Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Olav V's gate 5

tidligere Adelgata 9 og Stogata 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 85

Løpenummer i 1901 matrikkel: 238

Matrikkelnummer: 168 & 169

Gårds og bruksnummer: 160/319

Bildet viser bygningen slik den så ut den gangen baker Otto Klein hadde utsalg i bygningen.  
Her ser vi litt av bygningen slik den så ut på 1960 tallet.  
 

Bygningen ble revet i 1992 og tomta er i dag benyttet som parkeringsplass. Bildet er tatt i februar 2004

 

 

 

Adressen til denne eiendommen har blitt forandret flere ganger. Den elste er nok Kirkegata som ble forandret til Adelgata. Da ny bybro var klar ble adressen Storgata. Og i dag er det Olav V's gate.

* 1992

 

* 1991

 

* 1990

 

* 1988

* 1986

 

* 1975

 

* 1963

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Adelgata 9.

 

* 1937

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Albert Johansen f. 1867 til sine døtre Lilly Johansen f. 1905 og Else Johansen f. 1911 for Kr. 10560.- dat. 1/5-37

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Johannesen, / Johansen Albert Julius
1867
dagarbeider Adelgata 9
Johannesen, / Johansen Getzy Albertine
1867
g.m. dagarbeider Adelgata 9

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det to boenheter i Adelgata 9.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Jonas Lundqvist

01

1874-11-18

Exhera Sverige

-

hp

g

Agent. Lifsforsikringsselskapet 'Fram'

002 Henriette Lundqvist

01

1880-04-12

Borge

-

hu

g

Husmor

003 Karl Eugen Lundqvist

01

1898-10-21

Kristiania

-

s

ug

Lokmotivpudser v/ Frhalds Statsion

004 Judith Christine Lundqvist

01

1900-03-28

Fr.hald

-

d

ug

husarbeide hjemme

005 Ragnhild Elvira Lundqvist

01

1906-09-05

Fr.hald

-

d

-

går på skolen

006 Else Marie Lundqvist

01

1908-12-17

Fr.hald

-

d

-

går på skolen

007 Knut Marenius Lundqvist

01

1911-06-24

Fr hald

-

s

-

går på skolen

008 Gunnar Hans Lundqvist

01

1913-06-15

Fr hald

-

s

-

-

001 Jarl Hansson

02

1880-09-25

Nafverstad

-

hp

g

Tomtearbeider ved Cellulosefabrik

002 Hanna Elvira Hansson

02

1880-09-30

Nafverstad

-

hu

g

Husmor

003 Ingrid Alfrida Hanson

02

1910-06-23

Fr hald

-

d

-

går på skolen

004 Signe Amand Hansson

02

1911-12-07

Fr. Hald

-

d

-

går på skolen

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Marie Klein til Albert Johansen for Kr. 18000.- Dat. 15 marts 1919

 

* 1918

I kjelleren på denne bygningen hadde også Kvik sine klubblokaler. Da de ble Norges mestere i 1918 ble seieren feiret i disse lokalene.

Bildet er et "Reklamekort" fra den tiden Otto Klein hadde filial for sine konditor og bakevarer på eiendommen.

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Amtsbevilling for Conditor Otto Kleins enke Marie til at hensitte i uskiftet bo, dat 18/11-11

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et "forretningslokale, Bakbygning m/ Familieleiligh. og alm Uthus" på matrikkelen. Her er det butikk, kontor, cafe og tre boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kvist Forhus fri bolig          

Christian Klein(mann)

1889-09-11

Fredrikshald

ug Conditorsvend

Fredrikshald: Borgergate

1910

Richard Buer(mann)

1890-03-17

Prestbakke

ug Bagersvend

Fredrikshald: Borgergate

1910

Johan Buer(mann)

1890-03-17

Prestbakke

ug Conditorsvend

Fredrikshald: Borgergate

1910

Omar Andersen(mann)

1891-01-03

Fredrikshald

ug Bageriarbeider

Fredrikshald: Borgergate

1910

Sidebygning 1.etg 11 kr pr mnd          

Hanna Hansen(kvinne)

1880-09-30

Naverstad Socken Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Borgergate

1910

Ingerid Alfrida Hansen(kvinne)

1909-06-23

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Borgergate

1910

Jarl Hansen(mann)

1880-09-25

Naverstad Socken Sverige

hf g Stenhuggerarbeider

Fredrikshald: Borgergate

1910

Hilda Hansen(kvinne)

1870-03-11

Id Berby

b ug Vaskepike

Fredrikshald: Borgergate

1910

Forhus 1.etg 25 kr pr mnd          

Anna M. Litschi(kvinne)

1883-06-04

Fredrikshald

fosterdatter ug Opvartn.jomfru

Fredrikshald: Borgergate

1910

Anne E. Røyter(kvinne)

1840-11-18

Fredrikshald

hm e Logiforretning

Fredrikshald: Borgergate

1910

Emmy A. Berg(kvinne)

1894-01-15

Fredrikshald

datterdatter ug Datter

Fredrikshald: Borgergate

1910

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Andreas
1825
fhv. skibstømmermann
Andreassen Marie 
1868
bestyrerinde
Olsen Karoline
1850
g.m. skræddersvend
Olsen Ole
1854
skræddersvend

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Konditor Klein oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 11.000 kroner og var branntaksert til 14.480 kroner. Matrikkelen var i 1901 registrert i Borgergaden, men også med grense mot Kirkegaden.

