Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Vaterlandsgata 7

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 830

Løpenummer i 1901 matrikkel: 605

Matrikkelnummer: 616

Gårds og bruksnummer: 66/221

 
Foto:

 

* 1979

Lørdag 20.januar 1979 har Halden Arbeiderblad et stykke med overskriften "Skjønn for Østre Tangent. Halden må ut med 4,3 millioner i erstatning".

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (første og siste side)

 

* 1977

 

* 1969

 

* 1962

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Vaterlandsgata 7.

 

* 1931

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Baastad Thrine
1858
strykerske Vaterlandsgata 7
Baastad Karl Ludvig
1860
fhv. styrmann Vaterlandsgata 7
Eek Kristian Emil
1892
styrmann Vaterlandsgata 7
Eek Ragna Andrea
1897
g.m. styrmann Vaterlandsgata 7
Johannesen, / Johansen Anna Marie
1885
enkefrue Vaterlandsgata 7
Kristiansen Karl Trygve
1889
stuerarbeider Vaterlandsgata 7

 

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra Kirsten Larsen og ektefælle Andrew Larsen New Jork til fru Dagmar Christensen til paa deres vegne at utstede og undertegne skjøte til deres bror Christian Eek samt kvittere det Kirsten Eek nu Larsen den 9/8-07 tinglyste skifteutlæg kr 521,14 til ??. udatert. Tinglyst 12 mai 1922

 

Skjøte fra eneste og myndige arvinger efter avdøde Alma Eek nemlig Damar Christensen med mand Oscar Christensen paa egne vegne og på vegne av Kirsten Larsen og mand Andrew Larsen iflg. fuldmagt samt Bergljot Eek til deres medarving Christian Eek for Kr. 12000,- Dat 29/4-22 med påført skifteattest for at Alma Emilie Eek døde den 14/5-1920 efterlatende sig som eneste og myndige arvinger Kirsten Larsen g.m. Andrew Larsen, Amerika, Dagmar Christensen g.m. Oscar Christensen, Kristian Eek og Bergljot Eek. Dat 11/5-22 (iflg. kartforretning av 7/3-17 er eiendommen 407 m²) tinglyst 12 mai 1922.

 

* 1920

 

Ved folketellinga i 1920 var det fem boenheter i Vaterlandsgata 6.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Oscar Julius Christensen
1
1893-09-19
Fredrikshald - hp g Styrmand
002 Dagmar Eugenie Christensen
1
1889-05-14
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Christian Emil Eek
1
1892-03-08
Fredrikshald - broder til husmoderen ug Styrmand
004 Bergljot Normandine Eek
1
1897-12-02
Fredrikshald - søster ug Butikdame
 
         
001 Karl August Kristiansen
2
1860-08-17
Fredrikshald - hp g Stuerarbeider
002 Kristin Kristiansen
2
1861-04-08
Skeberg - hu g Husmor
003 Trygve Karl Kristiansen
2
1889-11-11
Fr hald - s ug Stuerarbeider
004 Ruth Kristin Kristiansen
2
1897-05-13
Fredrikshald - d ug 'fhv.' Prøvedame
005 Omar Asbjørn Kristiansen
2
1899-11-10
Fredrikshald - s ug Pinder
 
         
001 Kristian E. Johansen
3
1886-03-14
Fr.hald - hp g Sjømand
002 Anna M. Johansen
3
1885-04-04
Fr-hald - hu g Vasker m.m.
 
         
001 Carl Ludvig Baastad
4
1860-10-30
Fredrikshald - hp, Broder til husmoderen ug Fhv Styrmand. Fortiden litt Seilsyning litt. Træmassetæller Og litt fiske
002 Thrine Matilde Baastad
4
1858-08-09
Fredrikshald - Søster som styrer huset hos Broder ug fhv strykerske, nu styrer huset for broder
 
         
001 August Lindholm
5
1862-02-08
Sverige - hp e Skomaker
002 Davide Eugenie Lindholm
5
1891-02-22
Glemminge - d ug Husbestyrerinde
003 Magnhild Solveig Sypriansen
5
1916-05-24
Fredrikshald - datterdatter - -

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på en etasje med hele seks boenheter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus ett rom og del i kjøkken kr 8 pr mnd              

