Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Rødsbergs plass 13

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 431

Løpenummer i 1901 matrikkel: 315

Matrikkelnummer: 472c

Gårds og bruksnummer: 62/259

 

 

* 2006

 

* 1960

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på adressen.

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Mathilde Hansen til skomakermester Josef Olsen og skomaker Anders Andersen for kr. 5100 dat. 11/9-1917. Eiendommen er i flg. kart av 20/11 1902 - 116 m2.

Skjøte fra Josef Olsen til Anders Andersen på halvparten i d.e. for 2550,00 kr. dat. 11 oktober 1917.

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Attest fra Frdr.halds Skifteret dat. 21/2 thl. 22/2 16 om at Lars Rudolf Hansen er død og at hans hustru, Mathilde Hansen sitter i uskiftet med deres 4 umyndige børn ?? 30/7 1851

 

* 1914

Utdrag fra panteregister:

Testamente efter Mathilde Karoline Nilsen, hvorefter denne eiendom testamenteres til datterdatteren Mathilde Hansen f. Johannesen uten avdrag i hendes bosted?? dat 16 april 1910 Thinglyst 20 mars 1914

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er det registrert et vånigshus og "almindeligt udhus".Det er to leiligheter med til sammen elve personer på eindommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lars Rudolf Hansen(mann)

1886-01-03

Fredrikshald

hf g Lagerarb ved Cellulocefabrikken

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Mathilde Hansen(kvinne)

1885-03-15

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Solveig Hansen(kvinne)

1908-05-23

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Gunvor Hansen(kvinne)

1909-09-10

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Johan Wiig(mann)

1854-08-26

Id

hf g Snedkersvend

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Josefine Wiig(kvinne)

1856-06-12

Fredrikshald

hm g Husmor

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Omar Wiig(mann)

1884-12-09

Fredrikshald

s ug Konditormester

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Julie Wiig(kvinne)

1887-09-13

Fredrikshald

d ug Sydame

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Petter Wiig(mann)

1892-03-25

Fredrikshald

s ug Embalage-arbeider

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Synthi Wiig(kvinne)

1895-08-01

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Lilly Wiig(kvinne)

1897-07-26

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Anders Riddervold som verge med overformynderiets samtykk paa vegne af Sofie Johansens umyndige børn Hilda, Vilhelm og Jenny til fru Mathilde Nielsen for 4500,00 Kr., dateret 20/2 1904

 

* 1903

Utdrag fra panteregister:

Skifte efter enke Sofie Johansen, sluttet 24/10 1902 hvorved d.e. er udlagt børnene Hilda, Vilhelm og Jenny Johansen til eiendom for Kr. 4500,- mod at de ansvarer panteretsudlæg i d.e. til a) broderen Johan August Johansen stort Kr.833,07 b) kjøbmand Anders Riddervold stort Kr. 809,69 Thinglæst 17 marts 1903

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Rødsberg Plads Enke Sofie Johansen 4.000 5.160  

 

*1900

Folketellinga i 1900 forteller om et "vaaningshus og 2 udhuse". Det er da tre leiligheter i huset og atten personer til stede på tellingstidspunktet, men J.Johans. Berg var kun midlertidig til stede.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sofie Johans.(kvinne)

1850

Dalsland Sverige

hm e Handlende kolonial

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900-12-03

J. Johans. Berg(mann)

1882

Berg pr.gj. Sm

s ug Konstabel i marinen

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900-12-03

Hilda Marie Johans.(kvinne)

1886

Fredrikshald kjøpstad

d ug datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900-12-03

Karl Vilhelm Johans.(mann)

1888

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900-12-03

Jenny Vilhelmine Johans.(kvinne)

1890

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900-12-03

Anna Elisabeth Emanuels.(kvinne)

1872

Elfsborg län Sverige

el ug Fabrikarbeiderske

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900-12-03

Johan Edvin Andreas.(mann)

1853

Nøsemarken Sverge

hf g Brygearbeider

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900-12-03

Elise Amanda Andreas.(kvinne)

1865

F

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900-12-03

Hendry Andreas.(mann)

1891

F

s ug Søn

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900-12-03

Lovise Signe Andreas.(kvinne)

1893

F

d ug Datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900-12-03

Dagny Marie Andreas.(kvinne)

1895

F

d ug Datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900-12-03

Bjarne Torstein Andreas.(mann)

1898

F

s ug Søn

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900-12-03

Martin Andreas.(mann)

1860

Tune pr.gj. Sm

hf g Fabrikarbeider

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900-12-03

Hanna Emelie Andreas.(kvinne)

1862

Eningedalen Id Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900-12-03

Konrad Marenius Andreas.(mann)

1888

F

s ug S

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900-12-03

Borghild Otelie Andreas.(kvinne)

1893

Tune Sm

d ug D

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900-12-03

Signe Marie Andreas.(kvinne)

1895

F

d ug D

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900-12-03

Ingeborg Emelie Andreas.(kvinne)

1898

F

d ug D

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1900-12-03

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra L.J.Baalstad til Enke Sofie Johansen paa d.E. for Kr. 4550, dat 16/4 96

 

* 1895

 

* 1892

 

* 1891

I folketellinga i 1891 finner vi ni personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Haral Oskar Olausen(mann)

1883

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Karla Antonætte Olausen(kvinne)

1887

Fr.halds

Datter

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Lars Jonsen(mann)

1817 Brålsogn

Sverige

Familiens overhode e-mand

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Alætte Johansen(kvinne)

1868

Bergsogn, Smaalenene

Hustru g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Karl Johan Johansen(mann)

1889 okt.

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Herman Olausen(mann)

1855

Bergsogn, Smaalenene

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Andrine Gulætte Olausen(kvinne)

1858

Id

Hustru g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Alf Haltan Olausen(mann)

1888

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

Hans Ludevig Johansen(mann)

1855

Bergsogn, Smaalenene

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rådsbjerg Plads

1891

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er gårdens eier oppgitt til Baalstad. vi finner da tjue personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Herbert Leonart Petersen(mann)

1885

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karlmar Amandus Olavesen(mann)

1885

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Larsen(kvinne)

1840

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ludvig Larsen(mann)

1869

Fredrikshald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Betty Larsen(kvinne)

1872

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Godfred Larsen(mann)

1874

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nils Larsen(mann)

1878

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Barbara Pedersen(kvinne)

1813

Strømstad

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nils Petersen(mann)

1857

Schlesvig

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Petersen(kvinne)

1862

Rokke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ingvald Rusthoi Petersen(mann)

1883

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hulda Johansen(kvinne)

1872

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Herman Olavesen(mann)

1855

Frhald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andrine Olavesen(kvinne)

1858

Enningdalen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Harald Oskar Olavesen(mann)

1883

Enningdalen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lars Halvorsen(mann)

1828

Frhald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Halvorsen(mann)

1872

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anton Halvorsen(mann)

1874

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Halvorsen(mann)

1879

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Heda Petersen(kvinne)

1846

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1882

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Chr. Paulsen til Lars Johan Larsen Bolstad for 5200 Kr. dat 26/5 82 og Thinglæst 2 Juni 1882

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Hans Olsen til Christian Paulsen paa D.E. dat 2. og Thinglæst 6. Mai 1881

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Peder Ankers Gade Tømmermand Hans Olsen 4.800 4.080  

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøde) hvorved Andreas C. Mathiesen sælger til Hans Olsen en Andel af Mn 471, hvilken Deel er givet Mn 472c, dat 4 Aug. 1877

 


Sist oppdatert: 25.01.2021