Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Vaterlandsgata 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 833

Løpenummer i 1901 matrikkel: 612

Matrikkelnummer: 828

Gårds og bruksnummer: 66/426

Vaterlandsgata 1 lå på høyre side i dette bildet fra 1949 av Vaterlandsgata.
Foto:

 

I dag har hele Vaterlandsgata forsvunnet. Vaterlandsgata 1 inngår i dag som en del av eldresenteret Vaterland

 

* 1984

 

* 1962

 

* 1958

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har fire myndige personer i Vaterlandsgata 1.

 

* 1939

 

* 1938

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 122 nr.28) har enkemann og slaktermester Anton Martin Rustad i Vaterlandsgata 1, død den 19 .juni 1938.

I følge samme kirkebok var han født i Svindal 20.september 1868.

 

* 1927

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 27 nr.52) har skreddermestr Karl Andresen sin hustru Ingeborg Andresen i Vaterlandsgata 1, død den 9.september 1927. Dødsårsaken er av dr. Hofgaard oppgitt til Hjertelammelse.

I følge samme kirkebok var hun født i Drøbak 5.november 1870.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et uthus og et våningshus på en etasje med to beboelser på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Edvard Syvertsen(mann)

1857-07-04

Fredrikshald

hf g Høvleriarbeider

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Dorthea Syvertsen(kvinne)

1862-03-17

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Karl Syvertsen(mann)

1883-10-06

Fredrikshald

s ug sjømand

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Hans Syvertsen(mann)

1887-03-08

Fredrikshald

s ug Typografsvend

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Elvine Syvertsen(kvinne)

1891-01-22

Fredrikshald

d ug Stuepike

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Benny Syvertsen(kvinne)

1893-05-27

Fredrikshald

d ug Kasserske v/ Apothek

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Yngvar Syvertsen(mann)

1898-01-29

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Otto Syvertsen(mann)

1899-11-14

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Ragna Syvertsen(kvinne)

1904-01-04

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Ruth Syvertsen(kvinne)

1907-06-19

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Olaf Olsen(mann)

1890-02-17

Holmestrand

fl ug Typografsvend

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Georg Sørensen(mann)

1890-12-02

Sande

el ug Typografsvend

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Johan Johnsen(mann)

1865-06-23

Ertmark Sverige

hf g Celulosearbeider

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

Karoline Johnsen(kvinne)

1866-05-09

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Vaterlandsgate

1910-12-01

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vaterlandsgaden Hattemager E. G. Carlmark 3000 4620  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi også her registrert et våningshu på en etasje, men nå er det kun en boenhet i huset. Her bor det da kun tre personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Erik Gustav Carlmark(mann)

1824

Fredrikshald kjøpstad

hf ug frh. Hattemager Huseier

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Karoline Johanne Carlmark(kvinne)

1819

Fredrikshald kjøpstad

Husbestyrerinde ug intet

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

Marie Stina Storm(kvinne)

1849

Sverige

tj ug sygelig

Fredrikshald: Vaterlandsgaden

1900-12-03

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det fire personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Erik Gustav Karlmark(mann)

1824

Fredrekshald

Familiens overhode ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Anna Marie Karlmark(kvinne)

1815

Fr hald

Logerende hørende til Familien, Søster ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Karolene Johanne Karlmark(kvinne)

1819

Fr.hald

Logerende hørende til Familien, Søster ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Anna Kristeni Storm(kvinne)

1848

gjerbo sogn Sverege

Tjenestetyende ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert fire personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Erik Gustav Carlmark(mann)

1824

Fhald

Hattemager

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Marie Carlmark(kvinne)

1815

Sverrige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Caroline Johanna Carlmark(kvinne)

1819

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Stina Storm(kvinne)

1849

Sverrige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vaterlandsgaden Hattemager Carlmark 4000 3240  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Hattemager Carlmark som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Erik Carlmark(mann)

1823

Fr.hald

hf ug Hattemager og Skibsreder

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Anne Carlmark(kvinne)

1815

Sverige

Søsteren ug Husbestyrerinder og hjelpere

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Caroline Carlmark(kvinne)

1819

Fr.hald

Søsteren ug

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

Stina Storm(kvinne)

1850

Fr.hald

Tjenestepige ug Tyende

Fredrikshald: Nye Vaterlandsgade

1875-12-31

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi fem personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Cathrine Guthje(kvinne)

1787*

Dalsland Sverrig

e Driver Hattemagerværksted

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Anne Marie Carlmark(kvinne)

1815*

Tanum i Sverrige

Ovennævnte Enkes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Caroline Johanne Carlmark(kvinne)

1819*

Frederikshald

Ovennævnte Enkes Barn ug

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Erik Gustav Carlmark(mann)

1823*

Frederikshald

Ovennævnte Enkes Barn ug Hattemagersvend

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

Anne Kaisa Andreasdatter(kvinne)

1842*

Dalsland Sverrig

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Ny Waterlandsgade

1865-12-31

 

I folketellinga i 1801 finner vi ikke matrikkel 828.


Sist oppdatert 15.05.2021 16:22