Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sølvgata 10

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 134

Løpenummer i 1901 matrikkel: 31

Matrikkelnummer: 162a & 298a

Gårds og bruksnummer: 160/310

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

 

* 2017

 

* 2011

 

* 2005

 

* 2000

 

* 1994

9.februar 1994 har Halden Arbeiderblad en helside - denne gangen om forfatteren Oddvar Nilsen som vokste opp i Sølvgata 10.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider (side 17)

 

 

* 1991

28.september 1991 har Halden Arbeiderblad en helside om "pinsepredikanten" Oddvar Nilsen som vokste opp i Sølvgata 10.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider (side 17)

 

 

* 1988

 

* 1971

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Sølvgata 10.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Olsen Elise Jensine
1868
enkefrue Sølvgata 10
Olsen Marta Johanne
1900
expeditrice Sølvgata 10

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det registrert en boenhet med seks personer i Sølvgata 10.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johan August Olsen

01

1866-08-24

Fredrikshald

-

hp

g

f.t maskinist paa færgen 'Framnæs' Kristiania

002 Elise Jensine Frederikke Olsen

01

1868-06-03

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Arne Schau Olsen

01

1904-11-24

Fredrikshald

-

s

ug

Arbeider i fredrikshald træindustri

004 Martha Johanna Olsen

01

1900-08-10

Fredrikshald

-

d

ug

Ekspeditrise i skotøyforetningen 'Favorit' Storgatten

005 Dagmar Høiden

01

1870-11-08

Fredrikshald

-

l

e

Enke efter Agent L Høiden Moss, lever av midler

006 Inger Kristine Høiden

01

1908-11-05

Moss

-

d l

ug

Skolebarn

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våninghus på en etasje med to boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 4,50 pr mnd          

Maren Olsen(kvinne)

1833-04-22

Berg Smaalenene

hm e Rengjøringskone

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

1.etg egen gaard          

Johan August Olsen(mann)

1866-09-24

Fredrikshald

hf g Maskinist paa dampskip

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Elise Jensine Olsen(kvinne)

1868-03-06

Kristiania

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Marta Johanne Olsen(kvinne)

1900-08-10

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Arne Skaug Olsen(mann)

1904-10-24

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Olsen Elise Fredrikke
1868
g.m. maskinist
Olsen Johan August
1866
maskinist
Olsen Maren
1842
enke

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var maskinist Johan Aug. Olsen oppført som eier av eiendommen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 1.400 kr og en branntakst på 3.250 kr.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et enetasjes hus med to leiligheter hvor det til sammen bor fire personer.
To rom og kjøkken
Johan August Ols. hf g Masinnist Dampskib 1866
Elise Ols. hm g Hustru 1868 Kristiania
Marta Ols. d ug 10.08.1900

ett rom og kjøkken
Maren Ols. k b e e Vaske Konne 1833 Id Sm

 

* 1894

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra gaardbruger Nils Pedersen Egaas og debottambur Martin Hansen til maskinist Johan Olsen, dat 25/11 93 , for kr 1400

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det seks personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andrea Andersen(kvinne)

1843

Flekkefjord

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Oskar Andersen(mann)

1887

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Anna Andersen(kvinne)

1813

Skjeberg

Familiens overhode e

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Andreas Andersen(mann)

1843

Fr.hald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Karl Andersen(mann)

1876

Fredriksstad

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Rudolf Andersen(mann)

1882

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har denne eiendommen registrert som matrikkelnummer 162a & 291a. Dette kan vi nok gå ut i fra er feil. Det korrekte burde være 162a & 298a. Som eier av matrikkelen er Hans Andersens Enke registrert. Det bor da kun fire personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Hilmar Johanesen 1858 M Frederikshald Arbeidsmand
1 Andrine Olsen 1855 K Id
1 Gunda Simensen 1877 K Fredrikshald
1 Hanna Anders. 1873 K Skjeberg

* 1884

Utdrag fra panteregister:

Testamente fra enke Anne Andersdatter, hvorefter gaardbruger Nils Pedersen Egaas og depottambur Martin Hansen - hver for en halvpart - arver hendes hele bo - dat 9/4 84

 

* 1883

Tømmermand Hans Andersen dør, i følge kirkebok for Fredikshald 1878 - 1889 (side 34 nr.29), av Lungebetændelse den 24.mars 1883.

