Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Sølvgata 11

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 143

Løpenummer i 1901 matrikkel: 36

Matrikkelnummer: 271 & 285

Gårds og bruksnummer: 160/419

 
Foto: SW 22.februar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps

 

* 1980

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 13/1-1948 fra Hans Arnt Rekvin til datter og svigersønn Sigrid og Sverre Hultberg født h.h. 25/11-05 og 16/11-04 på d.e. for kr. 9000,- som ikke er betalt. Selgeren forbehodler seg livsvarig vederlagsfri beboelsesrett til et kvistværelse til årlig verdi kr. 60,-. Karen Marie Rekvin har rett til å bebo et værelse i 1ste etg mot maksm. mndl. leie kr. 10,- Tinglyst 16/1 1948

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Sølvgata 11.

 

* 1922

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Arnt Rekvin(mann)

1869-11-14

Kraakerøy

hf g Toldopsynsmand

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Nils Alfred Rekvin(mann)

1895-11-19

Fredriksstad

s ug Visergut v/ elektriker

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Anne Paulsen(kvinne)

1841-09-08

Raade

el ug Strikkerske

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Karen Marie Rekvin(kvinne)

1894-03-01

Fredriksstad

d ug Butikdame Manufakturforr.

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Peder Andreas Rekvin(mann)

1909-11-08

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Matea Rekvin(kvinne)

1868-11-02

Fredriksstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Sigrid Maud Rekvin(kvinne)

1905-11-25

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

 

 

* 1906

Utdrag fra pantergsiter:

Testamente hvori Dorthea M. Smith testamenterer alt hvad hun efterlader sig til skibsfører Hans Jonassens børn: Mari, Laura og Hans. dat 21/11 1883 Tinglyst 27. marts 1906

Erklæring fra Ruge Berntzen og Lorentzen om at skipper Hans Jonassen og hustru er døde og kun efterlader børnene Marie og Hans d. 14/2-06 Tinglyst 27.marts 1906

Do. (erklæring) fra de samme (Ruge Berntzen og Lorentzen) om at Dirthea Smith afik med døden 6/2 05 dat 14/2 06 Tinglyst 27. marts 1906

Skjøde fra Marie Jonassen paa egne vegne og paa vegne af Hans Jonasesen - iflg fuldmagt av 22/12-05 (pantebogsf. 373b) - til toldopsynsmand H.A. Nilsen Rekvin for Kr 3500,- Iflg maalebrev udgjør eiendommen 406 m2. Det bemærkes at af skjødets text fremgaar at afdøde skipper Hans Jonassen solgte d.e. til Dorthea M. Smidt. Tinglyst 27. marts 1906

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Frøken Dorthea Smith oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 3.000 kroner og en branntakst på 6.000 kroner.

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et enetasjes hus med en leilighet på tre rom og kjøkken. Huseiersken og hennes pleiedatter bor i huset.
Thea Smidt ug Gaareier 1814
Marie Jonass. Pleie D. ug Bogholderske 1845

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi to persoenr på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Rachel Marie Jonassen(kvinne)

1845

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Dorthea Magrethe Smidt.(kvinne)

1814

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1885

 

I folketellinga i 1885 kan vi lese at frøken Smidt eier matrikkelen og at de fire følgende personene bor på denne.
Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Dorthea Smidt 1814 K Fredrikshald Husbestyrerinde
Marie Jonassen 1845 K Fredrikshald I Boghandelen hos Sem
Laura Jonassen 1851 K Fredrikshald Lærerinde
Hans Jonassen 1853 M Fredrikshald Sømand Styrmand

* 1884

Skipper Hans Jonassen, som er eier av huset i mange år, dør i følge kirkebok for Fredirkshald 1878 - 1889 (side 40 nr.12) av bronkit 4.februar 1884.

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 forteller at Skipper Hans Jonassen da er eier av matrikkelen. Skattetaksten er kroner 4.000 og branntaksten er 6.440 kroner.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi som eier kun oppgitt Jonassen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Jonassen(mann)

1808

Frederikshald

hf e Skipper

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Dorothea Magrethe Smidt(kvinne)

1814

Frederikshald

Husbestyrerinde ug Huusbestyrerinde

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Hans Jonassen(mann)

1853

Frederikshald

s ug Søemand

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Rachel Marie Jonassen(kvinne)

1845

Frederikshald

d ug Faderen

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Laura Caroline Frederikke Jonassen(kvinne)

1851

Frederikshald

d ug Faderen

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Hansine Marie Olsen(kvinne)

1855

Frederikshald

Tjenestepige ug Huusfaderen

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har ikke registrert noen matrikkel 285, men på matrikkel 271 finner vi følgende personer:
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Hans Jonass. Skipper e 58 m Frederikshald
Marie Rachel Hansd.* hans Datter ug 21 k Frederikshald
Laura Caroline Fredrikke Hansd.* hans Datter ug 15 k Frederikshald
Hans Hans.* hans Søn ug 13 m Frederikshald
Dorthea Magrete Smith Huusbestyrerinde ug 52 k Frederikshald
Christiane Jørgensd. Tjenestepige ug 24 k Sponvig

 

* 1847

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skipper Lorentz Lorentzen til Skipper Hans Jonassen paa Gaard Matr 271 og 285 med Hauge Tinglyst 15. Marts 1847

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi da også bare gård nr.271. Følgende personer bor da på denne eiendommen.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Ener Enersen Huusbonde 52 I første ægteskab Arbeidsmand M
Marthe Larsdtr Hans kone 62 I første ægteskab K
Ener Enersen Deres søn 24 Ugift Cofardie styrmand M


Sist oppdatert 06.12.2021 21:52