Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Lavendelstredet 10

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 181

Løpenummer i 1901 matrikkel: 60

Matrikkelnummer: 295b

Gårds og bruksnummer: 160/442

 
 

 

Det er i dag ingen bebyggelse på eiendommen. Tomten har samme eier som Lavendelstredet 8.

* 2019

 

* 1974

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Lavendelstredet 10.

 

* 1930

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauksjonskjøte fra Halden namsrett til skotøiarbeider Johan Hultberg for Kr 2500,- pa d.e. og matrn. 292. Dat 27/5-30 (iflg. kartforretning av 16/8 16 er eiendommene 149 m² og 32 m²)

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har en stemmeberettiget person på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Mathilde Bolette
1861
enke Lavendelstredet 10

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det en boenhet i Lavendelstredet 10.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Nils Adolf Andersen

01

1848-01-16

Fogelvik Sverige

-

hp

g

Fhv fyrbøter og stenhugger

002 Martilde Bolette Andersen

01

1861-04-29

Berg, Østfold

-

hu

g

Husmor

003 Aug. Marinus?? Andersen

01

1875-05-09

Berg, Østfold

-

s

ug

Ingen fast arbeide. Stenhugger. Arbeider på Hovmed sten

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med en boenhet på matrikkelen. Husleien for denne boenheten var seks kroner pr. mnd.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Helene Marie Frid(kvinne)

1898-03-03

Fredriksstad

d ug Datter

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Anders Johan Frid(mann)

1870-06-21

Dalsland Sverige

hf g Skomager S

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Inga Marie Frid(kvinne)

1878-11-15

Fredriksstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Kristian Adolf Frid(mann)

1904-05-29

Fredriksstad

s ug Søn

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Guttorm Laurents Frid(mann)

1909-08-01

Fredriksstad

s ug Søn

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Johan Haldor Frid(mann)

1900-02-08

Fredriksstad

s ug Søn

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Karl Torleif Frid(mann)

1902-12-25

Fredriksstad

s ug Søn

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

Ingeborg Antonie Frid(kvinne)

1907-05-01

Fredriksstad

d ug Datter

Fredrikshald: Lavendelstrædet

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Helgesen Gina
1843
g.m. stuer
Helgesen Lorentz
1843
stuer

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Martin Jøranson Unneberg oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 800 kr. og en branntakst på 1.200 kr.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har matrikkel 295b registrert som et "almindeligt Vaaningshus med Udhus ". Det bor kun tre personer på eiendommen. Huset var nok ikke stort for de har kun ett rom og kjøkken.
Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
1 Lorents Helges. m hf g Stuerarbeider 31.08.1843 Fredrikshald n s
Regine Helges. k hm g 22.09.1843 Dramen Bu n s
Lorentse W Helges. k d ug tjener 08.03.1885 Fredrikshald n s

* 1899

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906 (side 70 nr.51) finner vi Inger Marie Pedersen innført som død den 15.juni 1899. Hun er da ført inn som enke og handlerske. Dødsårsaken er oppgitt til "Antag. Alderdomssvækkelse.

 

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra O.C. Myhrer og Oline Myhrer til Nils A. Stang til at ivaretage deres tarv paa skifte efter Inger Marie Pedersen, dat 10/7-99

 

* 1891

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra Ole Christensen Myhrer og hustru Oline om at Inger Marie Pedersen med deres samtykke sidder i uskifted bo, dat 11/12-91

 

Ved folketellinga i 1891 bor Inger Marie Pedersen alene på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Inger Marie Pedersen(kvinne)

1823

Fredrikshald

Familiens overhode e

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1889

Utdrag fra pantergister:

Testamente mellom Svend Pedersen og hustru Inger Marie Pedersen, hvorefter lengstlevende skal arve det hele bo, der atter efter denens død tilfalder testators datter af første agteskab, Oline Pedersen, dat 18/3 89

 

* 1878

Ved folketellinga i 1885 er Mursvend Pedersen oppgitt som eier av matrikkelen. Det er kun Svend med hustru som bor på eiendommen.
Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Svend Persen 1810 M Fredrikshald Murersvend
Enger Marie Persen 1822 K Fredrikshald


* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Mursvend Pedersen oppført som eier av matrikkelen. Den har da skattetakst og branntakst som begge er på 800 kroner.


* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir S. Pedersen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sven Pedersen(mann)

1810

Frhald

hf g Huseier og Mursvend

Fredrikshald: Springstrædet

1875

Inger Marie Pedersen(kvinne)

1822

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Springstrædet

1875

 

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi den samme familien på eiendommen. Johan Pedersen har da også sin gamle mor på 94 år boende hos seg. I tillegg har de også plass til en losjerende sjømann. Vi kan også se at de på dette tidspunktet også hadde en gris på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Svend Peders. Murersvend g 56 m Frederikshald
2 Inger Marie Jensd. hans Kone g 45 k Frederikshald
3 Maren Christophers. hos Sønnen e 94 k Tistedalen
4 Johan Andreas Eriks. Logerende Sømand ug 17 m Frhald

* 1855

Utdrag fra panteregister:

Do (Skjøde) fra Anne Olsdatter til Mursvend Svend Pedersen paa denne Gaard med Tont, dateret 15. September og Tinglyst 27. Marts 1855

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra C.O. Lund til Anne Olsdatter paa Huset Matr. 295b med Tomt, dateret 15 Mai og Tinglyst 20 Juni 1854

 

Ved folketellinga i 1801 er gård nr.295 ikke delt. Opplysningene fra denne folketellingen ligger derfor på matrikkel 295a.

Sist oppdatert 23.02.2023 18:19