Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Svenskegata 7

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 758

Løpenummer i 1901 matrikkel: 569

Matrikkelnummer: 550a

Gårds og bruksnummer: 66/147

Foto:

 

 

* 2006

 

* 2005

 

* 2003

 

* 1999

 

* 1995

 

* 1994

 

* 1959

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har fire myndige personer i Svenskegata 7.

 

* 1935

 

* 1925

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus med en sidebygning. Det bor da 10 personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg fire rom og kjøkken + et kvistværelse kr. 400 huseier          

Oscar Wilh. Grenager(mann)

1868-05-17

Fredrikshald

hf g Malermester S

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Olga Dorothea Grenager(kvinne)

1874-08-11

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Fin Gustav Grenager(mann)

1904-07-08

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Knut Olaf Grenager(mann)

1906-08-31

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Birger Adolf Grenager(mann)

1909-09-02

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Helga Hansen(kvinne)

1890-03-02

Sarpsborg

tj ug tjenestepike

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Sidebygning 2etg to rom og kjøkken kr 132          

Anton Andreasen(mann)

1877-09-15

Berg

hf g Kjører

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Marie Andreasen(kvinne)

1881-09-23

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Gudrun Andreasen(kvinne)

1906-11-14

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

Signe Andreasen(kvinne)

1908-11-13

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Østergate

1910-12-01

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Lars Grenager til Oscar Grenager for Kr. 9000,- dateret 9.Juli 1906. (Ifølge maalebrev af 23/4 06 indeholder tomten 382 m2) Thinglæst 13 juli 1906

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østergade / Jacob Blochs Gade Malermester L. Grenager 6.000 10.700  

 

* 1900

Foletellinga 1900 forteller også om et våningshus og en sidebygning. Ni personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg fire rom og kjøkken + et kvistværelse          

Lars Grenager(mann)

1827

Fr.hald

hf e Malermester

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Mathilde Sofie Grenager(kvinne)

1859

Fr.hald

d ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Adolf Marinius Grenager(mann)

1864

Fr.hald

s ug Kjøbmand Glasmagasin

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Anna Henrikke Grenager(kvinne)

1866

Fr.hald

d ug Expeditrice Kaabeforretning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Oscar Wilhelm Grenager(mann)

1868

Fr.hald

s ug Malersvend

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Olga Kristiana Grenager(kvinne)

1871

Fr.hald

d ug Expeditrice Glasmagasin

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Sidebygning 2.etg tre rom og kjøkken.          

!! Johans.*(kvinne)

1900-10-31

Fr.hald

d

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Anders Gustav Johans.(mann)

1872

Sverige

hf g Skomagersvend

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

Hansine Johans.(kvinne)

1871

Fr.hald

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Østergade

1900-12-03

 

* 1899

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra malermester Lars Grenager til fuldmægtig Marcus Nilsen paa en parsell af d.e. stor 273 kvadratalen for kr. 3000,00.- Parsellens grænser er beskrevet i skjødet. dat 27.4.99 Thinglæst 2 mai 1899. parsellen har faaet mno. 550b den gjenværende eiendom faar mno. 550a

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det elve personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Lars Grenager(mann)

1827

Fredrikshald

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891

Pauline Emilie Grenager(kvinne)

1836

Fredrikshald

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891

Karoline Amalie Appelskog(kvinne)

1853

Aremark

Hustru g

Frhalds: Østregade

1891

Marie Elisabeth Grenager(kvinne)

1858

Fr.hald

Datter, Besøgende ug

Frhalds: Østregade

1891

Karl Johan Appelskog(mann)

1862

Fredrikshald

Familiens overhode g

Frhalds: Østregade

1891

Mathilde Sofie Grenager.(kvinne)

1859

Fredrikshald

Datter ug

Frhalds: Østregade

1891

Oskar Vilhelm Grenager(mann)

1868

Fredrikshald

Søn ug

Frhalds: Østregade

1891

Olga Christiane Grenager(kvinne)

1871

Fredrikshald

Datter ug

Frhalds: Østregade

1891

Gustav Eugen Grenager(mann)

1875

Fredrikshald

Søn ug

Frhalds: Østregade

1891

Ivar Emannuel Ahlberg(mann)

1873

Rostock Sverige

Logerende hørende til Familien ug

Frhalds: Østregade

1891

Stina Appelskog(kvinne)

1820

Åmål Sverige

Logerende hørende til Familien, moder. e

Frhalds: Østregade

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 forteller den at maler Granager er eier av matrikkelen hvor det bor tretten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lars Grenager(mann)

1827

Fredrikshald

Malermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Pauline Grenager(kvinne)

1836

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Elisabeth Grenager(kvinne)

1858

Fredrikshald

Datter Lærerinde

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilde Sofie Grenager(kvinne)

1859

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Henrikke Grenager(kvinne)

1866

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oskar Wilhelm Grenager(mann)

1868

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Christiane Grenager(kvinne)

1871

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gustav Eugen Grenager(mann)

1875

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marthe Sofie Grenager(kvinne)

1797

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gustav Victor Rudingsvärd(mann)

1867

Sverige

Malerdreng

Fredrikshald: !!

