Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sølvgata 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 138

Løpenummer i 1901 matrikkel: 27

Matrikkelnummer: 269

Gårds og bruksnummer: 160/417

 
Foto: SW 22.februar 2003

 

 

* 2019

 

* 1992

 

* 1961

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Sølvgata 2.

 

* 1942

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Severin Jensens dødsbo til Frithjof Jensen på d.e. for kr 6000,- dat 2/1 1942

 

* 1935

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Iversen Dagmar
1896
g.m. murer Sølvgata 2
Iversen Rolf
1895
murer Sølvgata 2
Jensen Fritjof Mandrup
1903
høvleriarbeider Sølvgata 2
Jensen Severin
1860
formann Sølvgata 2
Larsen  Ole Kr.
1866
skreddersvend Sølvgata 2

 

 

* 1926

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Severin Jensen til Fredrikshalds kommune på et utskilt areal på 8,5 m² som skal utlegges til gate. Kjøpesum Jr. 60,- dat 9/11 1926

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Sølvgata 2.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Severin Jensen

01

1860-06-09

Idd

-

hp

e

Formand ved trelastfirma

002 Dagmar Jensen

01

1895-11-10

Fr.hald

-

d

ug

I hjemmet. Bestyrer huset for sin far

003 Fridtjåf Ragnvald Jensen

01

1903-02-13

Fr.hald

-

s

ug

Kjører

004 Reidar Jensen

01

1906-05-08

Fredrikshald

-

s

ug

Barn

001 Karl Wiktor Martinsen

02

1878-03-26

Idd

-

hp

g

Celulosearbeider

002 Ida Kristine Martinsen

02

1886-05-16

Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Goldi Kasbara Martinsen

02

1905-10-22

Fredrikshald

-

d

ug

barnepike borte om dagen bor hjemme

004 Astri Wiktoria Martinsen

02

1907-01-05

Fredrikshald

-

d

ug

Barn

005 Margit Kristine Martinsen

02

1913-01-29

Fredrikshald

-

d

ug

Barn

001 Ole Kristian Larsen

03

1866-01-11

Søgne Prestegjæl Kristiansand Vest-Agder

-

hp

e

Skræddersvend Brødr. Andersen Skrædderf.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus, et alm uthus og en bakgaard" på matrikkelen. Det er tre leiligheter i våninghuset og en i bakgården.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg egen gård          

Severin Jensen(mann)

1860-10-09

Id

hf e Trælastformand

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Dagmar Jensen(kvinne)

1895-11-10

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Sigurd Jensen(mann)

1892-04-21

Fredrikshald

s ug Dæksgut

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Fritjof Jensen(mann)

1903-02-13

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Reidar Jensen(mann)

1905-05-08

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

1.etg 9 kr pr mnd          

Marie Olsen(kvinne)

1833-08-02

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Gustav Olsen(mann)

1833-06-01

Sverige

hf g fv. fyrbøter paa d/s

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Kvistleilighet kr 7,50 pr mnd          

Hjalmar Sverd(mann)

1887-09-26

Tonset

s ug Fyrbøder på Sjøen

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Oskar Sverd(mann)

1904-04-12

Kristiania

s ug Søn

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Alfred Sverd(mann)

1908-11-28

Kristiania

s ug søn

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Marvel Sverd(kvinne)

1895-06-09

Kristiania

d ug Datter

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Eugenie Sverd(kvinne)

1900-01-01

Hamar

d ug Datter

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Erik Gustav Sverd(mann)

1857.04??.23

Sverige

hf g Skomagersvend

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Hulda Sverd(kvinne)

1900-11-28

Hamar

d ug Datter

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Hansine Sverd(kvinne)

1861-03-26

Levanger

hm g Husmor

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Bakbygning kr 6,50 pr mnd          

Petter Pedersen(mann)

1865-08-24

Fredrikshald

hf g Stuerarbeider

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Marie Pedersen(kvinne)

1860-11-14

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Paul
1876
sjømand
Aronsen Edvard
1870
Stenhugger
Aronsen Peder
1875
Stenhugger
Eriksen Sara
1847
enke
Jensen Josefine
1864
g.m. formand
Jensen Severin
1860
formand
Pedersen Marie Josefine
1860
g.m. arbeider
Pedersen Petter
1865
arbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er arbeider Severin Jensen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 4.500 kroner og en branntakst på 5.510 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et enetasjes hus med fire leiligheter hvor det til sammen bor 16 personer.
To rom og kjøkken pluss et kvistværelse
Severin Jens. g Formand 1860 Id Sm
Josefine Jens. hm g Hustru 1864 Id Sm
Sigurd E. Jens. s ug 1892
Dagmar Jens. d ug 1895
Fritjof W. Jens. s ug 06.11.1900

