Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Sølvgata 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 144

Løpenummer i 1901 matrikkel: 35

Matrikkelnummer: 273

Gårds og bruksnummer: 160/420

 
Foto: SW 22.februar 2003
 
  Skjermdump fra Google maps

 

* 2009

 

* 2002

 

* 2000

 

* 1990

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Sølvgata 9.

 

* 1905

Den gamle eieren av matrikkelen som ved folketellinga i 1901 har "Fri boli paa Livstid i gaard - 273" - blir nok ikke boende livet ut i sitt gamle hus. For når vi finner han død i krikeboken for Fredrikshald 1890 - 1906 (side 113 nr.30) så dør han på "fattighuset" den 22.april 1905. Dødsårsaken er oppgitt til "debilitas senilis".

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på en etasje med to boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1. etg 72 kr pr aar          

Anne Kristoffersen(kvinne)

1836-09-23

Sverige

hm e Underh av fattigvæsenet

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Karoline Kristoffersen(kvinne)

1863-11-01

Fredrikshald

d ug Kaapefabrikarbeiderske

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

1. etg egen gaard          

Marie Iversen(kvinne)

1865-08-15

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Torvald Iversen(mann)

1894-12-12

Fredrikshald

s ug Smedlærling

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Thomas Iversen(mann)

1861-12-25

Fredrikshald

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Gudrun Iversen(kvinne)

1898-06-04

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

Kristian Iversen(mann)

1900-04-21

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Sølvgaten

1910

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Høvleriarb. Ths. M. Iversen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 1.800 kroner. og en branntakst på 2.700 kroner. Eiendommen grenset mot både Sølvgaden og Lavendelstrædet.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et hus på en etasje med to leiligheter. Begge leilighetene var på et rom og med delt kjøkken.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Thomas Ivers. m hf g Tomtarbeider 1861 t n s
Marie Ivers. k hm g Hustru 1863 Sverge n s
Thorval Ivers. m s 1894 t n s
Gudrun Ivers. k d 1897 t n s

Nils Johanes. m b hf g Fri boli paa Livstid i gaard - 273 og Fatigunderstøtelse 1821 Id Sm n s
170 Johane Johanes. k b hm g Hustru 1821 Id Sm n s

* 1892

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Nils Johannesen Knardal til Høvleriarbeider Thomas Marinius Iversen, dat 30. Marts 1892 for Kjbef. Kr 922, og hvorhos Sælgeren forbehodler for sig og Hustru for deres Livstid Ret til uden Vedrlag at bebo Kammerset, Andel i Kjøkkenet, 1 Vedskur og Gaardsrummet sammen med Gaardens øvrige Beboere. Tinglyst 8 April 1892

 

* 1891

Går vi til folketellinga i 1891 finner vi fem personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johanne Eline Johannesen(kvinne)

1821

Id

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Ida Andersen(kvinne)

1865

Sverige

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Kristian Andersen(mann)

1865

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Nils Jahannesen(mann)

1821

Id

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Josefine Heline Andersen(kvinne)

1889 nov.

Fredrikshald

Datter

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er Nils Johannesen oppgitt som eier av matrikkelen. Det var også da to leiligheter i huset.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Nils Johannesen 1827 M Knardal Id Skibstømmermand i de 2 sid'sisdte Aar indtet Arbeide
1 Johanne Johannesen 1827 K Tistedalen
1 Anders Johan B?? Mortensen 1858 M Sørhalden Frhald Skibstømmermand Brevig
1 Marijane Mortensen 1854 K Porsæs Frhald
1 Bayane?? Mortensen 1885 M Sørhalden Frhald

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Nils Johannesen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 1.800 kroner og en branntakst på 1.560 kroner.

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi Niels Johannesen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hellene Nilsen(kvinne)

1812

Frhald

hm e Understøttes af Fattigvæsenet

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Nils Johannesen(mann)

1821

Id

hf g Skibstømmermand tilsøs

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

Johanne Helline Johannesen(kvinne)

1821

Id

Kone g

Fredrikshald: Sølvgaden

1875

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 var det kun en familie i huset på gård nr.273
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Niels Johannes. Skibstømmermand g 45 m Id Sogn
Johanne Helene hans Kone g 45 k Tistedalen

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Niels Johannesen paa Hus Matr 273, dateret 18. og tinglyst 19. Aug. 1856

 

* 1801

Folketellinga i 1801 forteller om følgende personer i det som da var gård nr.273
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Inger Ottersdtr Huusmoder 52 Enke 1te gang Haandarbejde K
Malene Brynildsdtr Hendes datter 20 Ugift Haandarbejde K
Thor Hansen Logerende 48 Enkemand 1te gang Arbeidsmand M
Brynild Larsen Huusbonde 61 Gift 2dn gang Skibs tømmermand M
Elisabeth Nielsdtr Hans kone 43 Gift 1te gang K
Andreas Brynildsen Hans søn 23 Ugift Matros M
Lars Brynildsen Hans søn 13 Ugift M
Helene Brynildsdtr Deres datter 5 K

 

Sist oppdatert 18.10.2021 18:36