Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Vaterlandsgata 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 817

Løpenummer i 1901 matrikkel: 613

Matrikkelnummer: 655b

Gårds og bruksnummer: 66/275

Vaterlandsgata 2 var første hus på venstre side.
Foto: Ukjent

 

I dag har hele Vaterlandsgata forsvunnet. Vaterlandsgata 2 inngår i dag som en del av eldresenteret Vaterland.

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vaterlandsgaden / Parkveien Chr. Thoresens Enke 2500 3900  

 

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Snedker Chr. Thoresen 2400 3800