001 Karl August Christiansen

01

1860-08-17

Fredrikshald

b

hf

g

Stuerarbeider

002 Kristine Christiansen

01

1861-04-08

Skeberg

b

hm

g

hustru

003 Adolf Marenius Kristiansen

01

1885-06-15

Fredrikshald

b

s

g

Sellulosearbeider

004 Karl Trygve Kristiansen

01

1883-10-11

Fredrikshald

b

s

ug

Stuerarbeider

005 Elisabeth Natalie Kristiansen

01

1892-01-12

Fredrikshald

b

d

ug

arb paa gardinfabrik

006 Gudrun Hanna Elise Kristiansen

01

1894-09-24

Fredrikshald

b

d

ug

butikdame v/ Manufakturforr.

007 Ruth Christine Kristiansen

01

1897-05-13

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

008 Omar Asbjørn Kristiansen

01

1899-11-10

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

009 Anders Reidar Kristiansen

01

1903-12-31

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

1.etg ett rom og del i kjøkken kr 8 pr mnd              

001 Oskar Sørensen

01

1874-07-28

Berg Smålenene

b

hf

g

Sellulosearbeider

002 Selma Olivia Sørensen

01

1870-06-09

Sverige

b

hm

g

hustru

003 Oluf Sigvart Sørensen*

01

1899-03-06

Hvaler

b

s

ug

søn

004 Klara Henriette Sørensen*

01

1900-11-08

Hvaler

b

d

ug

datter

005 Johan Sørensen*

01

1902-05-22

Borge Smålenene

b

s

ug

søn

006 Gudrun Sofie Sørensen*

01

1904-03-15

Borge Smålenene

b

d

ug

datter

007 Wendla Kristine Sørensen*

01

1908-09-11

Fredrikshald

b

d

ug

datter

Forhus ett rom og del i kjøkken kr 8,50 pr mnd              

001 Anton Andreassen

01

1868-01-09

Skjeberg

b

hf

g

Ceulosearbeider

002 Julie Andreassen

01

1868-04-10

Berg Smaalenene

b

hm

g

hustru

003 Martha Andreassen

01

1891-12-06

Berg Smaalenene

b

d

ug

Skofabrikarbeider

004 Arne Andreassen

01

1897-04-29

Skjeberg

b

s

ug

Søn

005 Aagoth Andreassen

01

1900-07-15

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

006 Hans Andreassen

01

1904-07-28

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

007 Inga Andreassen

01

1908-03-21

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

Forhus ett rom og del i kjøkken kr 8,50 pr mnd              

001 Mikal Hansen

01

1828-02-03

Trøgstad

b

hf

g

skræddder S

002 Karen Oline Hansen

01

1831-05-17

Trøgstad

b

hm

g

hustru

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken Bor i egen gaard              

001 Alma Emilie Eek

01

1855-09-30

Fredrikshald

b

hm

e

har Pension af jernbanen og gaardeier

002 Kirsten Hedvig Elise Eek

01

1886-07-17

Fredrikshald

f

d

ug

-

003 Dagmar Eugenie Eek

01

1889-05-14

Fredrikshald

b

d

ug

i Foretning (Glasmagasin)

004 Kristian Emil Eek

01

1892-03-08

Fredrikshald

f

s

ug

Sømand

005 Bergliot Normandine Eek

01

1897-12-02

Fredrikshald

b

d

ug

datter

Forhus et kvistværelse og kjøkken kr 120 pr aar              

001 Jens August Aas

01

1847-05-23

Rødenæs

b

hf

g

Kolportør Boghandel

002 Anna Aas

01

1844-08-02

Strømstad Sverige

b

hm

g

hustru

 

 

* 1907

Utdrag fra panteregister:

Attest fra Frhalds Skifteret om at Skibstømmermand E.Chr. Berg ved sin Død som eneste og myndige Arving efterlod sig Datteren Alma, gift med nu afdøde Vognvisitør J.L.Eek, dat 27/4 07 tinglyst 30 April 1907

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Johan Jakob
24/2 1877
Høvleriarbeider
Andersen Johanne Kristine
1876
G.m. høvleriarbeider
Berg Edvard Kristian
1823
forhv. Skibstømmermand
Ek Alma Emilie
1855
g.m. vognvisitør
Ek Johan Larsen
1844
vognvisitør
Hansen Karen Oline
1831
g.m. skrædder
Hansen Micael
1828
skrædder
Johannesen Petter Anton
1847
snedker
Olsen Anne Kristine
1873
g.m. stenhugger
Olsen Jørgine
1829
enke
Olsen Sigvard
1863
stenhugger

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vaterlandsgaden Skibstømmermand E. Chr. Berg 7.000 10.710  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi også der et våningshus på en etasje, men da med fem boenheter.

