Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Porsnesbakken 11

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 859

Løpenummer i 1901 matrikkel: 647

Matrikkelnummer: 630a

Gårds og bruksnummer: 66/237

 
Foto: SW 16.februar 2003
 
  Foto: SW 2.mars 2021

* 2018

 

* 2017

 

* 2012

 

* 2009

 

* 2008

 

* 2007

 

* 1998

* 1970

 

* 1962

 

* 1957

 

* 1956

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene oppført i Porsnesbakken 11:

 

* 1934

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Hansen Haldor
1875
murer Porsnesgata 11
Hansen Anna
1877
g.m. murer Porsnesgata 11
Larsen  Johan Artur
1894
kjører Porsnesgata 11

 

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det en boenhet i Porsnesbakken 11.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Haldor Hansen

01

1875-03-24

Fredrikshald

-

hp

g

Murer

002 Anna Mathilde Hansen

01

1877-06-26

Fredrikstad

-

hu

g

Husmor

003 Edith Theresse Hansen

01

1900-08-03

Kristiania

-

d

ug

Butikdame

004 Erling Johan Hansen

01

1901-12-04

Kristiania

-

s

ug

Messegut

005 Harriet Lovise Hansen

01

1904-11-26

Fredrikshald

-

d

ug

Månedspike

006 Wilhelm Haldar Hansen

01

1907-02-04

Fredrikshald

-

s

ug

-

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enke Therese Hansens eneste og myndige arvinger, Karl Hansen, Haldor Hansen, Elise g.m. Caspar Fjeld samt Trine Hansen til Haldor Hansen. dat 5. juni 1918 for 2800,00. Attest for arveforholdet er paategnet skjøtet. Ifølge maalebrev av 11/5 17 er tomten 189 m2. Tinglyst 21 juni 1918.

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi registrert et våninghsu med to boeneheter på matrikkelen.

  H.nr. Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg to rom og delt kjøkken kr 8 pr mnd              

001 Therese Hansen

01

1837-07-31

Aamaal Sverige

b

hm

g

bakerkone

1.etg ett rom og delt kjøkken kr 96 pr aar              

001 Marthin Kristian Hansen

02

1856-08-17

Berg Smaalenene

b

hf

g

Tomtarbeider Trælastforr.

002 Anne Olivia Hansen

02

1861-06-01

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Anne Bolette Hansen

02

1887-03-05

Fredrikshald

b

d

ug

Modesømmerske

004 Martha Petrine Hansen

02

1893-07-19

Fredrikshald

b

d

ug

Fabrikarbeiderske v/ Reiseeff.fabrik

005 Karl Olaf Hansen

02

1895-10-08

Fredrikshald

b

s

ug

Tomtarbeider

006 Marthin Gunerius Hansen

02

1897-12-29

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

007 Kristian Sigvart Hansen

02

1900-04-15

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

008 Georg Henry Hansen

02

1903-01-16

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

009 Margit Hermana Hansen

02

1907-08-28

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

 

 

* 1903

Utdrag fra panteregister:

Attest fra Aug. Maastad og A.F.Laumann om at Johan Hansen er død og efterlader sig enke Therese Hansen samt 4 opregnede, myndige børn, dat 21/12 02 Tinglyst 15 Decbr 1903

Erklæringer, 2 stk indeholdende samtykke fra ovennævnte 4 børn til at moderen Therese Hansen bliver hensiddende i uskifte efter manden Johan Hansen dat 22/12 og 28/12 1903 tinglyst 15 Decbr 1903

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hansen Anne Olinvia
1861
g.m. plankekjører
Hansen Johan
1835
murer
Hansen Martin Kristian
1856
plankekjører
Hansen Thea Elisabeth
1837
g.m. murer

 


I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 til 1906 (side 96 nr.89) dør murer Johan Hansen den 17.desember 1902. Dødsårsaken er oppgitt til Pneumonia. I følge samme kirkebok var han født i Sverige i 1835.


I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Murer Johan Hansen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 2.800 kroner og en branntakst på 4.360 kroner.

 

Folketellinga i 1900 har registrert et "almindeligt Vaaningshus og en Udhusbygning" på matrikkelen. Huset er på en etasje og inneholder to leiligheter.
To rom og delt kjøkken
Fornavn Etternavn Kjønn Sedvanlig bosted Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Johan Hans. m hf g Mursvend 1835 Nøssemark Sverige n s
Therese Elisabet Hans. k hm g 1837 Aamål Sverige n s
Aslaug Marie Holms. k Datterdatter ug 1894 Kristiania n s (midlertidig opphold, fast bosted Kristiania)

ett rom og delt kjøkken
Christian Hans. m hf g Tomtearbeder 1856 Bergs Herred Sm n s
Olivia Hans. k hm g 1861 t n s
Aksel Hans. m s ug bogebinder 1881 t n s
Hilda Hans. k d ug 1883 t n s
Bolete Hans. k d ug 1887 t n s
Marla Hans. k d ug 1893 t n s
Charl Hans. m s ug 1895 t n s
Martin Hans. m s ug 1897 t n s
Christian Sigvart Hans. m s ug 15.04.1900 t n s
* 1897

