Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Vognmakergata 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 630

Løpenummer i 1901 matrikkel: 428

Matrikkelnummer: 812

Gårds og bruksnummer: 62/341

Vognmakergata 3 var første hus på høyre side.
Foto: 1949
 
  Foto: 2009
 

 

* 1953

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende myndige personer i Vognmakergata 3.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje. Om sidebygnigner står det: 1 Beboet, samt Bryggerhus og Vedboder. Det er seks leiligheter og et verlsted registrert på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg 15 kr pr mnd          

Ole Kristian Pettersen(mann)

1863-04-25

Fredrikshald

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Thekla Charlotte Pettersen(kvinne)

1863-10-29

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Ole Kristian Pettersen(mann)

1896-02-25

Fredrikshald

s ug Tilskjærer Skotøifabrik

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Johanne Margrethe Pettersen(kvinne)

1898-06-23

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Erling William Pettersen(mann)

1901-11-12

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Jens Walter Pettersen(mann)

1904-09-28

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Forhus 1.etg 9 kr pr mnd          

Sigurd Torolf Hansen(mann)

1885-04-14

Fredrikshald

hf g Bordhusarbeider

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Hilda Joseffine Hansen(kvinne)

1887-08-15

Skaraborgslen Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Oskar Torbjørn Hansen(mann)

1908-10-09

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Haakon Sigurd Hansen(mann)

1910-08-02

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Forhus 1.etg 14 kr pr mnd          

Abraham Olsen(mann)

1848-10-18

Bohuslæn

hf g Kreaturhandler

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Amalie Olsen(kvinne)

1849-02-10

Thune

hm g Hustru

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Bakbygning 1.etg 8 kr pr mnd          

Anna Jensen(kvinne)

1886-10-06

Aremark

ug Butikdame v/ Conditoriforretn

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Forhus kvistleilighet 8 kr pr mnd          

A. W. Juhlin(mann)

1840@1846-01-10

Annestad Sverrige

hf %el% e Koffertarbeider v/ fabrik

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Forhus kvistleilighet 14 kr pr mnd          

Amalie Johannesen(kvinne)

1849-12-13

Ødemark

hm e Forsørges af en datter

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

Thea Andersen Stikle(kvinne)

1883-04-17

Ødemark

d ug Fabrikarbeiderske Haldens Skotøifabrik

Fredrikshald: Vogmagergate

1910-12-01

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vognmagergaden Hattemager L. Halvorsen 7.000 11.000  

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 ble det registrert et våningshus, 1 Privet 5 Vedboder, 1 Bryggerhus eller Vaskerum. Da er det også registrert at hattemagermester Lars Olai Martin Halvorsen har seekstisyv høner på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg          

Lars Olai Martin Halvors.(mann)

1845

Bergen

hf g Hattemagermester

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Anne Marie Halvors.(kvinne)

1842

Christiania

hm g Hustru

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Forhus 1.etg          

Josefine Andreass.(kvinne)

1847

Fredrikshald kjøpstad

hm e Bestyrer huset for sine børn

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Andreas Andreass.(mann)

1884

Fredrikshald kjøpstad

s ug Høvleriarbeider

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Marie Andreass.(kvinne)

1871

Fredrikshald kjøpstad

d ug Tjenestepige

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Laura Andreass.(kvinne)

1881

Fredrikshald kjøpstad

d ug Arbeiderske ved Apothek

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Bakbygning 1.etg          

Christian E Lars.(mann)

1851

Eidsberg Sm

hf g Arbeider ved Sebefabrik

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Helene Lars.(kvinne)

1848

Sverrige

hm g Hustru

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Carl Johan Lars.(mann)

1889

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Lars Lars.(mann)

1891

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Johanne Marie Lars.(kvinne)

1886

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Lydia Marie Ols.(kvinne)

1887

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Forhus kvistleilighet          

Frans Herman Johannes.(mann)

1876

Dalskog Sverige

hf g Kulkjører hos Torp

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Ida Johannes.(kvinne)

1876

Aamaal Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Vilhelmine Christens.(kvinne)

1878

Sverige

el ug Arbeiderske ved Kuffertfabrik

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Erik Z Johannes. Ling(mann)

1878

Dalskog Sverige

el ug Stenarbeider

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

Forhus kvistleilighet          

Axel Vilhelm Juhlin(mann)