 

 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg fire rom og kjøkken              

001 Kristian Berg

01

1824

Fredrikshald kjøpstad*

b

-

e

Forhenværende Skbs-tømmermand

002 Johan Lars. Eek

01

1844

Borre JL

b

hf

g

Vognvisetør

003 Alma Eek

01

1855

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

%intet Erhverv%

004 Kirsten Eek

01

1886

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

intet Erhverv

005 Dagmar Eek

01

1889

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

intet Erhverv

006 Kristian Eek

01

1892

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

intet Erhverv

007 Berglioth Eek

01

1897

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

intet Erhverv

Forhus 1.etg ett rom og 1/3 kjøkken              

001 Michal Hans.

02

1828

Trøgstad Sm

b

hf

g

Skrædder

002 Karen Hans.

02

1830

Fraannes JL

b

hm

-

-

003 Olga Ols.

02

1881

Aremark Sm

b

Pleiedater

ug

Fagbrik Arbeider

Et kvistværelse og kjøkken              

001 Jørgine Ols.

03

1831

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

e

Husmoder

002 Omar Ols.

03

1885

Tistedalen Sm

b

s.s.

ug

endnu intet Erhverv

003 Olaf Rønneberg

03

1877

Havre

b

el

ug

Høvleriarberder

004 Oskar Johans.

03

1876

Gøtteborg

mt

el

ug

Kuffertfabrikarbeider %Reiseverkarbeider%

005 Albin Helborg

03

1878

Wennersborg

mt

el

ug

Kuffertfabrikarbeider %Kuffertfabrikart%

Forhus 1.etg ett rom og 1/3 kjøkken              

001 Jakob Anders.

04

1877

Sverige

b

hf

g

Høvleriarbeider

002 Kristine Anders.

04

1876

Sverige

b

hm

g

-

003 Oskar Anders.

04

1898

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

004 Mathilde Johans.

04

1862

Sverige

mt

%Hørende til familjen%

ug

Sømerske

005 Konstanse Andres.

04

1892

Tistedalen Sm

mt

%Hørende til familjen%

ug

-

Forhus 1.etg ett rom og 1/3 kjøkken              

001 Sigvard Ols.

05

1863

Rakkestad Sm

b

hf

g

Stenhugger

002 Anna Kirstine Ols.

05

1873

Sverige

b

hm

g

-

003 Aksel Olaf Ols.

05

1894

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

004 Johan Albert Ols.

05

1896

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

005 Hans William Ols.

05

1900-03-08

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

 

 

* 1894

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tjueni personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

001 Johan Larsen Eek.

1844

Borre

Familiens overhode

g

 

002 Alma Emilie Eek.

1855

Fredrikshald

Hustru

g

 

003 Kirsten. Hedvik. Elise. Eek.

1885

Frhald.

Datter

-

 

004 Dagmar. Eek.

1889 mai

Frhald.

Datter

-

 

005 Anna. Emilie Olsen.

1863

Frhald.

Logerende hørende til Familien

ug

 

006 Eduard Kristean. Berg.

1823

Frhald.

Familiens overhode

g

 

007 Karen. Berg.

1818

Asak

Hustru

g

 

008 Ole. Olsen

1834

Odalen

Familiens overhode

g

 

010 Karen. Olsen.

1871

Frhald.

Datter

ug

 

011 Olaf. Rönneberg

1876

Honfl?? Frankrig.