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det elleve personer på matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

001 Jan Hansen

1835

Nossemarken i Sverege

Familiens overhode

g

-

003 Halder Hansen

1875

Fr.hald

Søn

ug

-

004 Thrine Janette Hansen

1878

Fr.hald

Datter

-

-

005 Karl Herman Hansen

1871

Fredrekshald

Søn

ug

-

006 Marten Kristian Hansen

1857

Berg Smaalenene

Familiens overhode

g

-

007 Anne Olevia Hansen

1861

Fr.hald

Hustru

g

-

008 Aksel Velhelm Hansen

1881

Fr.hald

Søn

-

-

009 Hilda Marei Hansen

1884

Fr.hald

Datter

-

-

010 Anna Bolette Hansen

1887

Fr.hald

Datter

-

-

011 Udøbt

1890 okt.

Frhald.

Datter

-

-

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert O.Heggeland som eier av matrikkelen. Dette stemmer nok ikke - da Johan Hansen fikk tinglyst skjøte på eiendommen i 1883.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Johan Hansen 1835 M Nøsemarka Sverige Murer Sven
1 Chal Hansen 1870 M Frederikshal Arbeide vadsomhelst
1 Elise Hansen 1872 K Frederikshal Skolebarn
1 Haldor Hansen 1874 M Frederikshal Skolebarn
1 Janeete Hansen 1878 K Frederikshal Skolebarn
1 Terese Hansen 1837 K Aamaal Sverige Hustru
1 Iver Nilsen 1848 M Aremark Bryge Arbeider
1 Ane Nilsen 1852 K Aremark Hustru
1 Nikoline Nilsen 1872 K Fredrikshal Skolebarn
1 Jørgen Nilsen 1876 M Fredrikshal Skolebarn
1 Charl Nilsen 1878 M Fredrikshal Skolebarn
1 Artur Nilsen 1884 M Fredrikshal Ikke Skolpligtig
1 Anna Nilsen 1885 K Fredrikshal Sped


* 1883

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ole Heggeland ved Hans Hustru til Johan Hansen for 1800 Kr. dat 9/7 83. Fuldmagt fra Do. (Ole Heggeland) for hustruen Sofie Heggeland til at udstede Skjødet, dat 1/3 83. Thinglæast 10 Juli 1883

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Snedker O. Heggeland oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 3.000 kroner og en branntakst på 2.880 kroner.

 

* 1875

Ser vi i folketellinga i 1875 er O.Heggeland som er registrert som eier av matrikkelen.

             
  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Ole Heggeland

01

1825

Fr.hald

b

hf

g

Snedker

002 Johanne Sophie Heggeland

01

1826

Fr.hald

b

hm

g

-

003 Andreas Heggeland

01

1850

Fr.hald

f

s

-

Leverandeur

004 Ole Marinius Heggeland

01

1852

Fr.hald

f

s

-

Sømand

005 Kristine Heggeland

01

1854

Fr.hald

b

d

ug

Foreldrene

006 Petter Heggeland

01

1855

Fr.hald

f

s

-

Sømand

007 Karine Heggeland

01

1858

Fr.hald

b

d

ug

Foreldrene

008 Valborg Heggeland

01

1861

Fr.hald

b

d

ug

-

009 Mariane Heggeland

01

1863

Fr.hald

b

d

ug

-

010 Elvine Heggeland

01

1865

Fr.hald

b

d

ug

-

011 Otto Røian

01

1864

Fr.hald

b

Logerende

ug

Pleieforeldre

012 Severin Olsen

02

1842

Fr.hald

b

hf

g

Snedker

013 Magdalene Olsen

02

1847

Lomeland

b

hm

g

-

014 Sigvard Marinius Olsen

02

1874

Fr.hald

b

s

ug

-

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi to husholdninger på eiendommen. Vi kan også se at Jubel Andreas Berntzen holder en gris på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Ole Johannes. Heggeland Husfader driver ingen Næring e 78 m Bergs Prgj.

Jubel Andreas Berntzen Husfader Murersvend g 29 m Frederikshald
Andrea Olsd. Heggeland Hans Hustru g 27 k Frederikshald
Carl Eilert Berntzen Deres Søn ug 6 m Frederikshald
Christine Eugenie Berntzen Deres Datter ug 4 k Frederikshald
Conrad Wilhelm Berntzen Deres Søn ug 2 m Frederikshald

* 1848

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Hans Jensen til Ole Johannensen Heggeland paa Gaard Matr 630a med Tomt, dateret 19. og thinglæst 23 Octbr 1848.

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommissionsforslag, hvorefter 76 kvadratalen af Tomten afgives til Pilestredet. Thinglæst 22 Januar 1927.

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 var matrikkelen ikke delt. På det som da var gård nr. 630 finner vi kun en familie på fire personer.
Fornavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Reinholt Thoresen Huusbonde 39 I 1te ægteskab Opvarter M
Lovise Davidsdtr Hans kone 31 I 1te ægteskab K
Johan Thoresen Deres søn 3 M
Gabriel Thoresen Deres søn 1 M


Sist oppdatert 05.04.2023 18:56