Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Hans Andreas Lorange

Erling Børke sine notater forteller dette om Hans Andreas Lorange.

 

Øvrige opplysninger:

 

 

Fredrikshald

23 Juni 1896

Gamle Konsul Hans Lorange hensov igaarmorges efter et kort Sygeleie, 89 1/2 Aar gammel. Med ham vandrede bort det ældste Medlem af den gamle Fredrikshaldslægt Lorange og en i vor By og dens Næringsliv vel kjendt PErsonlighed.

Hans Lorange var født 1806 og kom i sin Undgdom ind i Statsraad Carsten Tanks Forretning, hvor han arbeidede, til han begyndte egen Trælastforretning, den hans Sønner har fortsat at under Navn af "Lorange Sønner" og som vistnok er vor Bys betydeligste Trælastforretning efter Saugbrugsforeningen. Forretningsmand var Hans Lorange fuldt ud, men ved Siden af havde han mange Interesser, specielt interesserede han sig meget for Havestel og var en stor Elsker af Blomster. Hans Have paa Sørhalden var det altid en Fornøielse at se. I 1835 kom Lorange ind i Fr.halds Sparebanks Direktion, af hvilken han har været Medlem i 50 Aar. Da han for nogle Aar siden trak sig tilbage fra Sparenbankens Bestyrelse. komplimenteredes han af Bankens Repræsentantskab.

Lorange var en usædvanlig legems og aandsstærk Mand. Rask og rørig var han til det sidste. For ikke mange Dage siden saaes han trods sin høie Alder at vandre om i Byen let og rask. Aarene havde bøiet Nakken noget, men Legemet hodlt sig fremdeles rankt. Nu er han kjendte Skikkelse vandret bort, men gamle Konulen vil mindes her i Byen som den jævne, elskværdige Mand, forekommende mod alle, han traf paa.

I sit Ægteskap med Fredrikke Georgine Lund havde Lorange flere Børn, af hvilke en Del er død før Faderen. Af has Sønner kan nævnes den for tidlig afdøde Konservator Lorange og Konsul Johan Lorange, der nu er Chef for Firmaet.

 

 

 

 

Sist oppdatert 13.06.2022 20:37