Logerende hørende til Familien, Pleiebarn

-

 

012 Omar. Olsen.

1885

Tistedalen

Logerende hørende til Familien, Pleiebarn

-

 

013 Anders Gundersen

1852

Skjeberg sogn

Familiens overhode

g

 

014 Andrine Amalie Amusen

1854

Jels Sogn

Hustru

g

 

015 Olaf Marinius Gundersen

1879

Fr.hald

Søn

ug

 

016 Olga Gundersen

1888

Fredrikshald By

Datter

-

 

017 Alfred Gorg Gundersen

1880

Ide Sogn

Søn

-

 

018 Carl Johan Gundersen

1882

Ide Sogn

Søn

-

 

019 Anna Marie Gundersen

1884

Ide Sogn

Datter

ug

 

020 Racel Gundersen

1886

Fredrikshald By

Datter

ug

 

021 Lorents Hansen

1852

Id

Familiens overhode

g

 

022 Karoline Hansen

1850

Berg Smaalenene

Hustru

g

 

023 Hendriette Louise. Hansen.

1878

Berg. Smaalenene

Datter

-

 

024 Karla Antonette Hansen

1887

Fredrikshald

Datter

-

 

025 Hans Petter Hansen

1882

Berg Smaalenene

Søn

-

 

026 Hildor Elise Hansen

1889 juni

Fredrikshald

Datter

-

 

027 Johan Pehrsen

1858

Elfsborgs Læn Sverge

Familiens overhode

g

 

028 Johanne Pehrsen

1860

Bergs Smaalenene

Hustru

g

 

029 Paul Amar Pehrsen

1889 des.

F.halds By

Søn

-

 

9 (9) Jörgine Olsen.

1833

Frhald.

Hustru

g

 

 

 

* 1885

Ser vi i folketellinga i 1885 finner vi Kr. Berg oppført som eier av matrikkelen.

       
  Alder/født Fødested Bostatus Yrke

001 Kristian Berg

1824

Fredrikshald

f

Skibstømmermand

002 Karen Berg

1818

Asak Aneks

-

-

003 Marie E. Olsen

1839

Fredrikshald

-

Ingen

004 Johan Olsen

1869

Fredrikshald

-

Ingen

005 Johan Larsen

1844

Borre Sogn

-

Vognvisitør

006 Alma Larsen

1855

Fredrikshald

-

-

007 Hildur Larsen

1869

Fredrikshald

-

-

008 Karen Larsen

1871

Fredrikshald

-

-

009 Josef Larsen

1875

Fredrikshald

-

-

010 Karl Olsen

1848

Sverig

-

Sømand

011 Ragnhild Olsen

1856

Sarpsborg

-

-

012 Fanny Olsen

1879

Fredrikshald

-

-

013 Gudrun Olsen

1884

Fredrikshald

-

-

014 Fredrik Amundsen

1818

Fredrikshald

-

Ingen

015 Konrad Karlsen

1857

Tune

-

Konstabel

016 Sofie Karlsen

1856

Sverig

-

-

017 Konstanse Karlsen

1885

Fredrikshald

-

-

018 Martin Tøgersen

1854

Berg

-

Brovagt

019 Marie Tøgersen

1841

Sverrig

-

-

020 Julius Tøgersen

1872

Berg

-

-

021 Anna Tøgersen

1874

Berg

-

-

022 Karl Tøgersen

1876

Berg

-

-

023 Alma Tøgersen

1878

Fredrikshald

-

-

024 Gunda Tøgersen

1885

Fredrikshald

-

-

025 Ole Olsen

1834

Søndre Odalen

-

Høvleriarbeider

026 Georgine Olsen

1832

Fredrikshald

-

-

027 Olaf Olsen

1866

Fredrikshald

-

-

028 Alma Olsen

1868

Fredrikshald

-

-

029 Karen Olsen

1871

Fredrikshald

-

-

030 Olaf Rønneberg

1876

Frankrig

-

-

 

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Snedkermester Hans Andersen til Skibstømmermand Edvar Christian Berg, dateret 9de April 1879 thinglæst 6 Mai 1879

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vaterlandsgaden Høvler Hans Otto Andersen 6.000 8.200  

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi "snedker Andersen" oppgitt som eier av matrikkelen.


