Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Skippergata 7

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 119

Løpenummer i 1901 matrikkel: 76

Matrikkelnummer: 246

Gårds og bruksnummer: 160/396

 

Byggeår ca. 1830

Foto: SW 26.januar 2003
  En stor takk til May Sissel Frøynes for bilder og opplysninger om Skippergata 7.
  Et gammelt bilde fra gårdsrommet i Skippergata 7
 
  Huset har vært gjennom store forandringer i løpet av snart tohundrede år.

 

Lars Larsen drev her vognmannsforetning frem til sin død 5.desember 1936. Foretningen og huset ble overtatt av hans sønn Ivar Larsen. Ivar Larsen og hans hester ble også et kjent navn innen travsporten i Norge.

 

* 2012

 

 

* 2010

 

 

* 2008

 

* 2001

 

* 2000

 

* 1999

25.september 1999 finner vi i Halden Arbeiderblad en doobeltside om Ivar Larsen og hest i Skippergata 7.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side10)

 

* 1986

16.april 1986 har Halden Arbeiderblad et stort oppslag om Ivar Larsen som fyller 75 år.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 4)

 

 

* 1975

 

* 1967

 

* 1956

* 1954

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Skippergata 7:

 

 

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 30/8 1893 fra Lilli Larsen født 8/8-1896 til Ivar Larsen født 16/4-1911 på hennes andel av denne eiendom for Kr. 2500,00

 

* 1936

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Lars Marinius Larsen f. 19/4 1869 til Ivar og Lilli Larsen f. henholdsvis 16/4-1911 og 8/8-1896 for Kr. 5000,- For kr 1650- av kjøpesummen har selgeren og hustru Helga Margrethe Larsen Forbeholdt seg fritt husvære i hele husets 1.etasje så lenge de lever. Dat 7/10-36 (Ifl. kartforr. av 26/10-16 er eiendommen 268 m2)

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Larsen  Anna Ragnhild
1898
hushjelp Skippergata 7
Larsen  Helga Margrete 
1869
g.m. vognmann Skippergata 7
Larsen  Lars Marinius
1869
vognmann Skippergata 7
Larsen  Lars Normann
1902
chauffør Skippergata 7
Larsen  Lilly Helene
1896
hushjelp Skippergata 7

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 bor det ni personer på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Lars Marius Larsen

01

1869-04-19

Fredrikshald

-

hp

g

Vognmand f. e. r

002 Helga Margrethe Larsen

01

1869-08-08

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Johan Arthur Larsen

01

1894-10-19

Fredrikshald

-

s

ug

Vognmand Kjører h/in far

004 Lilli Helene Larsen

01

1886-08-08

Fredrikshald

-

d

ug

Syerske

005 Anna Ragnhild Larsen

01

1898-03-02

Fredrikshald

-

d

ug

Husarbeide hjemme

006 Bodil Ingeborg Larsen

01

1900-12-27

Fredrikshald

-

d

ug

Butikkdame

007 Lars Norman Larsen

01

1902-12-31

Fredrikshald

-

s

ug

Matros

008 Randi Mathilde?? Larsen

01

1903-02-07

Fr.hald

-

d

ug

Husarbeide hjemme

009 Ivar Anton Larsen

01

1911-04-16

Fr.hald

-

s

ug

-

 

 

* 1912

Hele familien Larsen samlet ved Skippergata 7 i 1912. Barnet på armen til fru Larsen skal være Ivar Larsen født i 1911.

* 1910

Folketellinga i 1910 oppgir et våningshus på en etasje med en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lars Marinus Larsen(mann)

1868-04-19

Veden Tisted.

hf g Vognmand

Fredrikshald: Skippergaten

1910

Johan Artur Larsen(mann)

1894-10-19

Fredrikshald

s ug

Fredrikshald: Skippergaten

1910

Lars Normann Larsen(mann)

1901-01-31

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Skippergaten

1910

Helga Magrethe Larsen(kvinne)

1868-08-08

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Skippergaten

1910

Lilli Helene Larsen(kvinne)

1896-08-08

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Skippergaten

1910

Bodil Ingeborg Larsen(kvinne)

1900-12-27

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Skippergaten

1910

Anna Ragnhild Larsen(kvinne)

1898-03-02

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Skippergaten

1910

Randi Mathilde Larsen*(kvinne)

1904-02-07

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Skippergaten

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Larsen  Helga
1869
g.m. vognmand
Larsen  Lars 
1869
vognmand

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var vognmand Lars Larsen oppført som eier av eiendommen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 3.500 kroner og en branntakst på 5.530 kroner.