1846

Sverrige

hf e Arbeider ved Koffert-Fabrik

Fredrikshald: Vognmagergaden

1900-12-03

 

* 1891

Ser vi i folketellinga i 1891 bor det åtte personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sören Jensen(mann)

1818

Fredrikshald

Familiens overhode e-mand

Fredrikshalds: Vognmagergaden

1891-01-01

Nikoline Marie Jensen(kvinne)

1856

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: Vognmagergaden

1891-01-01

Kristian Arnold Larsen(mann)

1863

Hamar

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshalds: Vognmagergaden

1891-01-01

Karl Karlqvist(mann)

1874

Eds socken, Elfsborgs län, Sverige

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshalds: Vognmagergaden

1891-01-01

Johan Westrem(mann)

1875

Moss

Logerende hørende til Familien ug

Fredrikshalds: Vognmagergaden

1891-01-01

Matilda Beata Larsson(kvinne)

1863

Elfsborgs län, Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrikshalds: Vognmagergaden

1891-01-01

Gina Eckman(kvinne)

1852

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Fredrikshalds: Vognmagergaden

1891-01-01

Petra Billington(kvinne)

1865

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Fredrikshalds: Vognmagergaden

1891-01-01

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert S. Jensen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Søren Jensen(mann)

1818

Fredrikshald

Malermester

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mikoline Marie Jensen(kvinne)

1856

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elin Marie Larsen(kvinne)

1868

Id

Tyende

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Torvald Opsahl(mann)

1868

Rødenæs

Elev af Fr.halds off.h.Almensk.

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Harald Bjørnstad(mann)

1871

Id

Elev af Fr.halds off.h.Almensk.

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johannes Øiestad(mann)

1873

Skjeberg

Elev af Fr.halds off.h.Almensk.

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Smith(mann)

1867

Vinje

Elev af Fr.halds off.h.Almensk.

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anton Smith(mann)

1870

Vinje

Elev af Fr.halds off.h.Almensk.

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Værns Gade Maler Søren Jensen 6.000 8.040  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi også Søren Jensen som eier av matrikkelen

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Søren Jensen(mann)

1818

Frederiksh.

hf e Malermester

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Frithjof Jensen(mann)

1851

Frederiksh.

s ug Student %Skolelærer% Vicarierende Klasselærer ved Fd.halds høiere off. Almenskole

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Nicoline Marie Jensen(kvinne)

1856

Frederiksh.

d ug Faderen

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Ole Arnt Olsen(mann)

1848

Eker

Logerende ug Student, Skolelærer. Klasselærer ved F.halds høiere Almenskole

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

John Lunde(mann)

1831

Follebo Gausdal

hf g Klasselærer ved F.halds off. høi. Almenskole

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Marie Sofie Lunde(kvinne)

1836

Laurvik

hm g

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Sigrid Lunde(kvinne)

1866

F.hald

d af 5 & 6 ug

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Johan Preutz Lunde(mann)

1869

F.hald

s ug

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Erika Lunde(kvinne)

1870

F.hald

d ug

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Yngvar Lunde(mann)

1872

F.hald

s ug

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Trine Lunde(kvinne)

1874

F.hald

d ug

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Hilda Sofie Parath(kvinne)

1851

Ørs Pastorat, Dal Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

Amalie Johannessen(kvinne)

1861

Naverstad, Sverige

tj ug Barnepige

Fredrikshald: Vognmagergade

1875-12-31

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har S.Jensen sin underskrift på skjemaet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Søren Jensen(mann)

1818*

Frederikshald

Husfader e Maler

Fredrikshald: Vognmagergaden

1865-12-31

Frithjof Jensen(mann)

1851*

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Vognmagergaden

1865-12-31

Nicoline Marie Jensen(kvinne)

1856*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Vognmagergaden

1865-12-31

Petronelle Hansen(kvinne)

1829*

Ide Sogn

ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Vognmagergaden

1865-12-31

Anne Helene Nielsen(kvinne)

1844*

Ide Sogn

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Vognmagergaden

1865-12-31

Knud Sorensen(mann)

1844*

Grue i Soløer

Logerende ug Uhrmagersvend

Fredrikshald: Vognmagergaden

1865-12-31

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi ikke matrikkel 812.

 

Sist oppdatert 14.04.2021 19:22