 

* 1900

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra auktionsforvalteren til Conditor Otto Klein dat 27/4 1900 for kjøpesum 9000,-

 

Går vi til folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført som"Forretningslokale Forretningsgaard med 1 Sidebygning bestaaende af 1 Værelse og kjøkken, Vognremisse, 2 Closets og Hestestald og sla?? 1 Sidebygning Vedskurer ". Bygningen er på en etasje, men det er registrert tre kvistleiligheter, alle med to rom.
Andreas Anders. hf e Skibstømmermand 1825 Trygstad Herred Sm
Marie Bolette Andreas. d ug Caf‚ og Brødhandel 1868

x Jonas Pederson mt !! el ug bagerlæreling hos Klein 1884 Skenhall Trankilsågn Svensk s
x Einar Henrik Andreas. mt !! el ug Gaardsdreng hos Klein 1885
Begge har dette oppgitt som midlertidig bosted, men sedvanlig bosted er ikke registrert.

Ole Ols. hf g Skræddersvend 1854 Siljord Amosdal Brb
Caroline Ols. hm g Husmoder 1850 N„singe Sverige
Carl Oskar Ols. s ug Barn 1894 (midlertidg bosted Sverge!!)

 

* 1899

 

* 1898

 

* 1892

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Gaardbruger Asmund Johannesen Liholt som verge for sine umyndige Døtre Olga Helene Liholt og Alexe Marie Liholt til Handelsmand Hans Olsen for 7800,00 Kr, dat 30. Decbr. og tinglyst 4. Marts 1892

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 var det fire personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olaf Olsen(mann)

1885

Frhald

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891

Bolette Olsdr(kvinne)

1873

Skeberg

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Else Marie Ellevsdr (fodt) Olsen(kvinne)

1845

Rakkestad

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Hans Olsen(mann)

1847

Varteeg

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891

 

 

* 1890

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Carlmark på Hans Clemetsens vegne til Olga Helene Liholt og Alexe Marie Liholt for 6000 Kr. dat 22/6 89 og tinglyst 3.Juni 1890 Fuldmagt fra H. Clemetsen til Sagf. A. Carlmark til at udstede ovennævnte Skjøde.

 

 

* 1889

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi to personer på matrikkelen. Som eier er det oppgitt Clemetsen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christian August Olsen(mann)

1859

Fredrikshald

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885

Signe Augusta Olsen(kvinne)

1866

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1879

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 finner vi Kjøbm. H. Clemetsen registrert som eier av matrikkelen. Eiendommen har da en skattetakst på 6.500 kroner og branntaksten var på 8.560 kroner.


* 1877

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde af 19 marts 1877 til H. Clemetzen paa denne Eiendom med Grund og Tomt. Tinglyst 3 April 1877

 

* 1876

Auktion

Mandag 15de Mai førstkommende Kl. 11 formiddag afholdes, grundet paa Overbud, 2den Gangs Auktion i Raadhuset hersteds over Skipper Grenagers Dødsbos Gaard Matr.No. 168 & 169 paa søndre Fredrikshald.

Det bemærkes, at Approbation kan ventes meddelt under Auktionen, hvorfor enhver Bydende maa være forberedt paa at stille Sikkerhed for sit Bud

Frederikshalds Byfogedkontor 6te Mai 1876.

J. S. Lous

 

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi Skipper Grenager registert som eier av matrikelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Adolf Møller(mann)

1850

Fhald

tj ug Handelsfuldmægtig

Fredrikshald: Borgergade

1875

Lars Grenager(mann)

1795

Fhald

hf e Skibsreder

Fredrikshald: Borgergade

1875

Olava Nilsen(kvinne)

1816

Fhald

Logerende f %g% Vaagekone paa Sygehuset

Fredrikshald: Borgergade

1875

Oline Hansen(kvinne)

1839

Hodal i Sv.

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgergade

1875

Jakob Funnemark(mann)

1824

Porsgrund

Logerende ug Trælasthandler

Fredrikshald: Borgergade

1875

 

 

* 1865


Folketellinga i 1865 har gård nr.168,169 registrert med to familier.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Lars Pauls. Grenager Huusfader Skipper e 71 m Frederikshald
Oline Hansd. Tjenestepige 27 k Sverige

Christian Svends. Husfader Matros g 26 m Frederikshald
Ellen Martina Jens. Hustru g 27 k Ide Prgj.
Jacob Funnermark Logerende Handelsmand ug 41 m Porsgrund

 

* 1840

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Undertoldbetjent Lyder Clemets til Skibscapitain Lars Grenager Tinglyst 6 April 1840

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 er det kun registrert gård nr.168, 169 er ikke nevnt i denne tellingen. Følgende personer bor da i gård nr.168.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Thue Dahl Huusbonde 49 I første ægteskab Høker M
Anne Maria Dahl Hans kone 46 I første ægteskab K
Ole Dahl Deres søn 5 M
Marthe Dorthea Dahl Deres datter 1 K
Anne Maria Andersdtr Fattig barn 9 K
Anne Christine Johnsdtr Tienestepige 29 Ugift K

 


Sist oppdatert 12.02.2023 11:45