To rom og kjøkken
Karl Hans. hf g Arbeider ved Trælastforret. 1870
Kattinka Hans. hm g Hustru 1870 Lysaker Ak
Ingeborg Hans. d ug Datter 1896
Ernst Hans. s ug Søn 1898

ett rom og kjøkken i "Bagbygning"
Petter Peders. hf g Løsarbeider 1865
Marie Peders. hm g Hustru 1860
Anna Ivers. b ug 1884 Id Sm (Sedvanlig bosted Bogerød Id)

ett rom og kjøkken
Axel Gustavs. ug Stenhuger 1872@1873 Sverge
Kristian Gustavs. ug Skolepligtig 1893

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Johanne Jensen til arbeider Severin Jensen paa d.e. for kr. 3630.00, dat 28. og 30. novembr. 1874

Fuldmagt fra Jens Jensens samtlige børn til Johanne Jensen, enke efter Jens Jensen, hvorved hun bemyndiges til at underskrive skjøde paa d.e. til Severin Jensen, dat 7/8, 19/10 og 27/11 - tinglyst 3. novbr. 1894

 

* 1893

 

* 1892

Kirkeboken for Fredrikshald 1890 - 1906 (side 23 nr.96) kan fortelle at Malermester Jens Jensen på Sørhalden dør av hjertefeil den 11.september 1892.

 

* 1891

Folketellinga i 1891 forteller om ti personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jens Jensen(mann)

1820

Fredrikhald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Klara Lindrath(kvinne)

1841

Sverige

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Johanne Jensen(kvinne)

1823

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Oskar Lindroth(mann)

1875

Fredrikshald

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Charl Lindroth(mann)

1881

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Arthur Lindroth(mann)

1883

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Mathelde Larsen(kvinne)

1863

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Vilhelm Larsen(mann)

1888

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Johan Lindroth(mann)

1840

Sverige (Gøteborgs)

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Karl Larsen(mann)

1860

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er Jens Jensen oppgitt som eier av matrikkelen. Det bor da tre familier i huset.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Jens Jensen 1820 M Frhald Malersvend
1 Johanne Jensen 1823 K Berg Sogn Kone
1 Karen Jensen 1862 K Frhald
1 Karl Johan Adolfs. 1855 M Ide Sogn Toldrorskarl
1 Valborg Adolfs. 1858 K Frhald Kone
1 Markus Eugen Adolfs.* 1883 M Frhald Barn
1 Johan Fredrik Adolfs.* 1885 M Frhald Barn
2 Axel Jensen 1853 M Frhald Malersvend
2 Jenny Vilhelmine Jensen 1857 K Frhald Kone
2 Arthur Fredrik Jensen 1881 M Frhald Barn* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har Maler Jens Jensen registrert som eier. Matrikkelen har da en skattetakst på kroner 3.000 og branntaksten er kun 630 kroner.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi Jens Jensen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jens Jensen(mann)

1821

Frhald

hf g Malermester

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Aksel Jensen(mann)

1854

Frhald

s ug Malersvend

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Hanna Kristine Andersen(kvinne)

1839

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Johanne Jensen(kvinne)

1823

Berg

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Hans Andersen(mann)

1839

Id

hf g Skipper

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Markus Goplen(mann)

1869

Kristiania

Pleiebarn ug Forsørges af sin Fader Goplen

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Marie Jensen(kvinne)

1861

Frhald

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Karen Soffie Jensen(kvinne)

1863

Frhald

d ug

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

 

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det det registrert to familier med ti personer på eiendommen. Jens Jensen er også i besittelse av en gris.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Svin
Jens Jens. Huusfader Malersvend g 45 m Frederikshald 1
Johanne Hans. hans Kone g 41 k Berg Sogn
Josephine Hendriette Jensd.* deres Datter ug 16 k Frhald
Axel Jens.* deres Søn ug 12 m Frhald
Walborg Jensd.* deres Datter ug 8 k Frhald
Marianne Jensd.* deres Datter ug 6 k Frhald
Karen Sophie Jensd.* deres Datter ug 4 k Frhald

Jacob Simens. Broder Matros ug 30 m Frhald
Theodor Simens. Broder Matros ug 27 m Frhald
Oline Nielsd. Huusbestyrerinde for dem ug 40 k Frhald

 

* 1854

Auktionsskjøde af 20/9 93 til handelsmd. Jens Jensen for 495 spd. (Auktion af 7/3 1854) tinglyst 16.februar 1894

 

* 1831

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Søren S. Liholt til Simon Andersen paa dette Hus mot at Sælgeren og Kone forbehodler sig fri Bolig deri for Livstid. Tinglyst 21. Febr. 1831

 

* 1801

Folketellinga i 1801 kan fortelle om fem personer på det som da var gård nr.269
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
John Johnsen Huusbonde 48 I første ægteskab Under told betient M
Ingeborg Larsdtr Hans kone 48 I første ægteskab K
Johanne Jonsdtr Deres datter 14 K
Ingeborg Jonsdtr Deres datter 9 K
Berthe Larsdtr Logerende 62 Ugift Haandarbejd E K

 

Sist oppdatert 19.02.2023 19:31