Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Rødsbergs plass 3

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 523

Løpenummer i 1901 matrikkel: 322

Matrikkelnummer: 477b

Gårds og bruksnummer: 62/269

 

 
Foto: SW 16.mars 2003
 
  Foto: Skjermdump fra google maps november 2020

 

* 1981

 

* 1974

 

* 1962

 

 

* 1958

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har fire myndige personer i Rødsbergs plass 3.

 

* 1932

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteretten i Svend Henriksen Nordgaards dødsbo for Kr. 12250,- til los Otto Hansen. Dat 8/12-1932 Tinglyst 16 december 1932

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er det registrert et våningshus på en og en halv etasje. Som sidebygning er det oppført "Uthus og en Familieleilighet".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg huseier          

Svend H. Norgaard(mann)

1840-11-27

Id Prgj.

hf g Gaardeier fhv. Gaardbruker

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Julianne Norgaard(kvinne)

1847-07-15

Id Prgj.

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

2.etg 25 kr pr mnd          

Ingeborg Marie Olsen(kvinne)

1855-05-08

Berg Smaalenene

hm e lever av sine egne midler

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Sigrid Helene Olsen(kvinne)

1890-11-19

Fredrikshald

d ug Cassererske (jernvareforret.)

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Hans Vilhelm Olsen(mann)

1893-08-23

Fredrikshald

s ug Kontorist (Mæglercontor)

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Margit Edvarda Olsen(kvinne)

1898-11-27

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Thorvald Moene(mann)

1881-10-22

Varteig

el ug Politikonstabel

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Bakbygning 2. etg 10 kr pr mnd          

Bernhard Brynhildsen(mann)

1881-02-19

Fredrikshald

hf g Sagarbeider

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Anna Brynhildsen(kvinne)

1886-05-07

Hvaløerne

hm g Hustru

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Solveig Brynhildsen(kvinne)

1904-05-22

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

Leif Brynhildsen(mann)

1906-04-22

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Rødsbjergs Plads

1910-12-01

 

 

* 1909

*Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Toldopsynsmand O.Børresen til Svend Henriksen Nordgaard for Kr. 6750,00 dat 22/4 09 Ifl- Maalebrev af 12/5 09 indeh. Tomten 203 m2 Thinglæst 11 Juni 1909

 

* 1901

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Politikonstabel Olaus Olsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 6.000 kroner og en branntakst på 6.700 kroner.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på to etasjer samt et uthus på eiendommen. Det er registrert tre leiligheter med til sammen ti personer i huset.
Et rom og kjøkken i 1.etg i bakbygning
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Helene Ols. k enslig ug Strygeforretning 1859 Nøtere Song JL n s

Tre rom og kjøkken i 1.etg i forhus
Mathilde Joh. Chr. Næss k hm Enke e Lever af egen formue 03.06.1831 Fredrikshald n s
Hans C. M. Næss m s ug fhv Sømand 23.11.1856 Fredrikshald n s
Beate Johanne Moe k tj ug Tjenerpige 06.06.1865 Hole Bu n s

Tre rom og kjøkken i 2.etg i forhus
Eduard Ols. m hf g Skibsfører 31.01.1851 Sponvigen Sm n s
Marie Ols. k hm g Hustru 08.05.1856 Fredrikshald n s
Sigrid Ols. k d ug D 19.11.1890 Fredrikshald n s
Hans Ols. m s ug S 23.08.1893 Fredrikshald n s
Margit Ols. k d ug D 27.11.1898 Fredrikshald n s
Karoline Karlson k el ug Vasker for Fremmede 13.02.1855 Navstad Sogn Sverige S s

* 1899

 

 

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Overtaxtforretning af 20/10, sluttet 8/11 93, indeholdende de vilkaar, hvorpaa grund af d.e. exproieres til veianlegget Fr.hald - Søsntegaard. Thinglæst 26 januar 1894

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tretten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Christian Börresen(mann)

1844

Berg, Smaalenene

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891-01-01

Johanne Marie Börresen(kvinne)

1845

Vardals Præstegjæld

Hustru g

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891-01-01

Johan Wilhelm Börresen(mann)

1868

Frederikshald

Søn ug

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891-01-01

Kristian Adolf Börresen(mann)

1872

Frederikshald

Søn ug

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891-01-01

Ole Markus Börresen(mann)

1875

Frederikshald

Søn ug

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891-01-01

Petra Julie Börresen(kvinne)

