalie Søberg(kvinne)

1852

Fredrekshald

Hustru g

Fredrikshalds: P.Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Olaus Förlie(mann)

1840

Kongsberg

Familiens overhode g

Fredrikshalds: P.Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Sigrid Förlie(kvinne)

1875

Fredrikshald

ug

Fredrikshalds: P.Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Hilding Förlie(mann)

1878

Fredrekshald

Søn ug

Fredrikshalds: P.Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

 

 

* 1885

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Handelsmand Thomas Syvertsen til Commandersergeant Gunder Søberg for Kr. 7800,00 dat 25 April 1885

 

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Søberg oppført som eier av matrikkelen. Ni personer har da fast bosted på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Karoline Søberg 1852 K Frederikshald Madam Husmoder
2 Gunder Søberg 1852 M Elverum Kommandersergeant i Landeforsvaret
2 Halvor Søberg 1876 M Frederikshald Guttebarnet Ingen
2 Olga Søberg 1878 K Frederikshald Pigebarnet Ingen
1 Johan Fredrik Rosenberg 1849 M Vestfossen Eker Disponent
1 Walentine Adlheid K?? 1856 K Christiansand S Husbestyrerinde hos Rosenberg
1 Johanne Klein 1853 K Asker @Askim@?? Tjenestepige hos Rosenberg
1 Ole Peder Peltz 1829 M Frederikshald Casserer hos Saugbrugsforeningen
1 Lovise Mathilde Thores. 1861 K Tistedalen under Frederikshald Tjenestepige hos O.P. Peltz

 

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1878 til 1889 (side 50 nr.62) dør fhv.kjøbmand Tomas Marinius Syversen den 13.september 1885. Dødsårsaken er oppgitt til "Lungeødem". I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald i 1838.

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Kjøbmand Thomas Syvertsen som eier av matrikkelen. Eiendommen har da en skattetakst på 10.000 kroner og en branntakst på 13.520 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har Ths. Syversen registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Thomas Syversen(mann)

1837

Fhald

hf g Kjøbmand

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Inger Gjøs(kvinne)

1845

Fhald

Kone g

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Markus Syversen(mann)

1872

Fhald

s ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Axel Sandal(mann)

1857

Sverge

tj ug Handelsbetjent

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Jørgine Thoresen(kvinne)

1857

Fhald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Sofie Luft(kvinne)

1856

Fhald

tj ug Husjomfru

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

 

* 1874

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skibscapitain Severin Molvig til Handelsmand Thomas Syvertsen paa Gaard Matr.No. 158 & 160 dateret 2 Sept og tinglyst 18 Sept 1874

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Præsteattest for at Student Albert Emil Thane er eneste og myndige Arving efter Jomfru Inger Oline Sørhus, der ifølge Bevidnelse thinglæst 13. Juli 1860 var eneste Arving efter sin Broder Guldsmed L. M. Sørhus - dateret 3 April og Tinglyst 29. Sept. 1871

 

Skjøde fra Student Albert Emil Thane til skipper Severin Molvig paa Matr. 158 & 160, dat 18 April og tinglyst Do (29 Sept 1871)

Oline Sørhuus som eier huset ved folketellingen i 1865 har arvet huset etter sin bror gullsmed L.M. Sørhuus. Hennes sønn Albert Thane arver huset i 1871 og selger det samme år til skipper Severin Molvig.

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det kun registrert beboere i gård nr.158. Gård nr.160 er ikke nevnt i denne folketellinga. I nr.158 bor det da 22 personer fordelt på tre boenheter.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Carsten Wilhelm Andres Klouman Husfader Oberstlieutenant g 50 m Feiring
Marie Augusta Klouman Kone g 43 k Gran
Hans Henrik Gerhard Klouman Søn Studerende ug 21 m Ringsaker
Carl Jacob Bergh Klouman Søn Sømand ug 20 m Gran
Sofie Abrahamine Klouman Datter Skolediscipel ug 16 k Frederikstad
Otto Klouman Søn Skolediscipel ug 14 m Frederikstad
Edvard Rosing Klouman Søn Skolediscipel ug 12 m Aremark
Frederikke Wilhelmine Klouman Datter Skolediscipel ug 9 k Spydberg
Karen Augusta Klouman Datter Skolediscipel ug 7 k Elverum
Peter Klouman Søn ug 4 m Frederikshald
Henning Jacob Klouman Søn ug 2 m Frederikshald
Kassi Olsd. Tjenestepige f 45 k Elverum
Bolette Marie Andersd. Tjenestepige ug 19 k Id

Kirstine Elisabeth Huitfeldt Husmoder e 56 k Frederikshald
Arilda Kristine Magdalene Huitfeldt Datter ug 30 k Kristiania
Susanna Elisabeth Huitfeldt Datter ug 28 k Kristiania
Wilhelmine Kristine Huitfeldt Datter ug 27 k Kristiania
Kristiane Augusta Huitfeldt Datter ug 24 k Kristiania
Andrine Hansd. Tjenestepige ug 26 k Id

Oline Sørhuus Huuseierske ug 49 k Frederikstad
Albert Thane hendes Søn Student ug 22 m Frederikshald
Andrea Kaas Pleiebarn ug 2 k Hurum

 

* 1829

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Statsraad Tank til Bøssemager A. Sørhus paa Matr. 158 & 160 Tinglyst 2. Marts 1829

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det kun to personer i det som er registrert som gård nr.158.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Jacob Carlberg Huusbonde 39 Ugift Høker M
Grethe Kindblad Tienestepige 24 Ugift K

 

Sist oppdatert 08.03.2023 17:50