Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

311b, en del av
Gamle Sørhaugen 6

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 162

Løpenummer i 1901 matrikkel: 10

Matrikkelnummer: 311b

Gårds og bruksnummer: 160/469

Bildet er mest trolig tatt 17.mai 1947. Gutten på bildet er Gunnar Olsen som vokste opp i Gamle Sørhaugen 4.

 

 

 

 
 
  Foto: Halden kommune

 

I dag er denne tomten en blanding av park og parkeringsplass. Da Halden kommune gikk over til gårds og bruksnummer i 1982 var denne matrikkelen sammen med matriklene 317c, 317 d og 317f en del av Gamle Sørhaugen 6. Denne matrikkelen startet omtrent der nr.8 opphører, og tok nok halvparten av den åpne plassen som er her i dag.

 

* 1970

 

 

* 1953

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt dat 22/1-1953 fra H.Thanstrøm til Fredriksten Sementvareindustri inneh. Harald Stomperud & Co på det søndre og nordre verksted i murbygningen, videre verkstedet i trebygningen med utvendig Tomt innkl. 4 kontorrom. Rett til framleie av 2.etg i nordre verksted + 2 kontorrom, annen framleie er ikke tillatt uten eierens samtykke. Kontrakten trer i kraft fra 15/11-1952 mot leie kr. 300 pr. mnd. 12 mndrs. gjensidig oppsigelsesfrist. ( anm på d.e. mtr.nr. 309 & 310a, 317e, 317d og 317f)

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt dat 1/10 1950 fra H.Thanstrøm til Bruce Larsen A/L på det søndre og nordre verksted i murbygningen, videre verksted i trebygningen med utvendig tomt inkl 4 kontorrom. Rett til framleie. Rett til framleie av 2.etg. i nordre verksted + 2 kontorrom. Annen framleie ikke tillatt uten eiers samtykke. Kontrakten trer i kraft fra 1/10-1950 og gjelder til 1/10 1951 med kr. 300,- i leie pr. måned (Anm. på d.e., mtr.nr. 309 & 310a, 31e, 317d og 317f)

 

* 1945

Utdrag fra panteregister:

Leiekontrakt dat 1/10-1945 og 20/8-1946 fra H.Thanstrøm til A. Bruce Larsen på verksted , kontor med tomter på d.e. mtr. nr. 309og 310a, 317c, 317d og 317f mot leie kr. 300 pr. mnd. Inneh. best. om framleie og rett til overdragelse. 12 mnd oppsig.

Påført i ettertid:

9/6 1948 Leierett overdratt til Fredriksten sementvareindustri..

 

* 1941

Utdrag fra skifteregister:

Tvangsauksjonsskjøte, dat 18/7-1941 til bilforhandler Harald Thanstrøm då denne m.fl. eiendommer i Halden.

 

* 1940

 

* 1934

 

* 1922

Utddrag fra panteregister:

Skjøte fra E.J. Brevig og Hans Brevig paa deres anpart av d.e. og matrnr. 307, 309 310a, 311a og 317 c d e f. Dat 24 mars 1922 til Ingvald Bärnholdt for Kr. 30000,-

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Hans Chr. Brevig til Einar Brevig og Ingvald Bärnholt på halvparten av d.e. mtr.nr. 307, 309 309 og 317c d f, dat 23 mars 1917 for kr 35000,00

 

* 1905

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra A/S Fredrikshalds verft v/ dets direktion N.Reichborn, Lud.Larsen og Joh.Anker til Hans Brevig og Hans Chr. Brevig paa d.e. og matr. no 307, 309 & 310a, 317d, 317e og 317f med verksted og verftsinventar for kr. 50000,00, hvoraf for inventaret kr 10000,00. dat 20/1 05 og tinglyst 24 januar 1905

 

* 1903

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteforvalteren i Fredrikshald til a/s Fredrikshalds Verft paa d.e. samt matr.no 307, 309 & 310a, og 317d og verftsinventar for Kr 40000,00 hvoraf for verftsinventar Kr 8000,- dateret 13.mai 1903 (Ifl maalebrev af 27/11 1902 indeholder d.e. og mno. 307, 309 og 311b 3325 m²)

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Brevigs Enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 16000 kr. og en branntakst på 1810 kr. I anmerkningsfeltet er det ført "Værkstedb. & Tomt".

 

* 1894

Utdrag fra skifteregister:

Bevilling for skibsbygmester J.Brevigs enke Olava Cecilie Brevig til at hensidde i uskiftet bo, dat 25.mai og 30 november 1894

 

* 1887

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Else Funnemark til Bygmester J.Brevig paa d.E. samt MatrNo 317e for Kr 2600,- dat 25/3 87

 

* 1886

Utdrag fra panteregister:

Testamente af Jakob Funnemark, hvorved han testamenterer al sin Eiendom til sin Søster Else Christine Funnemark dat 11/3 86

 

 

* 1885

Den eneste opplysningen vi kan hente ut av folketellinga i 1885 er at Funnemark er eier av matrikkelen. Ingen personer bor på eiendommen.

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Trælasthandler J. Funnemark som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på kroner 6.000 og en branntakst på kroner 1.000. Eiendommen var da registrert som "Søbod & Tomt".

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Stadskaptein J.A. Andersen til Jacob Funnemark paa den ham tilhørende Brygge og Lastetomt under Matr 311b, dateret 16 og thinglæst 17.marts 1857

Auctionsskjøde til Handelsmand J. Funnemark paa den under Matr 311b beliggende Søbod med Skure og ??tomt. dateret 14 og thinglæst 15 desember 1857

 

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Stadskaptein J.A. Andersen paa Konsul H.Bøyesens Andel af Lastetomten under Matr 311b

 

* 1843

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Marketenter Ole Halvorsen til Stadskaptein J.A. Andersen og Vicekonsul H.H. Bøyesen paa en ved Søboden og Haugen Matr 311b beliggende Brygge og Lastetomt samt Verksted?? 4.desember 1843


Sist oppdatert 01.03.2023 14:02