Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nedre Bankegate 13

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 440

Løpenummer i 1901 matrikkel: 354

Matrikkelnummer: 495

Gårds og bruksnummer: 62/294 i 1982, men dette nummeret har utgått i ettertid.

De gamle husene er revet, men lå nok omtrent der 11C ligger i dag.
Foto: SW 16.mars 2003

 

 

 

* 1971

 

* 1970

 

* 1959

 

* 1958

 

* 1955

 

* 1953

 

* 1952

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Nedre Bankegate 13.

 

* 1944

 

* 1940

 

* 1939

 

* 1936

 

* 1934

 

* 1933

 

* 1928

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 har innført gårdeier Hans Anonsens hustru, Gurine Tonette Anonsen i Nedre Bankegate 13, død den 19.januar 1928. (side 30 nr.4) Dødsårsaken er av dr. Ringvold oppgitt til Pneumonia croupasa (lungebetennelse). Dødsted Halden kom.sykehus.

I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald 22.september 1855.

 

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Hans Nikolay Anonsen til Elin Kristien Anonsen for kr. 11.354,- innholdende at sælgeren har rett til å bebo et værelse i gården, renholl av dette værelse, vask og istannsettelse av tøi m.v så længe han lever, for hvilket han har panterett i gården.Dat 29/3-28 (ifl. Kartforretning av 20/6 11 er eiendommen 329 + 6,33 m2) Tinglyst 25 juni 1928.

 

 

* 1925

 

* 1921

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer, en sidebygning og et uthus på eiendommen. Her finner vi fem boenheter og en butikk.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken har eget hus          

Alf Nicolai Anonsen(mann)

1889-06-25

Fredrikshald

s ug Fyrbøder Dampskib

Fredrikshald: Strandgate

1910

August Martin Anonsen(mann)

1894-12-27

Fredrikshald

s ug Electrisk Arbeider

Fredrikshald: Strandgate

1910

Gurine Tonette Anonsen(kvinne)

1855-09-22

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgate

1910

Halvard Floritz Anonsen(mann)

1899-09-01

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgate

1910

Hans Necolai Anonsen(mann)

1853-01-22

Fredrikshald

hf g Handelsmand kolonial

Fredrikshald: Strandgate

1910

Elin Kristine Anonsen(kvinne)

1891-10-15

Fredrikshald

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Strandgate

1910

Sidebygning 1.etg et rom og kjøkken kr 10 pr mnd          

Augusta Fredriksen(kvinne)

1843-04-06

Sverige

hm e Enke Intet erhverv

Fredrikshald: Strandgate

1910

Christian Fredriksen(mann)

1877-07-05

Fredrikshald

s ug Murer %Fv%

Fredrikshald: Strandgate

1910

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 15 pr mnd          

Ekerhart Iversen Arneberg(mann)

1849-09-30

Hoff i Solør

hf e Haandverksersjant Skrædder S

Fredrikshald: Strandgate

1910

Thomas Marenius Arneberg(mann)

1876-11-26

Fredrikshald

s ug Kontorist ved elektrisk forretning & Sersjant

Fredrikshald: Strandgate

1910

Forhus 2.etg et rom og kjøkken kr 9 pr mnd          

Johan Kristian Andersen(mann)

1862-01-25

Fredrikshald

hf g Tomtearbeider ved høvleri

Fredrikshald: Strandgate

1910

Andrea Andersen(kvinne)

1852-01-08

Urskog

hm g Husmoder

Fredrikshald: Strandgate

1910

Anna Margrete Andersen(kvinne)

1893-03-18

Fredrikshald

d ug Butikdame ved cigarforretn.