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er det på eiendommen et våningshus på en etasje og stall i en sidebygning. Det bor kun en familie med to innlosjerende kjørere i huset.
To rom og kjøkken pluss et kvistværelse:
Lars Lars. hf g Vognmand egen forretning 1869 Berg, Smaalenene
Helga Lars. hm g Hustru 1869
Margit Lars. ug Datter 1892
Johan Lars. ug Søn 1894
Lilli Lars. ug Datter 1896
Anna Lars. ug Datter 1898
Bodihl Lars. ug Datter 27.12.1899
Claudine Carls. ug Datter 1885 Fredriksstad Sm (bor vanligvis i Fredrikstad)
Karl Holmgren ug Kjører 1882 Sverige
Otto Ols. m b Kjører 1883

* 1895

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jakob Hansen enke, Oleane Hansen og eneste og myndige søn Jakob Hagbart Jakobsen til kjører Lars Larsen for kr. 3000 dat 7. januar og tinglyst 15. februar 1895

 

 

* 1894

Gaard tilsalgs

Jakob Hansens enkes gaard matr. no. 246 Skippergaden er tilsalgs ved.

Arnt Andersen

 

 

*1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi åtte personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Oliana Hansen(kvinne)

1819

Ide Præstegjæld

Familiens overhode e

Frhald: Rode No 2

1891

Marie Andersen(kvinne)

1819

Sverige

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Peter Chrestene Olsen(mann)

1833

Frederekshald

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Jacob Hagbarth Jacobsen.(mann)

1859

Ide Præstegjæld

Søn ug

Frhald: Rode No 2

1891

Hans Andersen.(mann)

1823

Eisvold

Familiens overhode g

Frhald: Rode No 2

1891

Maren Kristine Halvordsen(kvinne)

1833

Berg, Smaalenene

Hustru g

Frhald: Rode No 2

1891

Johan Martin Olsen.(mann)

1873

Fredrikshald

Søn ug

Frhald: Rode No 2

1891

Chondrad Andersen.(mann)

1840

Sverige

enslig Logerende ug

Frhald: Rode No 2

1891

 

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Attest for at Styrmand Hagbart Jakobsen er eneste Arving efter hans afdøde Fader Jakob Hansen og gjenlevende Moder Oleane Hansen, dat 28/1 89

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert Jakob Hansens Enke som eier av matrikkelen. Det bor åtte personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Oleane Hans. 1819 K Ide Prestegjeld
1 Jacob Hagbart Hans. 1859 M Ide Prestegjeld Styrmand
1 Petter Christian Ols. 1833 M Fredrikshald Matros
1 Maren Christine Ols. 1833 K Bergs Prestegjeld
1 Johan Martin Petters. 1873 M Fredrikshald
2 Hans Anders. 1823 M Eidsvolds Prestegjeld Skrædder
2 Marie Anders. 1819 K Sverige
2 Oleane Pauline Ols. 1866 K Fredrikshald

 

* 1880

 

* 1879

I følge kirkebok for Fredrikshald i perioden 1878 - 1889 (side 8 nr.32) dør Kjører Jacob Hansen 1.april 1879. Dødsårsaken er oppgitt til "lungebetændelse".

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 finner vi Kjører Jakob Hansen som eier av matrikkelen. Den hadde da en skattetakst på 2.500 kroner og en branntakst på 2.800 kroner.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi Jacob Hansen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anna Marie Karlsen(kvinne)

1859

Sponvigen

Tjenestep. ug

Fredrikshald: Skippergade

1875

Soffie Hansen(kvinne)

1834

Berg

hm e Vadsker osv.

Fredrikshald: Skippergade

1875

Hans Martin Hansen(mann)

1864

Frhald

s ug

Fredrikshald: Skippergade

1875

Jakob Hansen(mann)

1834

Id

hf g Vognmand og Gaardeier

Fredrikshald: Skippergade

1875

Oliana Hansen(kvinne)

1820

Id

Kone g

Fredrikshald: Skippergade

1875

Hagbart Hansen(mann)

1859

Id

s ug Styrmandselev

Fredrikshald: Skippergade

1875

Hans Andersen(mann)

1823

Edsvold

hf g Skrædderm.

Fredrikshald: Skippergade

1875

Marie Andersen(kvinne)

1819

Tødal Sokn Sverige

Kone g

Fredrikshald: Skippergade

1875

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi tre boenheter på eiendommen. Det er registrert at det er en hest på eiendommen, men denne er registrert på kona til skredder Andersen og ikke på vognmann Hansen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Jacob Hans. Husfader Vognmand g 34 m Ide Prgj.
2 Oliane f Hans. hans Kone g 47 k Ide Prgj.
3 Jacob H Jacobs. deres Søn ug 6 m Ide Prgj.

4 Marthin Magnus. Husfader Sømand g 27 m Frederikshald
5 Grethe M f Jens. hans Kone g 22 k Frederikshald

6 Hans Anders. Husfader Skrædder g 42 m Eidsvold Prgj.
7 Marie f Johannes. hans Kone g 48 k Sverrige

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Enken Elen Marie Hansen til Jakob Hansen paa denne Gaard, dateret 25. og tinglyst 27. Mai 1864

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Slagter Halvor Hansens Enke paa Gaard Matr 246 Tinglyst 3. Novbr. 1857

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi to personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Joen Moe(mann)

1760

Huusbonde I første ægteskab Guarnisons skoeleholder

Friderichshald: Skipper Gaden

1801

Larine Eriksdatter(kvinne)

1753

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Skipper Gaden

1801

 

Sist oppdatert 30.01.2023 22:58