 

* 1878

Ved matrikkelen for Fredrikshald i 1878 var Tømmermand Hans Andersen eier av matrikkelen. Da var skattetaksten 1.500 kroner og branntaksten 1.680 kroner.

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 bor det fem personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Jørgensen(mann)

1820

Arendal

hf g Skibstømmermand ved Knaps Værft Gaardeier

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Elisabæt Stina Jørgensen(kvinne)

1821

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Erikke Kristiane Jørgensen(kvinne)

1852

Frhald

d ug Sypige

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Olaf Alberbet Olsen(mann)

1854

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

Hans Theodor Hansen(mann)

1856

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Sølvgaden

1875-12-31

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 ser delingen av matriklene noe annerledes ut. 162a var da en egen selvstedig matrikkel. Det samme var 298, som da ikke var delt, men oppført som egen eiendom med hus og beboelser. I 162a finner vi da følgende to familier:
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Hans Anders. Skibstømmermand g 53 m Enningdalen
Anne Andersd. hans Kone g 52 k Skjeberg Sogn

Johan Bents. Arbeidsmand g 26 m Christiansand
Berthe Marie Poulsd. hans Kone g 27 k Frederikshald

Gård nummer 298 er registrert med adresse Bugtestrædet og har tre familier registrert. Det bor fjorten personer på eiendommen og en av beboerne er også eier av en gris.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Hans Mortens. Leverandeur ved Saugbrug g 43 m Trøgstad Prgj.
Johanne Andersd. hans Kone g 41 k Skieberg Prgj.
Grethe Amalie Hansd.* deres Datter ug 17 k Frhald
Constance Normandine Hansd.* deres Datter ug 12 k Frhald
Anders Tistran Ragnar Hans.* deres Søn ug 8 m Frhald
Karen Agnes Secunda Hansd.* deres Datter ug 6 k Frhald
Bolette Marie Hansd.* deres Datter ug 4 k Frhald
Lauritz Hans. Logerende Arbeider ved Saugbrug ug 34 m Frhald

Lisa Jonasd. Leiekone ug 31 k Sverrige
Laura Lars. hendes Datter ug 6 k Frhald
Adolphine Carlsd. hendes Datter ug 1 k Frhald

Anne Petters. Syer og Vadsker for Folk ug 36 k Sverrig
Theobald Thores. hendes Søn ug 4 m Fhald
Christian Ols. hendes Søn ug 1 m Fhald

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Reciprokt testamente mellom skibstømmermand Hans Andersen og hustru Anna Andersdatter, hvorefter længslevende beholder det hele fællesbo, dat 1/12 62

 

* 1848

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Generalmajor Spørck til Skibstømmermand Hans Andersen paa Halvdelen af MAtr. 162 & 298, hvilken Del har faaet Mtr. 162a & 298a. Tinglyst 7 Januar 1848

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 er heller ikke matrikkel 162 delt. På det som da var gård nr.162 finner vi følgende personer:
Førenamn Mellomnamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Merknad Kjønn
Ole Skee Huusbonde 52 I første ægteskab Sergeant ved syndenf. reg. M
Elen Andersdtr Hans kone 52 I første ægteskab K
Jens Peter Skee Deres søn 7 M
Torbor Svensdtr Konens moder 82 Enke efter 2dt gifte K

Gård nummer 298 er også i 1801 registrert med adresse "Bugte Strædet No. 298"
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Peder Rasmusen Huusbonde 56 I første ægteskab Arbeidsmand M
Cathrine Nielsdtr Hans kone 41 I første ægteskab K
Elen Kirstine Pedersdtr Deres datter 8 K
Mari Olsdtr Logerende 70 Enke 1te gang Haandarbejde K

 

Sist oppdatert 11.02.2023 11:57