1878

Frederikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891-01-01

Anna Kirstine Börresen(kvinne)

1881

Frederikshald

Datter

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891-01-01

Elias Oman Börresen(mann)

1885

Frederikshald

Søn

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891-01-01

Borghild Marie Börresen(kvinne)

1888

Frederikshald

Datter

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891-01-01

Lauritz Larsen(mann)

1835

Aremark

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891-01-01

Anne Larsen(kvinne)

1833

Berg, Smaalenene

Hustru g

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891-01-01

Emma Louise Larsen(kvinne)

1864

Frederikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891-01-01

Karoline Olsen(kvinne)

1851

Nafverstad, Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrekshalds: Under Rådsbjerget

1891-01-01

 

 

* 1887

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Richard Ingebretsen ved Adler Carlmark ifølge Tuldmagt til Toldrorskarl Ole Christian Børresen paa d.E. for Kr. 1530 dat 27/5 1887 Thinglæst 31 Mai 1887

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert O.Børresen som eier av matrikkelen. Det bor tretten personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Ole Børresen 1844 M Berg sogn Toldrorskarl#
1 Marie Børresen 1845 K Vardahl#
1 Johan Vilhelm Børresen 1868 M Fredrikshald#
1 Kristian Adolf Børresen 1872 M Fredrikshald#
1 Ole Markus Børresen 1875 M Fredrikshald#
1 Petra Julie Børresen 1878 K Fredrikshald#
1 Anna Kirstine Børresen 1881 K Fredrikshald#
1 Elias Omar Børresen 1885 M Fredrikshald#
2 Lauris Larsen 1835 M Aremark Arbeider
2 Anne Kristine Larsen 1833 K Bergs sogn#
2 Josefine Kristiane Larsen 1864 K Fredrikshald#
2 Emma Lovise Larsen 1861 K Fredrikshald#
2 Oskar Larsen 1872 M Fredrikshald#
1 Trine Guldbransen 1833 K Frhald Enke Husejer#
1 August Nilsen 1856 M Sverige Høfler
1 Hanna Amalie Nilsen 1857 K Frhald#
1 Ana Elisabet Nilsen 1883 K Frhald#
1 Marta Johane Nilsen 1885 K Frhald#
2 Anna Marie Kalsen 1818 K Sverget#

 

* 1880

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Rikkard Svendsen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 1.200 kroner og en branntakst på 920 kroner. Eiendommen er her matrikkelført under Rebslagergaden.

 

* 1877

Utdrag fra panteegister:

Skjøde fra Engebret Svendsen til Richard Svendsen Ingebretsen paa Mn 477b dateret 19. Februar 1877. Kjøberen har forpliktet sig til at besørge Sælgeren saalænge ha lever med Alt hvad han tiltrenger og for denne Forsørgelseplikt ?? indeholder nærmere Bestemmelser , forsaavidt den misligholdes, har Sælgeren forbehodlt sig Tomteret og Opt??

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har fire personer registrert på matrikklen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ingebret Svendsen(mann)

1803

Frhald

hf e Høvleriarbeider

Fredrikshald: Rødsveien

1875-12-31

Ricard Ingebretsen(mann)

1844

Frhald

s g Styrmand

Fredrikshald: Rødsveien

1875-12-31

Augusta Ingebretsen(kvinne)

1847

Namsos

Kone g

Fredrikshald: Rødsveien

1875-12-31

Ragna Ingebretsen(kvinne)

1873

Frhald

d

Fredrikshald: Rødsveien

1875-12-31

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det ikke registrert noen personer på matrikkel 477b, men vi finner Engebret Svendsen med familie registrert på 472b. Denne matrikkel var ikke delt i 1865, så dette er mest trolig en feiltolking av 477b.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Engebret Svendsen(mann)

1803

Frederikshald

g Skibstømmermand

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Ricard Engebrethsen(mann)

1844

Frederikshald

deres Søn ug Sømand

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Marte Marie Larsdatter(kvinne)

1801

Frederikshald

hans Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1865

 

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteforvalteren i Hans Morks afdøde Enkes Bo til Engebreth Svendsen paa Hus MaN 477b 7.Novbr. 1854

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 var matrikkel 477 ikke delt. Opplysningene fra denne folketellingen er derfor å finne under matrikkelnummer 477a.


Sist oppdatert 14.02.2022 11:20