Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Springstredet 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 182

Løpenummer i 1901 matrikkel: 69

Matrikkelnummer: 295a

Gårds og bruksnummer: 160/441

 
   

 

Det er i dag ingen bebyggelse på eiendommen. Tomten har samme eier som Lavendelstredet 8.

 

* 2019

 

 

* 1934

Utdrag fra skifteregister:

Skjøte fra fru Jenny Sundling som eneste og myndige arving efter avdøde Hanna Emilie Larsen til Johan Hultberg for Kr.350,- dat 17/12-34. påført skifteattest for at Hanna Emilie Larsen døde 14/9-34 og at fru Jenny Sundling er hendes eneste og myndige arving.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har har kun en stemmeberettit person på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Larsen  Hanna Emilie
1851
sydame Springstredet 2

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det en boenhet hvor det bor en person i Springstredet 2.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hanna Larsen

01

1851-07-19

Fr.hald

-

hp

ug

Syerske sa Egen regning

 

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på en etasje med en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hanna Emilie Larsen(kvinne)

1852-07-19

Fr.hald

hm ug Syerske

Fredrikshald: Springstrædet

1910

Jenny Elfride Sundling(kvinne)

1885-04-21

Fr.hald

d g Ms. Hustru nr.3

Fredrikshald: Springstrædet

1910

Alf Sundling(mann)

1885-07-21

Fr.hald

s.s g Maskinist

Fredrikshald: Springstrædet

1910

 

 

* 1905

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Johan Larsens Arvinger til Hanna Emilie Larsen for 300 kroner datert 18 og 25 april 05, Ifølge maalebrev af 27/405 inneholder eiendommen 44 m². Skjødet er paategnet attest fra E.A. Syversen og A. Andersen om hvem der Johan Larsen eneste og myndige arvinger, dat 21/4 05

 

* 1904

Kirkeboken for Fredrikshald i perioden 1890 - 1906 (side 112 nr.5) forteller at Formann, sorterer og enkemann Johan Larsen i Lavendelstredet dør av canser den 31.januar 1905. Den samme kirkeboken forteller (side 109 nr. 75) at Anna Gustava Larsen dør den 21.oktober 1904. Hennes dødsårsak er "chr. Pneumoni". .

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Larsen  Anna
1829
g.m. gaardeier
Larsen  Hanna Emilie
1851
syerske
Larsen  Johan Petter
1829
gaardeier

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Johan Larsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 600 kroner og en branntakst på 1.520 kr.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et "almindeligt Vaaningshus" på en etasje. Beliggenheten er oppgitt til "Spring & Lavendelstrædet". Det er kun en leilighet i huset og denne er ikke stor. ett rom og kjøkken er alt denne familien på fire personer disponerer. Allikevel har de tre overnattingsgjester på det tidspunktet tellingen foregikk. De tre overnattingsgjestene er forøvrig datteren og barnebarna til huseierne Johan og Anna Larsen.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn Merknad
Johan Lars. m hf g Sorterer paa Høvleriet 1829 F n s
Anna Lars. k hm g 1829 Naverstad Sverige n s
Hanna Lars. k d ug syr Kjolesøm 1851 F n s
Jenny Lars. k d ug 1885 F n s
Gulethe Carls. k g Manden mekanikker i Frsstad 1860 F n s (vanligvis bosatt Frstad)
Astrid Carls. k ug 1895 Fredrikstad Sm n s (vanligvis bosatt Frstad)
Ellen Carls. k ug 1897 Fredrikstad Sm n s (vanligvis bosatt Frstad)

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ths.Stangs Enkes Arvinger ved N.A. Stang til Johan Larsen paa d.E. for Kr 240, dat 15/11 96

 

* 1891

I folketellinga i 1891 finner vi seks personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Petter Larsen(mann)

1829 jan.

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Guleth Larsen(kvinne)

1860

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Helga Margreth Larsen(kvinne)

1869

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Jenny Elfride Andersen(kvinne)

1885

Fr.hald

Logerende hørende til Familien

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Anne Gustave Larsen(kvinne)

1829

Sverige

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Hanna Larsen(kvinne)

1851

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi Th. Stangs Enke oppført som eier av matrikkelen, men vi finner den samme familien på eiendommen som vi ser i 1901 tellingen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Johan Lars. 1829 M Fredrikshald Arbeidsman
1 Anne Karls. 1829 K Sverige
1 Hanna Lars. 1851 K Fredrikshald Sypige
1 Gulete Lars. 1860 K Fredrikshald
1 Helga Lars. 1863?? K Fredrikshald
1 Jeni Anders. 1885 K Fredrikshald


* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Konsul Thomas Stang oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 400 kroner og en branntakst på 320 kroner.

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 befinner det seg ni personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Karl Johan Larsen(mann)

1863

Frhald

s ug

Fredrikshald: Springstrædet

1875

Helga Magrete Larsen(kvinne)

1869

Frhald

d ug

Fredrikshald: Springstrædet

1875

Hanna Emilie Larsen(kvinne)

1851

Frhald

d ug Sypige

Fredrikshald: Springstrædet

1875

Kristian Ludvig Larsen(mann)

1854

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Springstrædet

1875

Tommine Marie Larsen(kvinne)

1858

Frhald

d ug Sypige

Fredrikshald: Springstrædet

1875

Gullette Petterine Larsen(kvinne)

1860

Frhald

d ug Sypige

Fredrikshald: Springstrædet

1875

Johan Larsen(mann)

1827

Frhald

hf g Leverandør

Fredrikshald: Springstrædet

1875

Anne Gustave Larsen(kvinne)

1827

Naverstad Sogn Sverge

Kone g

Fredrikshald: Springstrædet

1875

Anne Gustave Larsen(kvinne)

1865

Frhald

d ug

Fredrikshald: Springstrædet

1875

 

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Præsteattest om at Ægtefolkene John Jensen og Kristine Olsdatter har Børnene: Margrethe Marie 45aar og Olaus 39 Aar gl. dateret 20. Januar 1871

Skjøde fra Olaus Johnsen og Margrethe Marie Johnsen til Consul Thomas Stang paa Gaard MatrN 295a dateret 16 og 20 Januar 1871

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 befinner det seg kun en person på denne matrikkelen. En gammel enke på 85 år som er ført inn som fattiglem.
Fornavn Etternavn Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Kirstine Johns. Fattiglem e 85 k Fredhald


* 1829

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Mads Larsen til Matros John Jensn paa Huset Matr N. 295a 6.april 1829

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 er matrikkelen ikke delt. Følgende personer bor i det som da var gård nr.295
Fornavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Ole Knudsen Huusbonde 54 Gift 2dn gang Matrost M
Grethe Pedersdtr Hans kone 52 Gift 1te gang K
Kirstine Olsdtr Deres datter 9 K
Knud Olsen Hans søn 23 Ugift Matros M
Marthe Nielsdatter_lieholt Huus ejer 50 Enke 1te gang Haandarbejder K
Niels Pedersen Hendes søn 20 Ugift Matros M


Sist oppdatert 23.02.2023 14:18