Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Vilolgata 14

Sorenskrivergården

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 576

Løpenummer i 1901 matrikkel: 417

Matrikkelnummer: 420a1, 420b, 420a2c

Gårds og bruksnummer: 62/182

Foto: SW 1.februar 2004
 
  Foto Halden arbeiderblad 1987

 

I dag er det Hallden Frivillig Sentral som disponerer huset.

* 1987

I 1987 ville kunstforeningen overta bygget for å ha permanent kunstutstilling. Dette ble avslått for at huset skulle rives og handelstand skulle ha parkeringsplasser på tomta.

 

* 1972

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Violgata 14.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Aaset August Olav
1862
Sorenskriver Violgata 14
Aaset Gunnar
1901
cand. Jur. Violgata 14
Aaset Margit Johanne
1872
g.m. sorenskriver Violgata 14

 

 

* 1925

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Violgata 14.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Jesper Olaf Seip

01

1856-03-24

Haug til Norderhov Busk

-

hp

g

Politimester.

002 Sigrid Seip

01

1871-12-03

Kristiania

-

hu

g

Husmor.

003 Karin Seip

01

1900-09-09

Moss

-

d

ug

Datter. Hus arb. hjemme.

004 Karoline Olsen

01

1862-05-14

Jeløen, Moss landsogn

-

tj

ug

Hushjælp.

005 Anna Olsen

01

1872-02-10

Moss landsogn Jeløy

-

tj

ug

Hushjælp.

 

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 var det på matrikkelen et våningshus, sidebygning og et uthus. Vi finner følgende personer:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

 

Jesper Olav Seip(mann)

1856-03-24

Haug anneks til Nordrehov

hf g politimester

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

 

Sigrid Seip(kvinne)

1871-12-03

Kristiania

hm g

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

 

Jesper Eilert Hesselberg Seip(mann)

1897-12-09

Moss

s ug

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

 

Jon Seip(mann)

1899-02-10

Moss

s ug

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

 

Karin Seip(kvinne)

1900-09-09

Moss

d ug

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

 

Karoline Olsen(kvinne)

1862-05-14

Moss landsogn

tj ug husgjerning

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

 

Valborg Konstance Ottersen(kvinne)

1893-02-10

Fredrikshald

tj ug husgjerning

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

 

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Samuelsen Klara
17/3- 1877
tjenestepige
Scheel Johanne
1845
husbestyrerinde
Vogt Jakob
1818
major

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Violgaden / Nils Ankers Gade Sanitetsmajor J. Vogt 14.000 19.660  

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 forteller at det er Vogt som er oppført som eier av matrikkelen. Det befinner seg kun tre personer på eiendommen på tellingsdatoen.

avn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jacob Vogt(mann)

1819

Christiania

Brigadelæge

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Henrikke Scheel(kvinne)

1845

Lier

Plejedatter Frøken

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Caroline Andreassen(kvinne)

1862

Bergs prtgld

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Ankers Gade Bygmester Suhrke 19.000 17.520  

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021