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Alexander Larsen

01

1810

Fr.hald

b

hf

g

Slagtermester

002 Karen Larsen

01

1814

Ingedals Sogn

b

hm

g

-

003 Josephine Larsen

01

1845

Fr.hald

b

d

ug

Foreldrene

004 Frederik Larsen

01

1847

Fr.hald

b

s

ug

Arbeider for Faderen

005 Cathinka Larsen

01

1850

Fr.hald

b

d

ug

Foreldrene

006 Hulda Larsen

01

1860

Fr.hald

b

Pleiebarn

ug

-

007 Lars Hansen

02

1840

Edsberg

b

hf

g

Arbeider

008 Karoline Hansen

02

1847

Asak Bygd

b

hm

g

-

009 Marie Hansen

02

1869

Asak Bygd

b

d

ug

-

010 Hanna Hansen

02

1872

Fr.hald

b

d

ug

-

011 Anton Eilertsen

03

1843

Fr.stad

b

hf

g

Styrmand

012 Bolette Eilertsen

03

1848

Berg Sogn

b

hm

g

-

013 Ludvig Larsen

04

1850

Asak Bygd

b

hf

g

Fyrbøder

014 Karoline Larsen

04

1848

Fr.hald

b

hm

g

-

015 Carl Vilhelm Larsen

04

1873

Fr.hald

b

s

ug

-

016 Cathinka Larsen

04

1875

Fr.hald

b

d

ug

-

017 Hans Halvorsen

05

1833

Fr.hald

b

hf

g

Styrmand

018 Martine Halvorsen

05

1833

Fr.hald

b

hm

g

-

019 Elise Halvorsen

05

1857

Fr.hald

b

d

ug

Haalder Skole (Privat)

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller om tjueåtte personer og fire griser på eiendommen. Hvem som er eier av grisene er ikke oppgitt.

 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Johan Peter Heiberg

01

46

Frederikshald

Husfader

g

Snedkermester

002 Karen Olava Andreasdatter

01

39

Bergs Prgj.

Hans Hustru

g

-

003 Marie Heiberg*

01

14

Frederikshald

Deres Datter

ug

-

004 Andreas Gerhardt Heiberg*

01

3

Frederikshald

Deres Søn

ug

-

005 Berthe Bentsdatter

02

50

Sverige

Logerende

e

driver Snedker og Tømmermandshaandværket etter sin Mand

006 Niels Adolf Andersen

02

28

Frederikshald

hendes Søn

ug

Snedkerarbeider

007 Lauritz Bernhardt Larsen

02

19

Frederikshald

hendes Søn

ug

Muurarbeider

008 Thrine Larsen

02

17

Frederikshald

hendes Datter

ug

-

009 Carl Oscar Carlsen

02

12

Frederikshald

-

ug

Leiebarn

010 Lauritz Adolf Olsen

02

1

Frederikshald

Dattersøn af Enken

ug

-

011 Alexander Larsen

03

56

Frederikshald

Husfader

g

Slagter

012 Karen Hansdatter

03

52

Skjeberg Prgj.

Hans Hustru

g

-

013 Frederik Alexandersen*

03

19

Frederikshald

Deres Søn

ug

-

014 Catinka Amanda Alexandersdatter*

03

16

Frederikshald

Deres Datter

ug

-

015 Anne Grethe Sørensen

04

31

Frederikshald

Husmoder

e

Leierske

016 Mathilde Eduarda

04

10

Frederikshald

Hendes Datter

ug

-

017 Alma Emilie

04

8

Frederikshald

Hendes Datter

ug

-

018 Carl Albert

04

6

Frederikshald

Hendes Søn

ug

-

019 Axel Guttorm

04

4

Frederikshald

Hendes Søn

ug

-

020 Antonette

04

2

Frederikshald

Hendes Datter

ug

-

021 Marte Marie Hansdatter

04

43

Frederikshald

Logerende

e

Vadskning og Skuring

022 Anne Marie Andersdatter

04

16

Frederikshald

Hendes Datter

ug

-

023 Hans Martin Gulliksen

04

11

Frederikshald

Hendes Søn

ug

-

024 Jørgen Gulliksen

04

6

Frederikshald

Hendes Søn

ug

-

025 Lars Jensen

05

56

Frederikshald

Logerende

f

Malermester

026 Severin Christian Olsen

05

22

Frederikshald

-

ug

Snedkerdreng

027 Anders Martin Thoresen

05

23

Id Prgj.

-

ug

Snedkerdreng

028 Anton Emil Christiansen %Olsen% Langerød

05

15

Moss By

-

ug

Leiebarn

 

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Snedkersvend Hans Andersen paa d.G., dateret 12. og thinglæst 18 Januar 1865

 

* 1845

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Christian Nørbech paa Faderen C. Nørbechs Vegne til Snedkersvend Johan Heieberg paa Gaard Matr 616 med Hauge, dateret 28 Juli og thinglæst 4. August 1845.