1885-12-31

F. Rehnberg(ukjent kjønn)

1853

Sverige

Jernbanearbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hilda Rehnberg(kvinne)

1856

Fr.hald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karla Ingeborg Rehnberg(mann)

1882

Fr.hald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Østregade Maler Grenager 6.000 8.840  

 

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi maler Grenager oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Emilie Pauline Grenager(kvinne)

1836

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Østregade

1875

Lars Emil Grenager(mann)

1861

Frederikshald

s

Fredrikshald: Østregade

1875

Adolf Marinius Grenager(mann)

1863

Frederikshald

s

Fredrikshald: Østregade

1875

Anna Henrikke Grenager(kvinne)

1865

Frederikshald

d

Fredrikshald: Østregade

1875

Oskar Vilhelm Grenager(mann)

1867

Frederikshald

s

Fredrikshald: Østregade

1875

Marie Elisabeth Grenager(kvinne)

1858

Frederikshald

d ug Foreldrene

Fredrikshald: Østregade

1875

Anders Johannesen(mann)

1855

Silbodal Sogn Sverrige

Læredreng ug Malerdreng

Fredrikshald: Østregade

1875

Johan Fredrik Waldenstrøm(mann)

1849??

Nessing Sogn Sverrige %Frederikshald%

hf e Skræddersvend

Fredrikshald: Østregade

1875

Lars Grenager(mann)

1827

Frederikshald

hf g Malermester

Fredrikshald: Østregade

1875

Olga Christiane Grenager(kvinne)

1871

Frederikshald

d

Fredrikshald: Østregade

1875

Marthe Sofie Grenager(kvinne)

1797

Frederikshald

Logerende ug Fattigcassen og Grenager

Fredrikshald: Østregade

1875

Augusta Karoline Waldenstrøm(kvinne)

1872

Nessing Sogn Sverrige

d

Fredrikshald: Østregade

1875

Sofie Mathilde Grenager(kvinne)

1859

Frederikshald

d ug Foreldrene

Fredrikshald: Østregade

1875

Charlotte Olsen(kvinne)

1852

Vogelvig Sogn Wermland Sverrige

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875

Ida Pauline Waldenstrøm(kvinne)

1856

Nessing Sogn Sverrige

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Østregade

1875

 

 

* 1865

I folketellinga i 1865 finner vi L.Grenager som eier og ti personer som har bolig på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Lars Grenager(mann)

1826*

Frederikshald

Husfader g Maler

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

Pauline Emelie Grenager*(kvinne)

1836*

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

Marie Elisabeth Grenager*(kvinne)

1858*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

Sophie Mathilde Grenager*(kvinne)

1859*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

Lars Emil Grenager*(mann)

1861*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

Adolf Marinius Grenager*(mann)

1864*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

Marthe Sophie Grenager(kvinne)

1797*

Frederikshald

Slegtning ug

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

Inger Louise Jørgensen(kvinne)

1845*

Onse Sogn

ug Tjænestepige

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

Teodor Berg(mann)

1850*

Esberg

ug Malerdræng

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

Anne Catrine Andersen(kvinne)

1820*

Frederikshald

Logerende ug Sypige

Fredrikshald: Østeregade

1865-12-31

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skipper Hans Tambs til Malermester L.Grenager paa denne Gaard med tomt og tiliggelser, dateret 22. Marts og Thinglæst 1. April 1856

 

* 1838

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Tinstøber Ahlstrøms Enke Elen Marie til Skibscapitain Hans W.C. Tambs paa Gaard Matr. 550. Thinglæst 29. Januar 1838

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det fire personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Gustav Aalstrøm(mann)

1751

Huusbonde Enkemand 1te gang Tinstøber

Friderichshald: Øster Gaden

1801

Ole Haagensen(mann)

1777

Logerende Ugift Matros

Friderichshald: Øster Gaden

1801

Ener Borgen(mann)

1778

Logerende Ugift Garver

Friderichshald: Øster Gaden

1801

Søren Thoresen(mann)

1757

Logerende Enkemand 1te gang Opvarter

Friderichshald: Øster Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 12.01.2022 13:52