Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Pistolstredet 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 176

Løpenummer i 1901 matrikkel: 49

Matrikkelnummer: 280b

Gårds og bruksnummer: 160/426

 

 

 

 

 

 

Foto SW 7.mars 2004
 
  Foto: SW 14. oktober 2022

 

 

* 2018

 

* 1982

 

* 1978

 

* 1973

 

* 1969

 

* 1968

 

* 1963

 

* 1956

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Pistolstredet 2.

 

* 1941

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 28/4 1941 fra Rudolf Pedersen til Nils Burud for kr 6500,00 Tinglyst 7/5 1941

 

* 1937

 

* 1937

Utdrag fra panteregister:

Anmerkning etter tinglysningsloven §14: Elisabeth Pedersen er død 18/1 1937 efterlatende som eneste arving malermester Rudolf Pedersen, der nu har grunnbokshjemmel.

 

* 1936

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Bakkevig Ingeborg
1897
expeditrice Pistolstredet 2
Johannesen, / Johansen Ivar
1896
snekkersvend Pistolstredet 2
Johannesen, / Johansen Kristine
1896
g.m. snekkersvend Pistolstredet 2
Pedersen Elsiabeth
1847
enkefrue Pistolstredet 2
Petersen / Pettersen Johannes
1845
fhv. kjøpmann Pistolstredet 2

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Pistolstredet 2.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Elisabeth Pedersen

01

1847-02-07

Søndre Sandø, Hvaler

-

hp

e

Enke efter sagmester Ole Pedersen Egne midler

002 Emil August Pedersen

01

1876-02-05

Fredrikshald

-

s

ug

Fhv mekaniker

001 Arnt Kristian Kristoffersen

02

1859-07-09

Hvalør Hvaler

-

hp

g

Forhendværende sømandNå forskjelligt Arbeide Løsarbeider, losse og lastearb

002 Henriette Kristoffersen

02

1868-06-02

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Kristine Henriette Kristoffersen

02

1896-07-31

Fredrikshald

-

d

ug

Halvorsen Skofabrik Skofabrikarbeiderske

004 Ingeborg Karoline Kristoffersen

02

1897-12-31

Fredrikshald

-

d

ug

Kaserske i Fileal 1 Haldens Arbeider handelsforening

001 Josefine Natalie Andersen

03

1860-09-22

Fredrikshald

-

hp

ug

Fattighjelp, Linsømmerske

 

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med tre leiligheter. To av disse er kvistleiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 10 kr pr mnd          

Christian Christoffersen(mann)

1859-07-09

Hvaler

hf g Sømand

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

Henriette Christoffersen(kvinne)

1858-06-02

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

Klara Christoffersen(kvinne)

1888-12-14

Fredrikshald

d ug Kaabesyerske paa fabrik

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

Jakob Christoffersen(mann)

1891-06-19

Fredrikshald

s ug Søman

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

Thora Christoffersen(kvinne)

1895-02-01

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

Kristine Christoffersen(kvinne)

1896-07-31

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

Ingeborg Christoffersen(kvinne)

1898-12-31

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

Kvistleilighet 4 kr pr mnd          

Christine Olsen(kvinne)

1840-05-25

Vermeland Sverige

hm enslig e Vaskekone

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

Kvistleilighet 5 kr pr mnd          

Josefine Andersen(kvinne)

1860-09-22

Fredrikshald

hm %enslig% ug Sypige

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Kristoffersen Arnt Kr.
1858
sjømand
Kristoffersen Hendriette
1857
g.m. sjømand
Larsen  Eline
1870
enke
Olsen Kristine
1836
enke
Pedersen Elisabeth
1848
g.m. sagmeseter
Pedersen Emil
1875
arbeider
Pedersen Karl Herman
1873
smed
Pedersen Ole M.
1849
sagmester

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er sagmester Ole Pedersen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 3.500 kroner og en branntakst på 5.320 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus og almindelig Udhus " med en etasje. Det var kun en leilighet i huset og følgende personer er registrert:
Christian Christofhers. hf g Sømand 1859 Hvaløerne Sm
Hendriette Christofhers. hm g Hm 1858
Klara Sofie Christofhers. d ug Datter 1888
Jacob Christofhers. s ug Søn 1891
Thora Christofhers. d ug Datter 1893
Kristine Hendriette Christofhers. d ug Datter 1896
Ingeborg Christofhers. d ug Datter 1897
Kristine Ols. Enke e Vadskekone 1840 Sverige

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tolv personer på matrikkelen:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karl Herman Pedersen(mann)

1873

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Olga Elida Pedersen(kvinne)

1868

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Elisabeth Pedersen(kvinne)

1848

Hvalöerne

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Rudolph Marinius Pedersen(mann)

1879

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Henrik Örum(mann)

1858

Frhald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Alma Marie Onine(kvinne)

1864

Frhald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Hilda Josefine Andreassen(kvinne)

1868

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Christine Olsen(kvinne)

1836

Sverige

Familiens overhode e

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Ole Marinius Pedersen(mann)

1850

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Emil August Pedersen(mann)

1876

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Ragnhild Helene Ørum(kvinne)

1889 nov.

Fredrikshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Carl Andreassen(mann)

1865

Fredrikstad-W

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Ole M. Pedersen som eier av matrikkelen. Vi finner da 17 personer som bor på eiendommen. Huseieren Ole Pedersen bor da ikke på denne eiendommen, men i nabohuset, matrikkel 281, hvor han på dette tidspunktet også var oppført som eier.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Lars Sundling 1835 M Grums Soken Värmelandslen Maskinist paa Olava Bygmester Brevig
1 Emma K. Sundling 1842 K Filipstad Värmelandslen Kone
1 Emma Teresia Sundling 1869 K Gammelkroppa Värmelandslen Barn
1 Trils Emanuel Sundling 1875 M Gammelkroppa Värmelandslen Barn
1 Elin Josefine Sundling 1878 K Kristinehamn Barn
1 Viktor Sten Sundling 1882 M Frhald Barn
1 Alf Ferdinant Sundling 1885 M Frhald Barn
1 Petter Edvard Karls. 1847 M Frhald Styrmand
1 Emilie Augusta Karls. 1854 K Ide Kone
1 Marie Sofie Karls. 1880 K Frhald Barn
1 Karl Johan Karls. 1882 M Frhald Barn
1 Petra Edvarda Karls. 1885 K Frhald Barn
1 Gustav Olsen 1833 M Sverige Fyrbøder
1 Marie Olsen 1834 K Sverige Kone
1 Johan Sigvart Olsen 1867 M Fredrikshald Barn
1 Kristine Olsen 1840 K Fredrikshald Enke
1 Olaves Olsen 1867 M Fredrikshald Barn

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Anne Joachinia Spørch til Saugmester Ole Pedersen paa d.E. for 2000 Kr. dat 29. August og tinglyst 11. Oktober 1881

Erklæring fra ?? eneste og myndige Arvingeer efter Søstrene Elisabeth Margrethe, Christiane Charlotte, Anne Sofie og Anne Joachinia Spørch om at Sidsnævnte eneste gjenlevende af Søstrene, med deres Samtykke har solgt d.G. og at Kjøbesummen er op- og afgjort mellom Arvingene, dat September og tinglyst 11. oktober 1881

 

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har Frøken Spørck som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 2.500 kroner og en branntakst på kroner 1.840.

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 bor det tjueen personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Adolf Ammundsen(mann)

1850

Frhald

hf g Matros

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Helene Elise Ammundsen(kvinne)

1848

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Petter Alfred Olsen(mann)

1862

Frhald

s ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Bertine Karoline Olsen(kvinne)

1867

Frhald

d ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Kristian August Olsen(mann)

1870

Frhald

s ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Anna Vilhelmine Olsen(kvinne)

1875

Frhald

d ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Evind Johansen(mann)

1837

Frhald

hf g Bygningstømmerm.

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Olava Johanna Johansen(kvinne)

1834

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Hans Edvind Johansen(mann)

1869

Frhald

s ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Karl Vilhelm Olsen(mann)

1840

Frhald

hf g Matros

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Anne Marie Olsen(kvinne)

1836

Tøvedal Sverge

Kone g

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Ole Vilhelm Olsen(mann)

1865

Frhald

s ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Jensine Larsen Eskelsen(kvinne)

1835

Frhald

Søster ug Dagarbeiderske

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Johan Eduard Johansen(mann)

1861

Frhald

s ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Valborg Marie Johansen(kvinne)

1862

Frhald

d ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Marinius Johansen(mann)

1865

Frhald

s ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Haral Laurits Johansen(mann)

1875

Frhald

s ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Maren Soffie Larsen(kvinne)

1839

Frhald

Logerer ug Sypige

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Alma Marie Ammundsen(kvinne)

1873

Frhald

d ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Jens Nekolai Olsen(mann)

1872

Frhald

s ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Andreas Larsen Eskelsen(mann)

1826

Frhald

hf ug Dagarbeider

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har registrert fire familier i gård nr.280b.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Edvind Johannes. Matros g 25 m Frederikshald
Olava Johanne Lars. hans Kone g 25 k Frederikshald
Edvard Edvinds.* deres Søn ug 5 m Frederikshald
Valborg Edvindsd.* deres Datter ug 4 k Frederikshald
Olaf Marinius Edvinds.* deres Søn ug 1 m Frederikshald
Marthe Marie Lars. Konens Moder e 74 k Frederikshald

Niels Christians. Matros g 45 m Frederikshald
Johanne Elisabet hans Kone g 36 k Frederikshald
Ole Peders. Logerende Matros ug 25 m Frederikshald

Carl Wilhelm Ols. Matros g 26 m Frederikshald
Anne Marie hans Kone g 28 k Sverrig
Petter Alfred Carl Wilhelms.* deres Søn ug 5 m Fhald
Ole Wilhelm Carl Wilhelms.* deres Søn ug 2 m Fhald

Iver Anders. Snedker g 25 m Rokke Sogn
Karen Jacobs. hans Kone g 24 k Skjeberg

 

* 1833

Utdrag fra panteregister:

Gavebrev fra Generalmajor Spørch til sine 4 Søstre: Elisabeth Margrethe, Crhistiane Charlotte, Anne Sofie og Anne Joachinia Spørch paa dette Hus. 17. Juni 1833

 

Ved folketellinga i 1801 er gård nr.280 ikke delt. Opplysninger om registrerte i gård nr.280 er ført under matrikkelnummer 280a.


Sist oppdatert 20.02.2023 22:17