Fredrikshald: Strandgate

1910

Sidebygning 2.etg to rom og kjøkken kr 14 pr mnd          

Margit Ingeborg Manskau(kvinne)

1900-02-14

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgate

1910

Oleane Carlsen(kvinne)

1829-12-12

Sverige

hm's mor e Forsørges av hm

Fredrikshald: Strandgate

1910

Amalie Manskau(kvinne)

1873-07-05

Fredrikshald

hm e Arbeider Celucefabrik

Fredrikshald: Strandgate

1910

Lilli Margrete Manskau(kvinne)

1902-06-26

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgate

1910

Gunvor Cristine Manskau(kvinne)

1904-04-23

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgate

1910

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Kulhandler H. N. Anonsen 8.000 9.420  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi "almindeligt Vaaningshus, Butik, Udhus og to Etages Sidebygning" på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg et rom og kjøkken + et rom i sidebygning          

Gurine Anons.(kvinne)

1855

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Hans Nicolai Anons.(mann)

1853

Fredrikshald kjøpstad

hf g Handelsmand og gaardeier

Fredrikshald: Strandgaden

1900

August Floritz Anons.(mann)

1894

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Alf Nicolai Anons.(mann)

1889

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Elin Cristine Anons.(kvinne)

1891

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Halvard Martin Anons.(mann)

1899-09-01

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Sidebygning 1.etg et rom og kjøkken          

Anders August Johannes.(mann)

1825

Wennersborg

fader e ernæres af sønnen

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Johan Kristian Anders.(mann)

1862

Fredrikshald kjøpstad

hf g Arb - Saugbrugforeningen

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Andrea Anders.(kvinne)

1852

Urskaug Ak

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Anna Magrete Anders.(kvinne)

1893

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus 2.etg tre rom og kjøkken          

Maren Arneberg(kvinne)

1843

Skjeberg Sm

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Eberhart Arneberg(mann)

1849

Hof JL

hf g Skræddermester for egen regning

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Oskar Arneberg(mann)

1879

Fredrikshald kjøpstad

s ug Sjømand Matros

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Harbo Arneberg(mann)

1881

Fredrikshald kjøpstad

s ug Høvleriarbeider

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Thomas Arneberg(mann)

1876

Fredrikshald kjøpstad

s ug Arbeider ved trælastv.

Fredrikshald: Strandgaden

1900

David Hulstrøm(mann)

1881

Fredrikshald kjøpstad

el ug Skræddersvend

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus 2.etg et rom          

Marie Fredrikke Nykvist(kvinne)

1855

Sverige

hm ug væving

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Paula Nicoline Eriks.(kvinne)

1891

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Sidebygning 2.etg to rom og kjøkken          

Anna Fredrikke Karls.(kvinne)

1884-06-28

Fredrikshald kjøpstad

d ug datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Johan Olav Karls.(mann)

1881-10-14

Sverige

s ug Kuffertarbeider

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Frants Teodor Karls.(mann)

1886-06-12

Fredrikshald kjøpstad

s ug Visergut hos kjøbm.

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Oliana Karls.(kvinne)

1845-06-17

Sverige

hm e Vaskekone

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Hans Karls.(mann)

1888-12-09

Fredrikshald kjøpstad

s ug Visergut hos kjøbm.

Fredrikshald: Strandgaden

1900

 

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Hans N. Anonsen paa E. Anonsens Konkursboes Gaard MatrN 495 for Kr 4200,00 dat 11/10 89 - Thinglæst 15 Oktober 1889

 

* 1886

Utdrag fra panteregister:

Skifterettend Bekjendtgjørelse om at Erik Anonsens Bo er taget under Behandling af Skifteretten som Konkurs Dat 3 April 1886. Thinglæst 6 April 1886

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er E.Anonsen oppgitt som eier av denne og matrikkel 497. Personene på begge matriklene er ført opp på samme skjema.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Erik Anonsen(mann)

1830

Bergs Sogn

Skibshandler

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elise Anonsen(kvinne)

1835

Fhald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Inga Anonsen(kvinne)

1864

Fhald

Hjemme hos foreldrene

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Anonsen(kvinne)

1867

Fhald

Hjemme hos foreldrene

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Erik Anonsen(mann)

1868

Fhald

Hjemme hos foreldrene

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oskar Anonsen(mann)

1872

Fhald

Hjemme hos foreldrene

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jensine Jacobsen(kvinne)

1853

Fhald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Martinsen(kvinne)

1868

Lyngøer

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Chr. Flemming(ukjent kjønn)

1861

Fredrikstad

Handelsbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

P. Svendsen(ukjent kjønn)

1838

Sverige

Formand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Svendsen(kvinne)

