Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Vilolgata 14

Sorenskrivergården

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 576

Løpenummer i 1901 matrikkel: 417

Matrikkelnummer: 420a1, 420b, 420a2c

Gårds og bruksnummer: 62/182

Foto: SW 1.februar 2004
 
  Foto Halden arbeiderblad 1987

 

I dag er det Hallden Frivillig Sentral som disponerer huset.

* 1987

 

I 1987 ville kunstforeningen overta bygget for å ha permanent kunstutstilling. Dette ble avslått for at huset skulle rives og handelstand skulle ha parkeringsplasser på tomta.

* 1972

 

* 1925

 

*

 

Ved folketellinga i 1910 var det på matrikkelen et våningshus, sidebygning og et uthus. Vi finner følgende personer:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

 

Jesper Olav Seip(mann)

1856-03-24

Haug anneks til Nordrehov

hf g politimester

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

 

Sigrid Seip(kvinne)

1871-12-03

Kristiania

hm g

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

 

Jesper Eilert Hesselberg Seip(mann)

1897-12-09

Moss

s ug

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

 

Jon Seip(mann)

1899-02-10

Moss

s ug

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

 

Karin Seip(kvinne)

1900-09-09

Moss

d ug

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

 

Karoline Olsen(kvinne)

1862-05-14

Moss landsogn

tj ug husgjerning

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

 

Valborg Konstance Ottersen(kvinne)

1893-02-10

Fredrikshald

tj ug husgjerning

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

 

 

*

 

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Violgaden / Nils Ankers Gade Sanitetsmajor J. Vogt 14.000 19.660  

 

*

 

Folketellinga i 1885 forteller at det er Vogt som er oppført som eier av matrikkelen. Det befinner seg kun tre personer på eiendommen på tellingsdatoen.

avn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jacob Vogt(mann)

1819

Christiania

Brigadelæge

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Henrikke Scheel(kvinne)

1845

Lier

Plejedatter Frøken

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Caroline Andreassen(kvinne)

1862

Bergs prtgld

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

*

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Ankers Gade Bygmester Suhrke 19.000 17.520  

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021