 

* 1835

Da jeg har vundet Borgerskab her til Byen som Smedemester, anbefaler jeg mig som saadan til Stædets ærede Publicum; - modtager saaledes fra denne Tid Nyt og Reparationsarbeide; og lover Arbeidet godt og forsvarligt gjort, samt for den muligst billige Priis.

A. Larsen,
I Smedemester Hansens forrige Gaard
Nr. 616 paa Porsnæsbakken.

 

 

* 1834

 

Løverdag den 20de denne Maaned, Eftermiddag Klokken 3, afholdes udi og over den af Skipper K. F. Knudsen beboede Gaard No. 616 med tilliggende Hauge paa nordre Frederikshald. Conditionerne for Salget ville blive særdeles billige. Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 9de December 1834.

Svensen.

 

* 1833

Efter Reqvisition fra Frue Pauline Hauch, ved Kjøbmand S. Knap, bliver Tirsdag den 5te Marts førstkommende, om Eftermiddagen Kl. 3, afholdt en offentlig Auction udi og over den Reqvirentinden tilhørende, og nu af Smedmester Lars Hansen beboede Gaard Nr. 616 i nye Vaterlandsgade paa nordre Frederikshald. Denne Gaard, der af Kjøberen kan tiltrædes anstundende Paaske Flyttetid, sælges bland andet paa Vilkaar, at Kjøberen overtager den paa samme hvilende Pantegjeld til Norges Bank 245 Spd., og udreder den øvrige Deel af Kjøbesummen i Løbet af 10 Aar med en Tiendepart aarlig. Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 19de Februar 1833.

Svensen.

 

* 1832

Gaarden Nr. 666 og 616 paa nordre Fredrikshald, nu beboede af Hrr. Artilleriercapitain Tscherning og Smedmester Lars Hansen, ere underhaanden tilkjøbs paa meget billige Vilkaar, og kunne tiltrædes førstkommende Paaske Flyttetid. Lysthavende ville behage at underhandle desangaaende inden Udgangen af næste Maaned med S.Knap

 

 

* 1830

Efter Reqvisition fra Stiftsoverrets-Procurator Gude, paa Bankadvocatens Vegna, bliver, grundet paa Eierens Udeblivelse med Renter og Capital-Afdrag, afhodlt offentlig Auction paa Stædets Raadstue Torsdagen den 1ste Marts førstkommende, Eftermiddagen Kl. 3, over det Smedmester Hansen tilhørende, men af forrige Eier Høker Carl F. Berg til Norges Bank pantsatte Huus, Matr.-No. 616, paa nordre Frederikshald. Lysthavende indbydes til Auctionsstedet, hvor Conditionerne erfares.

Fredrikshald den 18de Februar 1830

Svensen.

 

 

Da de ved forrige Auction gjorte Bud paa Kjøbmand Rists og Smed Hansens Gaarde ei ere approberede, bliver, efter Reqvisition af Bankadministrationens Sagfører, ny Auction afholdt paa dette Steds Raadstue over førbemeldte til Norges Bank pantsatte Eiendomme, Tirsdagen den 25de denne Maaned, til efternævnte Klokkeslett, fc:

over Kjøbmand Rists Gaard No. 218, Eftermiddag Kl. 3;
over Kjøbmand Rists Gaard No. 219, Eftermiddag Kl. 3 ½;
over Smed Hansens Gaard No 616, Eftermiddag Kl 4.

Lysthavende Indbydes til Auctionsstedet, hvor Conditionerne erfares.

Frederikshald den 13de Mai 1830.

Svensen

 

 

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommissionsforslag, hvorefter Tomt Matr 616 udlægges til aaben Plads og ny Tomt anvises paa Løkken ved Matr 662. Thinglæst 22 Janaur 1827

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 bor det fire personer på matrikkel 616.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Peder Kiøstolvsen(mann)

1753

Huusbonde Enkemand 1ste gang Consumtions betient

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801

Kirstine Larsdatter(kvinne)

1775

Tienestepige Ugift

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801

Karen Pedersdatter(kvinne)

1797

Hendes datter

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801

Lars Pedersen(mann)

1799

Hendes søn

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 06.11.2023 19:30