1828

Glemminge Sogn Frstad

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petrine Svendsen(kvinne)

1866

Græsvig (anex)

Hjemme hos Foreldrene

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Svendsen(kvinne)

1864

Fhald

Hjemme hos Foreldrene

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alfred Giltvedt(mann)

1882

Glemminge

Hjemme hos Foreldrene

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emil Halvorsen(mann)

1847

Bergs Sogn

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nora Halvorsen(kvinne)

1852

Fhald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Margarethe Halvorsen(kvinne)

1878

Fhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Erik Nielsen(mann)

1840

Bergs Sogn

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gunhild Nielsen(kvinne)

1825

Id Sogn

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Nielsen(mann)

1867

Bergs Sogn

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1883

Utdrag fra panteregister:

Skifterettens Bekjendtgjørelse af 16/12 82 om at F. Fredriksens Enke, Caroline Fredriksens Bo er udner konkursbehandling. Thinglæst 3 April 1883

 

* 1881

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Brendevinshandler Qværnstrøms Enke 8.000 9.480  

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Nicoline Gværnstrøm til Handelsmand Frittiof Fredriksendat 16. og thinglæst 20. December 1878

 

* 1875

I folketellinga i 1875 er Qværnstrøms enke oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christian H. Bye(mann)

1839

Thrygstad Pr.

hf g Forstander ved Brændeviinssamlaget

Fredrikshald: Strandgade

1875

Magdalena Bye(kvinne)

1842

Bergs Pr.

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Rikka Marie Bye(kvinne)

1866

Frederikshald

d ug Af Faderen

Fredrikshald: Strandgade

1875

Jens H. Bye(mann)

1871

Frederikshald

s ug Af Faderen

Fredrikshald: Strandgade

1875

Elisabet Nielsen(kvinne)

1837

Ødemark Pr.

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgade

1875

Anders Andersson(mann)

1852

Vermeland Sverge

Logerende ug Hjulmagersvend

Fredrikshald: Strandgade

1875

Hartvig H. Bye(mann)

1863

Frederikshald

s ug Af Faderen

Fredrikshald: Strandgade

1875

Peder A. Gustafsson(mann)

1849

Sødmeland Sverige

Logerende ug Hjulmagersvend

Fredrikshald: Strandgade

1875

Christian M. Bye(mann)

1869

Frederikshald

s ug Af Faderen

Fredrikshald: Strandgade

1875

Marie Hansen(kvinne)

1846

Frederikshald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgade

1875

Antonette Bye(kvinne)

1874

Frederikshald

d ug Af Faderen

Fredrikshald: Strandgade

1875

Andreas Olsen(mann)

1812

Frederikshald

Logerende e Slagter

Fredrikshald: Strandgade

1875

 

 

* 1870

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Brændevinshandler Carl A.E. Qværnstrøms Enke Nicoline til at hensidde i uskiftet Bo, dateret 10. Marts 1864 og Thinglæst 13. Decbr 1870

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har registrert syv personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marie Qvernstrøm(kvinne)

1846

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Normandine Qvernstrøm(kvinne)

1855

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Nicoline Pauline Qvernstrøm f Nilsen(kvinne)

1816

Thronhjem

e Handlende

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Carl Oscar Qvernstrøm(mann)

1844

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Adolf Qvernstrøm(mann)

1853

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Emma Qvernstrøm(kvinne)

1848

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Grede Johannesdatter(kvinne)

1840

Vermeland

ug Tjenestepige

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

 

 

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Handelsmand C. Qværnstrøm paa Gaard MaN. 495... Thinglæst 8. April 1856.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 befinner det seg fire personer på matrikkel 465 på Saug Banken.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Maria Andersdatter(kvinne)

1759

Huusmoder Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Saug Banken

1801

Niels Tostensen(mann)

1787

Hendes søn Ugift

Friderichshald: Saug Banken

1801

Johannes Andersen(mann)

1789

Logerende

Friderichshald: Saug Banken

1801

Kirsti Christophersdatter(kvinne)

1723

Konens svigermoder Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Saug Banken

1801

 

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021